Na obsah stránky

Město Přerov

statutární město

Vyhledávání


 

Řešení životních situací


MÍSTNÍ REFERENDUM

Provádění místního referenda upravuje zákon č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místním referendu“).
V Přerově v místním referendu rozhodují oprávněné osoby formou souhlasu či nesouhlasu o konkrétně položených otázkách, které patří do samostatné působnosti statutárního města Přerov

NOMINACE NA CENU MĚSTA PŘEROVA

Statutární město Přerov může udělit Cenu města Přerova – medaili J. A. Komenského (dále jen „Cena“) výjimečným osobnostem, které dosáhly vynikajících výsledků v různých oblastech činnosti - zejména v hudbě, výtvarném umění a architektuře, dramatickém umění, literární činnosti, sportu, vědě, výchově a vzdělávání nebo za záchranu lidského života –
a přispěly tím k šíření dobrého jména města Přerova.

Medaile J. A. Komenského je dílem přerovského rodáka akademického sochaře Josefa Bajáka

OZNÁMENÍ SHROMAŽĎOVÁNÍ

Shromažďovací právo je jedním ze základních práv a svobod. Shromáždění občanů většinou slouží k využívání svobody projevu a dalších ústavních práv a svobod, výměně informací a názorů a k účasti na řešení veřejných a jiných záležitostí vyjádřením postojů a stanovisek. Veřejným shromážděním se rozumí zejména schůze, pouliční průvody a manifestace konané na veřejných místech. Konání shromáždění podléhá oznamovací povinnosti.

PETICE

Řeší podání žádosti, návrhu a stížnosti ve věcech veřejného nebo jiného společného zájmu, které patří do působnosti Magistrátu města Přerova.

POUŽITÍ ZNAKU MĚSTA

Znak města je v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) chráněn před použitím třetích osob. Dle § 34a, odst. 3 mohou znak města volně používat obce a města jimž byl znak udělen a jimi zřízené a založené organizační složky či právnické osoby. Jiné subjekty mohou užívat znak obce jen s jejím souhlasem.

STÍŽNOST

Řeší podání návrhu, připomínky, podnětu či stížnosti na činnosti související s prací a kompetencemi jednotlivých úředníků Magistrátu města Přerova, rozhodnutí orgánů Statutárního města Přerova, volených orgánů města a na činnosti zařízení města.

ZAMĚSTNÁNÍ NA STATUTÁRNÍM MĚSTĚ PŘEROV

Zájem o zaměstnání na Statutárním městě Přerov.

ZVLÁŠTNÍ UŽÍVÁNÍ (ZÁBOR) VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ

Řeší požadavek na zvláštní užívání veřejného prostranství (s výjimkou pozemních komunikací). O zvláštní užívání se jedná, pokud je užíváno jiným než obvyklým způsobem nebo k jiným účelům, než pro které je určeno (např. provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby filmových a televizních děl, odstraňování havárií na inženýrských sítích).
Jedná-li se o pozemky ve vlastnictví statutárního města Přerov, řeší tuto životní situaci Odbor správy majetku a komunálních služeb.
Jedná-li se o pozemky ve vlastnictví jiných subjektů než města, řeší tuto životní situaci Odbor stavebního úřadu a životního prostředí.


 
 
Elektronická úřední deska Úřad on-line Řešení životních situací Veřejné zakázky dle zákona č. 137/2006 Sb. (od 1.9.2011) Technologické centrum ORP Přerov
 
Televize Přerov Městské informační centrum Přerovské listy Kulturní a informační služby města Mapové centrum
 
Přerov - znak města

Magistrát města PřerovaOdkaz na stránku www.prerov.eu ve formě QR kódu, obrázek se otevře v novém okně
Bratrská 709/34, 750 11 Přerov 2
Kontakty na MMPr ve formě QR kódu, obrázek se otevře v novém okněE-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
ipv6.prerov.eu 

Povinné informace

Úřední hodiny magistrátu

Telefon: 581 268 111
IČ: 00301825
DIČ: CZ 00301825 

Telefonní seznam

Návštěvnost

Celkem přístupů: 21120545
Za týden: 50863
Za den: 10819
Online návštěvníků: 135
 
load