Na obsah stránky

Město Přerov

statutární město

Vyhledávání


 

Řešení životních situací


BEZÚPLATNÝ PŘEVOD NEMOVITÝCH VĚCÍ (DAROVÁNÍ)

Jedná se o projednání žádosti o bezúplatný převod nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova, popř. o bezúplatný převod nemovitých věcí ve vlastnictví občanů či právnických osob (dále jen žadatel), které užívá statutární město Přerov.

NÁJEM/PACHT NEMOVITÝCH A/NEBO MOVITÝCH VĚCÍ

Jedná se o projednání žádosti o nájem nemovitých a/nebo movitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova, popř. o projednání uzavření smlouvy o nájmu nemovitých a/nebo movitých věcí ve vlastnictví občanů či právnických osob (dále jen žadatel), které užívá statutární město Přerov.

ŘEŠENÍ PŘEDKUPNÍHO PRÁVA U POZEMKŮ, KTERÉ JSOU ÚZEMNÍM PLÁNEM URČENY PRO VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ

Územní plán (regulační plán) určuje zásady organizace území. Vymezuje plochy s rozdílným způsobem využití podle vyhl. č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s ustanovením § 101 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, jsou v Územním plánu města Přerova, schváleném usnesením č. 801/25/2/2009 Zastupitelstva města Přerova ze dne 21.9.2009, který nabyl platnosti dne 7.10.2009, pro účely uplatnění předkupního práva vymezeny plochy pro veřejná prostranství. V katastru nemovitostí je tedy zapsáno předkupní právo pro statutární město Přerov u pozemků, které náležejí podle Územního plánu města Přerova do vymezených ploch pro veřejná prostranství.Vlastníci výše uvedených pozemků jsou povinni v případě zamýšleného převodu pozemek nebo jeho část nabídnout statutárnímu městu Přerov za cenu obvyklou zjištěnou posudkem znalce podle zvláštního právního předpisu. Vlastník pozemku je rovněž oprávněn nabídnout takový pozemek nebo jeho část ke koupi statutárnímu městu Přerov za cenu obvyklou zjištěnou posudkem znalce podle zvláštního právního předpisu.

SLUŽEBNOST A REÁLNÁ BŘEMENA

Jedná se o projednání žádosti o uzavření smlouvy o zřízení služebnosti či reálného věcného břemene na nemovitých věcech ve vlastnictví statutárního města Přerova, popř. ve vlastnictví občanů či právnických osob (dále jen žadatel).

SMĚNA NEMOVITÝCH VĚCÍ

Jedná se o projednání žádosti o směnu nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova, popř. o směnu nemovitých věcí ve vlastnictví občanů či právnických osob (dále jen žadatel), které užívá statutární město Přerov

ÚPLATNÝ PŘEVOD NEMOVITÝCH VĚCÍ (VYJMA BYTŮ)

Jedná se o projednání žádosti o úplatný převod nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova (vyjma bytů), popř. o úplatný převod nemovitých věcí ve vlastnictví občanů či právnických osob (dále jen žadatel), které užívá statutární město Přerov.

VÝPŮJČKA/VÝPROSA NEMOVITÝCH A/NEBO MOVITÝCH VĚCÍ

Jedná se o projednání žádosti o výpůjčku/výprosu nemovitých a/nebo movitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova, popř. o projednání uzavření smlouvy o výpůjčce/výprose nemovitých a/nebo movitých věcí ve vlastnictví občanů či právnických osob (dále jen žadatel), které užívá statutární město Přerov.


 
 
Elektronická úřední deska Úřad on-line Řešení životních situací Veřejné zakázky dle zákona č. 137/2006 Sb. (od 1.9.2011) Technologické centrum ORP Přerov
 
Televize Přerov Městské informační centrum Přerovské listy Kulturní a informační služby města Mapové centrum
 
Přerov - znak města

Magistrát města PřerovaOdkaz na stránku www.prerov.eu ve formě QR kódu, obrázek se otevře v novém okně
Bratrská 709/34, 750 11 Přerov 2
Kontakty na MMPr ve formě QR kódu, obrázek se otevře v novém okněE-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
ipv6.prerov.eu 

Povinné informace

Úřední hodiny magistrátu

Telefon: 581 268 111
IČ: 00301825
DIČ: CZ 00301825 

Telefonní seznam

Návštěvnost

Celkem přístupů: 21336493
Za týden: 45113
Za den: 4491
Online návštěvníků: 65
 
load