Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Řešení životních situací

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

3. Pojmenování (název) životní situace:

EVIDENCE OZNAČENÝCH PSŮ A JEJICH CHOVATELŮ

4. Základní informace k životní situaci:

Předmětem této vyhlášky je povinnost chovatelů přihlásit psy do evidence označených psů a jejich chovatelů (dále jen „evidence“), náležitosti a způsob vedení evidence.
Tato vyhláška se vztahuje na všechny chovatele psů chovaných na území statutárního města Přerova (dále je „město“), s výjimkou chovatelů psů, jejichž psi se na území města zdržují po dobu kratší než 30 dnů. Chovatelem se rozumí každá právnická nebo fyzická osoba, která trvale nebo dočasně drží nebo chová psa. Mikročipem se rozumí miniaturní transponder, který se aplikuje zvířeti pod kůži a slouží k radiofrekvenční identifikaci (RFID) daného zvířete.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Fyzická a právnická osoba - každý chovatel psa.

Jednáte-li za jinou osobu, nutno se prokázat písemným zplnomocněním této osoby.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení této životní situace:

Chovatel psa chovaného na území města je povinen přihlásit se do evidence do 30 dnů ode dne označení psa transpondérem nebo do 30 dnů ode dne, kdy se stal chovatel psa takto označeného, případně označeného čitelným tetováním provedeným před 3.7.2011.

7. Jakým způsobem zahájit řešení této životní situace:

Podáním ohlášení na formuláři dle bodu 11.

8. Na které instituci životní situaci řešit:

Příslušným správcem evidence označených psů a jejich chovatelů je Magistrát města Přerova.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:

 • Magistrát města Přerova, Odbor ekonomiky, Bratrská 34, 750 02 přerov, 2. Patro, kancelář č. 50 – referent Stanislava Bartoníková, tel. 581 268 219.
  V pondělí a středu v úřední hodiny, v ostatní dny po předchozí telefonické domluvě.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:

 • doklad totožnosti (občanský průkaz, pas, výpis z živnostenského rejstříku, popřípadě jiný doklad prokazující existenci právního subjektu), v případě zastupování poplatníka plnou moc
 • registrační kartu o označení psa mikročipem
 • doklad o tetování

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

 • Ohlášení lze podat na formuláři, který je k dispozici na odboru ekonomiky nebo ke stažení na internetových stránkách města www.prerov.eu
  Formuláře - finance, poplatky

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

Chovatel psa, který je přihlášen nebo má sídlo na území města Přerova je povinen hradit místní poplatek ze psů dle Obecně závazné vyhlášky č. 10/2019, o místním oplatku ze psů, ve znění pozdějších předpisů.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Chovatel psa chovaného na území města je povinen přihlásit se do evidence označených psů a jejich chovatelů do 30 dnů ode dne označení psa mikročipem nebo do 30 dnů ode dne, kdy se stal chovatelem již označeného psa, případě označeného čitelným tetováním provedeným před 3.7.2011.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:

 • Další účastníci nejsou stanoveni.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:

Další činnosti nejsou stanoveny.

16. Elektronická služba, kterou lze využít:

 • E-podatelna: pro podávání oficiálních písemností opatřených zaručeným elektronickým podpisem
  E-podatelna

25. Za správnost popisu odpovídá útvar:

Vedoucí Odboru ekonomiky - Oddělení místních příjmů

28. Popis byl naposledy aktualizován:

22.1.2021

29. Datum konce platnosti popisu:

 

Vyhledávání v telefonním seznamu úřadu

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
ZAVŘENO*

12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
 ZAVŘENO*

*) veřejnoprávní jednání na pozvání, objednaní klienti
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 49962469
Za týden: 142859
Za den: 26069
Online návštěvníků: 360
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load