Na obsah stránky

Město Přerov

statutární město

Vyhledávání


 

Řešení životních situací


Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

POVOLENÍ K PROVOZOVÁNÍ TOMBOLY

Tombolu s herní jistinou do 50 000 Kč pro svůj správní obvod povoluje obecní úřad v přenesené působnosti. Hlavním znakem tombol, které se výrazně odlišují od ostatních sázkových her, je prodej losů a výdej výher pouze v den a na místě slosování.
Slosování musí být veřejné a do slosování mohou být zahrnuty pouze prodané losy.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Provozovatelem tomboly může být pouze právnická osoba se sídlem na území České republiky (bez zahraniční majetkové účasti).

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení této životní situace:

Povolení k provozování tomboly se vydá, jestliže:

 • žádost o povolení obsahuje veškeré náležitosti stanovené zákonem o loteriích a jiných podobných hrách a žadatel splnil podmínky tímto zákonem stanovené,
 • úhrnná cena výher v tombole nesmí být menší než 20 % a vyšší než 50 % herní jistiny. Herní jistinou se rozumí násobek počtu vydaných losů a prodejní ceny za jeden los.

7. Jakým způsobem zahájit řešení této životní situace:

Písemným podáním žádosti o povolení provozování tomboly na adrese: Magistrát města Přerova, Odbor ekonomiky, Bratrská 34, Přerov nebo ústně do protokolu, dále je možno žádost podepsanou zaručeným elektronickým podpisem podat v elektronické podobě.

8. Na které instituci životní situaci řešit:

Magistrát města Přerova, Odbor ekonomiky, Oddělení místních příjmů, Bratrská 34,  Přerov.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:

 • osobní jednání je možné na Magistrátu města Přerova, Odbor ekonomiky, Oddělení místních příjmů, Bratrská 34, 750 11 Přerov, v pondělí a středu v úřední hodiny. V ostatní dny po předchozí telefonické dohodě

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:

 • doklad o registraci právnické osoby  včetně uvedení statutárních orgánů,
 • doklad o bezúhonnosti fyzických osob, které u žadatele mají postavenístatutárního orgánu  nebo jsou  jeho členy, a fyzických osob, pokud jsou zakladateli právnické  osob (výpis z rejstříku trestů, v době předložení nesmí být starší tří kalendářních měsíců),
 • jméno osoby oprávněné jednat jménem žadatele a podepisovat za žadatele,
 • herní plán tomboly (údaje o provozovateli, označení tomboly, počet vydaných losů, cena jednoho losu, herní jistina),
 • vzor losu,
 • rozpočet akce, tomboly.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

  Přijetí žádosti o

 • vydání povolení k provozování loterie nebo jiné podobné hry Kč 500,-
 • změnu povolení k provozování loterie nebo jiné podobné hry Kč 300,-

Poplatek je splatný před provedením úkonu a je možno jej uhradit

 • hotově v pokladně – ul. Bratrská 34, Přerov  nebo nám. TGM 16, Přerov
 • převodem nebo poštovní poukázkou na účet vedený u ČS a.s., č.ú. 19-1884482379/0800, VS 1110 + č.poplatníka.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Řízení je zahájeno dnem podání žádosti a ukončeno vydáním rozhodnutí. Správní orgán je povinen rozhodnout ve věci do 30 dnů od zahájení řízení, ve zvlášť složitých
případech do 60 dnů  od zahájení řízení.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:

 • Další účastníci nejsou stanoveni.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:

V případě nesrovnalostí a doložení dalších potřebných dokladů bude účastník řízení vyzván telefonicky nebo písemně.

16. Elektronická služba, kterou lze využít:

 • E-podatelna: pro podávání písemností opatřených zaručeným elektronickým podpisem
  E-podatelna
 • oe@prerov.eu, alena.bizubova@prerov.eu: pro získávání informací bez zaručeného elektronického podpisu

25. Za správnost popisu odpovídá útvar: ODBOR EKONOMIKY

28. Popis byl naposledy aktualizován: 12. 6. 2015 
 
Elektronická úřední deska Úřad on-line Řešení životních situací Veřejné zakázky dle zákona č. 137/2006 Sb. (od 1.9.2011) Technologické centrum ORP Přerov
 
Televize Přerov Městské informační centrum Přerovské listy Kulturní a informační služby města Mapové centrum
 
Přerov - znak města

Magistrát města PřerovaOdkaz na stránku www.prerov.eu ve formě QR kódu, obrázek se otevře v novém okně
Bratrská 709/34, 750 11 Přerov 2
Kontakty na MMPr ve formě QR kódu, obrázek se otevře v novém okněE-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
ipv6.prerov.eu 

Povinné informace

Úřední hodiny magistrátu

Telefon: 581 268 111
IČ: 00301825
DIČ: CZ 00301825 

Telefonní seznam

Návštěvnost

Celkem přístupů: 19552009
Za týden: 216360
Za den: 56424
Online návštěvníků: 1241
 
load