Na obsah stránky

Město Přerov

statutární město

Vyhledávání


 

Řešení životních situací


Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

OHLÁŠENÍ TOMBOLY, U NÍŽ VÝŠE HERNÍ JISTINY ČINÍ VÍCE NEŽ 100 000 KČ NEBO TURNAJE MALÉHO ROZSAHU DLE ZÁKONA Č. 186/2016 SB., O HAZARDNÍCH HRÁCH

Ohlášení podléhají tyto druhy hazardních her:
- tombola, u níž výše herní jistiny činí více než 100 000 Kč
- turnaje malého rozsahu.

Hazardní hry se ohlašují místnímu obecnímu úřadu obce, na jejímž území má být hazardní hra provozována, a to nejméně 30 dní přede dnem předpokládaného zahájení provozování hazardní hry.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Tombola je hazardní hra, u níž se výhry rozdělují na základě slosování, do kterého se zahrnou pouze prodané sázkové tikety. Sázkové tikety lze prodávat pouze v den a na místě slosování. Herní jistina je součin počtu prodaných sázkových tiketů v jedné hře a prodejní ceny za jeden tiket. Tomboly s herní jistinou do 100 tis. od 1.1.2017 nepodléhají ohlašovací povinnosti. Tomboly s herní jistinou nad 100 tis. podléhají ohlašovací povinnosti a jejich pořádání je upraveno zák. č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách. Turnaj malého rozsahu je hazardní hra, kterou se rozumí turnaj v karetní hře vyřazovacího typu, při němž je počet účastníků hry předem určen a má omezený vklad pro jednotlivého účastníka na 500 Kč za 24 hodin. Turnaj malého rozsahu podléhá ohlašovací povinnosti. 

Provozovatelem tomboly může být jen právnická osoba se sídlem na území České republiky, jiném členském státě Evropské unie nebo státě, který je smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Provozovatelem turnaje malého rozsahu může být jen právnická osoba se sídlem na území České republiky, jiném členském státě Evropské unie nebo státě, který je smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru, jejíž hlavní předmět činnosti není podnikání nebo podnikání v rámci vedlejší činnosti slouží jen k podpoře hlavní činnosti.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení této životní situace:

Podání písemného ohlášení v souladu se zákonem č. zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách.

7. Jakým způsobem zahájit řešení této životní situace:

Podáním písemného ohlášení s povinnými náležitostmi:

 • obecné náležitosti
 • název a popis ohlašované hazardní hry
 • adresu místa, kde bude hazardní hra provozována
 • dobu, po kterou bude ohlašovaná hazardní hra provozována,  stanovenou přesným dnem jejího zahájení a ukončení
 • určení osoby, která bude zajišťovat řádný průběh hazardní hry a dodržování podmínek stanovených tímto zákonem
 • herní plán
 • v případě tomboly identifikační údaje notáře, který osvědčí průběh slosování

Za každou jednotlivou hazardní hru se podává samostatné ohlášení.

8. Na které instituci životní situaci řešit:

Magistrát města Přerova, Odbor ekonomiky, oddělení místních příjmů, Bratrská 34, Přerov. 

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:

 • osobní jednání je možné na Magistrátu města Přerova, Odbor ekonomiky, Oddělení místních příjmů, Bratrská 34, 750 11 Přerov, v pondělí a středu v úřední hodiny. V ostatní dny po předchozí telefonické dohodě

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:

 • doklad o registraci právnické osoby  včetně uvedení statutárních orgánů,
 • doklad o bezúhonnosti fyzických osob, které u žadatele mají postavenístatutárního orgánu  nebo jsou  jeho členy, a fyzických osob, pokud jsou zakladateli právnické  osob (výpis z rejstříku trestů, v době předložení nesmí být starší tří kalendářních měsíců),
 • jméno osoby oprávněné jednat jménem žadatele a podepisovat za žadatele,
 • herní plán tomboly (údaje o provozovateli, označení tomboly, počet vydaných losů, cena jednoho losu, herní jistina),
 • vzor losu,
 • rozpočet akce, tomboly.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

 • tiskopisy jsou k dispozici na Odboru ekonomiky Magistrátu města Přerova, oddělení místních příjmů, Bratrská 34, 2. podlaží, kancelář č. 49

  Nebo ke stažení zde:
  Formulář

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

Bez poplatku.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Provozovatel má povinnost podat ohlášení v dostatečném předstihu před konáním hazardní hry, nejméně 30 dní před dnem předpokládaného zahájení. Rozhodnutí o povolení ohlašované hazardní hry se nevydává. Vydává se pouze rozhodnutí o zákazu provozování ohlašované hazardní hry. Důvodem zákazu je nesplnění podmínek stanovených zákonem č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách. Do 30 dnů od podání ohlášení. 

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:

 • Další účastníci nejsou stanoveni.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:

V případě nesrovnalostí a doložení dalších potřebných dokladů bude účastník řízení vyzván telefonicky nebo písemně. 

16. Elektronická služba, kterou lze využít:

 • E-podatelna: pro podávání písemností opatřených zaručeným elektronickým podpisem
  E-podatelna
 • oe@prerov.eu, alena.bizubova@prerov.eu: pro získávání informací bez zaručeného elektronického podpisu

25. Za správnost popisu odpovídá útvar: ODBOR EKONOMIKY

28. Popis byl naposledy aktualizován: 14. 3. 2017 
 
Elektronická úřední deska Úřad on-line Řešení životních situací Veřejné zakázky dle zákona č. 137/2006 Sb. (od 1.9.2011) Technologické centrum ORP Přerov
 
Televize Přerov Městské informační centrum Přerovské listy Kulturní a informační služby města Mapové centrum
 
Přerov - znak města

Magistrát města PřerovaOdkaz na stránku www.prerov.eu ve formě QR kódu, obrázek se otevře v novém okně
Bratrská 709/34, 750 11 Přerov 2
Kontakty na MMPr ve formě QR kódu, obrázek se otevře v novém okněE-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
ipv6.prerov.eu 

Povinné informace

Úřední hodiny magistrátu

Telefon: 581 268 111
IČ: 00301825
DIČ: CZ 00301825 

Telefonní seznam

Návštěvnost

Celkem přístupů: 21336493
Za týden: 45113
Za den: 4491
Online návštěvníků: 65
 
load