Na obsah stránky

Město Přerov

statutární město

Vyhledávání


 

Řešení životních situací


Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

POVOLENÍ K UMÍSTĚNÍ HERNÍHO PROSTORU

K provozování binga, technické hry a živé hry je nutné mít povolení k umístění herního prostoru, jež uděluje v přenesené působnosti obecní úřad obce, v jejímž územním obvodu se má nacházet herní prostor, ve kterém mají být příslušné hazardní hry provozovány.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Za provozovatele je oprávněna jednat osoba uvedená ve výpisu z obchodního rejstříku.

Provozovatelem hazardní hry, s výjimkou turnaje malého rozsahu, může být

 • Česká republika
 • Právnická osoba, která má

  1. sídlo v České republice, jiném členském státě Evropské unie nebo ve státě, který je smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru,
  2. organizační strukturu s řádným, průhledným a uceleným vymezením působnosti a rozhodovacích pravomocí,
  3. zřízenou dozorčí radu, správní radu nebo jiný kontrolní orgán,
  4. vlastní zdroje v minimální výši 2000 000 EUR,
  5. průhledný a nezávadný původ zdrojů, průhlednou vlastnickou strukturu, ze které je zřejmé, kdo je jejím skutečným majitelem podle zákona upravujícího opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, 
  6. věcné, personální a organizační předpoklady potřebné pro výkon činnosti v rozsahu, v jakém hodlá provozovat hazardní hry.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení této životní situace:

Povolení k provozování výherního hracího přístroje se vydá jestliže:

 • žádost o povolení obsahuje veškeré náležitosti stanovené zákonem o loteriích a jiných podobných hrách v platném znění
 • žadatel splnil podmínky tímto zákonem stanovené

7. Jakým způsobem zahájit řešení této životní situace:

Písemným podáním žádosti 

8. Na které instituci životní situaci řešit:

Magistrát města Přerova, Odbor ekonomiky, Oddělení místních příjmů, Bratrská 34, Přerov 

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:

 • Osobní jednání je možné na Magistrátu města Přerova, Odbor ekonomiky, Oddělení místních příjmů, Bratrská 34, 750 11 Přerov, v pondělí a středu v úřední hodiny. V ostatní dny po předchozí telefonické dohodě.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:

Provozovatel předloží zejména:

 • žádost o povolení k umístění herního prostoru
 • základní povolení k provozování druhu hazardní hry
 • doklad o složení kauce
 • osvědčení o provozuschopnosti pro každé technické zařízení, jehož prostřednictvím je hazardní hra provozována
 • doklad o právním důvodu užívání prostor, v nichž má být provozována hazardní hra
 • schéma kamerového systému.

Dokumenty nesmějí být v době podání starší 3 měsíců

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

 • Žádost o vydání povolení
  Žádost

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

Přijetí žádosti

 • o vydání povolení k umístění herního prostoru – 4.000,00 Kč
 • o změnu již vydaného povolení k umístění herního prostoru – 2.500,00 Kč

Poplatek je splatný před provedením úkonu a je možno jej uhradit

 • hotově v pokladně – ul. Bratrská 34, Přerov nebo nám. TGM 16, Přerov
 • převodem nebo poštovní poukázkou na účet vedený u ČS a.s., č.ú.: 19-1884482379/0800, VS 1110 + č. poplatníka

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Do 30 dnů od podání žádosti. 

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:

 • Magistrát města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení stavebního úřadu – v případě kolaudace nové provozovny.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:

V případě nesrovnalostí a doložení dalších potřebných dokladů bude účastník řízení vyzván telefonicky nebo písemně. 

16. Elektronická služba, kterou lze využít:

 • Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou, pro běžnou korespondenci lze využít:
  E-podatelna: pro podávání písemností opatřených zaručeným elektronickým podpisem
  E-podatelna
 • oe@prerov.eu, alena.bizubova@prerov.eu: pro získávání informací bez zaručeného elektronického podpisu

25. Za správnost popisu odpovídá útvar: ODBOR EKONOMIKY

28. Popis byl naposledy aktualizován: 13. 3. 2017 
 
Elektronická úřední deska Úřad on-line Řešení životních situací Veřejné zakázky dle zákona č. 137/2006 Sb. (od 1.9.2011) Technologické centrum ORP Přerov
 
Televize Přerov Městské informační centrum Přerovské listy Kulturní a informační služby města Mapové centrum
 
Přerov - znak města

Magistrát města PřerovaOdkaz na stránku www.prerov.eu ve formě QR kódu, obrázek se otevře v novém okně
Bratrská 709/34, 750 11 Přerov 2
Kontakty na MMPr ve formě QR kódu, obrázek se otevře v novém okněE-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
ipv6.prerov.eu 

Povinné informace

Úřední hodiny magistrátu

Telefon: 581 268 111
IČ: 00301825
DIČ: CZ 00301825 

Telefonní seznam

Návštěvnost

Celkem přístupů: 21308289
Za týden: 40921
Za den: 7566
Online návštěvníků: 154
 
load