Na obsah stránky

Město Přerov

statutární město

Vyhledávání


 

Řešení životních situací


Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

POVOLENÍ K PROVOZOVÁNÍ VÝHERNÍCH HRACÍCH PŘÍSTROJŮ

K provozování výherních hracích přístrojů je nutné povolení dle zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů. Povolení vydá obec pro svůj územní obvod a to v přenesené působnosti nejdéle na dobu jednoho kalendářního roku na základě písemné žádosti provozovatele (žadatele)

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Povolení  k provozování výherních hracích přístrojů může být vydáno pouze právnické osobě, která má sídlo na území České republiky  bez zahraniční majetkové účasti. Za  právnickou osobu je oprávněn jednat statutární orgán nebo tímto orgánem zmocněná osoba, která předloží plnou moc s ověřeným podpisem. 

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení této životní situace:

Povolení k provozování výherního hracího přístroje se vydá jestliže:

 • žádost o povolení obsahuje veškeré náležitosti stanovené zákonem o loteriích a jiných podobných hrách v platném znění
 • žadatel splnil podmínky tímto zákonem stanovené

7. Jakým způsobem zahájit řešení této životní situace:

Písemným podáním žádosti 

8. Na které instituci životní situaci řešit:

Magistrát města Přerova, Odbor ekonomiky, Oddělení místních příjmů, Bratrská 34, Přerov 

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:

 • Osobní jednání je možné na Magistrátu města Přerova, Odbor ekonomiky, Oddělení místních příjmů, Bratrská 34, 750 11 Přerov, v pondělí a středu v úřední hodiny. V ostatní dny po předchozí telefonické dohodě.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:

Žádost musí obsahovat: 

 • údaje o žadateli (výpis z obchodního rejstříku)
 • doklad o bezúhonnosti osob, které mají u žadatele  postavení  statutárního orgánu nebo jsou jeho členy (výpis evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce)
 • potvrzení banky o zřízení zvláštního účtu a složení jistoty ve výši 2.000.000,00 Kč
 • čestné prohlášení provozovatele o tom, že že není tuzemskou právnickou osobou se zahraniční majetkovou účastí, ani právnickou osobou, ve které má tato společnost majetkovou účast
 • herní plán obsahující zejména podmínky hry, způsob hry, okolnosti, které určují výhry a jejího zajištění, informace o nejvyšší sázce a výhře na jednu hru a výherním podílu, herní plán kumulované výhry JACKPOT,
 • řád herny
 • přesná adresa provozovny
 • počet, druhy, výrobní čísla a názvy výherních hracích přístrojů
 • osvědčení o provozuschopnosti výherních hracích přístrojů
 • jméno osoby (osob), která odpovídá za zákaz hry osobám mladším 18-ti let, v případě herny za zákaz vstupu těmto osobám
 • způsob zajištění odborného servisu

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

 • Předepsané formuláře nejsou stanoveny

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

Přijetí žádosti o

 • vydání povolení k provozování výherního hracího přístroje  – 5.000,00 Kč
 • změnu již vydaného povolení k provozování výherního hracího přístroje  – 3.000,00 Kč

Poplatek je splatný před provedením úkonu a je možno jej uhradit

 • hotově v pokladně – ul. Bratrská 34, Přerov nebo nám. TGM 16, Přerov
 • převodem nebo poštovní poukázkou na účet vedený u ČS a.s., č.ú.: 19-1884482379/0800, VS 1110 + č. poplatníka 

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Řízení je zahájeno  dnem podání žádosti a ukončeno vydáním rozhodnutí. Správní orgán je povinen rozhodnout ve věci do 30 dnů od zahájení řízení, ve zvlášť složitých případech do 60 dnů od zahájení řízení. 

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:

 • Další účastníci nejsou stanoveni

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:

V případě nesrovnalostí a doložení dalších potřebných dokladů bude účastník řízení vyzván telefonicky nebo písemně. 

16. Elektronická služba, kterou lze využít:

 • Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou, pro běžnou korespondenci lze využít:
  E-podatelna: pro podávání písemností opatřených zaručeným elektronickým podpisem
  E-podatelna
 • oe@prerov.eu, alena.bizubova@prerov.eu: pro získávání informací bez zaručeného elektronického podpisu

25. Za správnost popisu odpovídá útvar: ODBOR EKONOMIKY

28. Popis byl naposledy aktualizován: 14. 11. 2016 
 
Elektronická úřední deska Úřad on-line Řešení životních situací Veřejné zakázky dle zákona č. 137/2006 Sb. (od 1.9.2011) Technologické centrum ORP Přerov
 
Televize Přerov Městské informační centrum Přerovské listy Kulturní a informační služby města Mapové centrum
 
Přerov - znak města

Magistrát města PřerovaOdkaz na stránku www.prerov.eu ve formě QR kódu, obrázek se otevře v novém okně
Bratrská 709/34, 750 11 Přerov 2
Kontakty na MMPr ve formě QR kódu, obrázek se otevře v novém okněE-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
ipv6.prerov.eu 

Povinné informace

Úřední hodiny magistrátu

Telefon: 581 268 111
IČ: 00301825
DIČ: CZ 00301825 

Telefonní seznam

Návštěvnost

Celkem přístupů: 19552009
Za týden: 216360
Za den: 56424
Online návštěvníků: 1241
 
load