Na obsah stránky

Město Přerov

statutární město

Vyhledávání


 

Řešení životních situací


Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

MÍSTNÍ POPLATEK Z UBYTOVACÍ KAPACITY

Poplatek z ubytovací kapacity se vybírá v zařízeních určených k přechodnému ubytování za úplatu. Zařízení k přechodnému ubytování jsou definována v ustanovení § 3 písm. j) vyhlášky č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu. Podle ní jsou stavbami ubytovacího zařízení stavby nebo jejich části, kde je veřejnosti poskytováno přechodné ubytování a služby s tím spojené. Ubytovacím zařízením není bytový dům, rodinný dům a stavba pro individuální rekreaci.
Zpoplatnění se vztahuje pouze na lůžka, která jsou skutečně využita. Jde v podstatě o poplatek za přespání. Ubytovatel je povinen vést v písemné podobě evidenční knihu, ve které bude zaznamenávat dobu ubytování, jméno, příjmení, adresu místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraničí a číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu fyzické osoby, které ubytování poskytl. Tyto zápisy musí být uspořádány postupně z časového hlediska. Evidenční knihu je povinen uchovávat po dobu 6 let od provedení posledního zápisu. Zpracování osobních údajů v evidenční knize se řídí zvláštním právním předpisem.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování poskytla.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení této životní situace:

Poplatník je povinen písemně ohlásit zahájení činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování ve lhůtě do 15 dnů ode dne právní moci povolení k této činnosti nebo ve lhůtě 15 dnů ode dne faktického zahájení činnosti. Vyúčtování podává poplatník čtvrtletně do 15 dnů po uplynutí každého příslušeného kalendářního čtvrtletí.

7. Jakým způsobem zahájit řešení této životní situace:

Podáním ohlášení na formuláři dle bodu 11.

8. Na které instituci životní situaci řešit:

Příslušným správcem místního poplatku na území statutárního města Přerova je Magistrát města Přerova, odbor ekonomiky.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:

 • Osobní jednání je možné na Magistrátu města Přerova, odboru ekonomiky, Bratrská 34, 750 11 Přerov, 2. patro, referent - Ing. Blanka Kosičková, tel. 581 268 219. V pondělí a středu v úřední hodiny. V ostatní dny po předchozí telefonické domluvě.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:

 • doklad totožnosti (občanský průkaz, pas)
 • plná moc v případě zastupování poplatníka v jednání se správcem poplatku

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

 • Ohlášení lze podat na formuláři, který je k dispozici na odboru ekonomiky nebo ke stažení na internetových stránkách města www.prerov.eu
  Formuláře - ostatní poplatky

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

Poplatek činí za každé využité lůžko a den  6 Kč.

Poplatek je splatný do 15 dnů po uplynutí příslušeného kalendářního čtvrtletí na základě podaného vyúčtování poplatku.

Poplatek je možno uhradit:

 • hotově nebo platební kartou v pokladně - Bratrská 34, nám. T. G. Masaryka 16,
 • převodem nebo poštovní poukázkou na účet statutárního města Přerov vedeného u České spořitelny, a.s., č. ú. 19-1884482379/0800, VS 1105 + č. poplatníka,
 • prostřednictvím Portálu občana přes platební bránu, což je webová aplikace města.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Není-li lhůta pro některý úkon v daňovém řízení stanovena obecně závazným právním předpisem, určí přiměřenou lhůtu rozhodnutím správce daně. Lhůtu kratší osmi dnů lze stanovit jen zcela výjimečně pro úkony jednoduché a zvlášť naléhavé.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:

 • Další účastníci nejsou stanoveni

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:

Další činnosti nejsou stanoveny.

16. Elektronická služba, kterou lze využít:

 • E-podatelna: pro podávání oficiálních písemností opatřených zaručeným elektronickým podpisem
  E-podatelna
 • oe@prerov.eu pro získávání informací bez zaručeného elektronického podpisu
  stanislava.bartonikova@prerov.eu

  Odbor ekonomiky
  Odbor ekonomiky

25. Za správnost popisu odpovídá útvar: ODBOR EKONOMIKY

28. Popis byl naposledy aktualizován: 14. 6. 2017 
 
Elektronická úřední deska Úřad on-line Řešení životních situací Veřejné zakázky dle zákona č. 137/2006 Sb. (od 1.9.2011) Technologické centrum ORP Přerov
 
Televize Přerov Městské informační centrum Přerovské listy Kulturní a informační služby města Mapové centrum
 
Přerov - znak města

Magistrát města PřerovaOdkaz na stránku www.prerov.eu ve formě QR kódu, obrázek se otevře v novém okně
Bratrská 709/34, 750 11 Přerov 2
Kontakty na MMPr ve formě QR kódu, obrázek se otevře v novém okněE-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
ipv6.prerov.eu 

Povinné informace

Úřední hodiny magistrátu

Telefon: 581 268 111
IČ: 00301825
DIČ: CZ 00301825 

Telefonní seznam

Návštěvnost

Celkem přístupů: 21308289
Za týden: 40921
Za den: 7566
Online návštěvníků: 154
 
load