Na obsah stránky

Město Přerov

statutární město

Vyhledávání


 

Řešení životních situací


KOLAUDACE KOMUNIKACE

Dálnici, silnici, místní komunikaci a veřejně přístupnou účelovou komunikaci lze užívat na základě kolaudačního souhlasu příslušného speciálního stavebního úřadu. Na úseku komunikací je speciálním stavebním úřadem příslušný silniční správní úřad.

OHLÁŠENÍ STAVBY - STAVEBNÍCH ÚPRAV KOMUNIKACÍ

Ohlášení speciálnímu stavebnímu úřadu podléhají všechny práce, uvedené v § 14 s výjimkami uvedenými v § 15, vyhl. č.104/1997 Sb. a nedotýkají se práv třetích osob. Příslušným speciálním stavebním úřadem je příslušný silniční správní úřad.

POVOLENÍ STAVBY V SILNIČNÍM OCHRANNÉM PÁSMU

V silničním ochranném pásmu lze provádět stavby, které vyžadují stavební povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu, provádět terénní úpravy, jimiž by se úroveň vozovky snížila nebo zvýšila ve vztahu k niveletě vozovky, a zřídit a provozovat reklamní zařízení jen na základě povolení silničního správního úřadu.

PŘIPOJENÍ NEMOVITOSTI NA POZEMNÍ KOMUNIKACI (ZŘÍZENÍ SJEZDU)

Na silnici a místní komunikaci lze připojit sousední nemovitost pouze na základě povolení vydaného silničním správním úřadem. V případě dálnic a rychlostních silnic nelze sousední nemovitost napojit přímo na komunikaci, a na odpočívku dálnice nebo rychlostní silnice může být napojena jen stavba, která svým účelem slouží výlučně uživatelům této pozemní komunikace (např. čerpací stanice, motorest, motel nebo autoservis). Povolení silničního správního úřadu je třeba rovněž k úpravě nebo zrušení stávajícího sjezdu. Povolení ke zřízení, úpravě nebo zrušení sjezdu je podkladem pro územní řízení vedené obecným stavebním úřadem.

VÝSTAVBA POZEMNÍ KOMUNIKACE

Stavby dálnice, silnice, místní komunikace a veřejně přístupné účelové komunikace podléhají povolení speciálního stavebního úřadu

ZMĚNA STAVBY PŘED DOKONČENÍM

Speciální stavební úřad může povolit změnu stavby před jejím dokončením na odůvodněnou žádost stavebníka. Na úseku komunikací je speciálním stavebním úřadem příslušný silniční správní úřad.


 
 
Elektronická úřední deska Úřad on-line Řešení životních situací Veřejné zakázky dle zákona č. 137/2006 Sb. (od 1.9.2011) Technologické centrum ORP Přerov
 
Televize Přerov Městské informační centrum Přerovské listy Kulturní a informační služby města Mapové centrum
 
Přerov - znak města

Magistrát města PřerovaOdkaz na stránku www.prerov.eu ve formě QR kódu, obrázek se otevře v novém okně
Bratrská 709/34, 750 11 Přerov 2
Kontakty na MMPr ve formě QR kódu, obrázek se otevře v novém okněE-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
ipv6.prerov.eu 

Povinné informace

Úřední hodiny magistrátu

Telefon: 581 268 111
IČ: 00301825
DIČ: CZ 00301825 

Telefonní seznam

Návštěvnost

Celkem přístupů: 21120545
Za týden: 50863
Za den: 10819
Online návštěvníků: 135
 
load