Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Řešení životních situací

KOLAUDACE KOMUNIKACE

Dálnici, silnici, místní komunikaci a veřejně přístupnou účelovou komunikaci lze užívat na základě kolaudačního souhlasu příslušného speciálního stavebního úřadu. Na úseku komunikací je speciálním stavebním úřadem příslušný silniční správní úřad.

OHLÁŠENÍ STAVBY - STAVEBNÍCH ÚPRAV KOMUNIKACÍ

Ohlášení speciálnímu stavebnímu úřadu podléhají všechny práce, uvedené v § 14 s výjimkami uvedenými v § 15, vyhl. č.104/1997 Sb. a nedotýkají se práv třetích osob. Příslušným speciálním stavebním úřadem je příslušný silniční správní úřad.

POVOLENÍ STAVBY V SILNIČNÍM OCHRANNÉM PÁSMU

V silničním ochranném pásmu lze provádět stavby, které vyžadují stavební povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu, provádět terénní úpravy, jimiž by se úroveň vozovky snížila nebo zvýšila ve vztahu k niveletě vozovky, a zřídit a provozovat reklamní zařízení jen na základě povolení silničního správního úřadu.

PŘIPOJENÍ NEMOVITOSTI NA POZEMNÍ KOMUNIKACI (ZŘÍZENÍ SJEZDU)

Na silnici a místní komunikaci lze připojit sousední nemovitost pouze na základě povolení vydaného silničním správním úřadem. V případě dálnic a rychlostních silnic nelze sousední nemovitost napojit přímo na komunikaci, a na odpočívku dálnice nebo rychlostní silnice může být napojena jen stavba, která svým účelem slouží výlučně uživatelům této pozemní komunikace (např. čerpací stanice, motorest, motel nebo autoservis). Povolení silničního správního úřadu je třeba rovněž k úpravě nebo zrušení stávajícího sjezdu. Povolení ke zřízení, úpravě nebo zrušení sjezdu je podkladem pro územní řízení vedené obecným stavebním úřadem.

VÝSTAVBA POZEMNÍ KOMUNIKACE

Stavby dálnice, silnice, místní komunikace a veřejně přístupné účelové komunikace podléhají povolení speciálního stavebního úřadu

ZMĚNA STAVBY PŘED DOKONČENÍM

Speciální stavební úřad může povolit změnu stavby před jejím dokončením na odůvodněnou žádost stavebníka. Na úseku komunikací je speciálním stavebním úřadem příslušný silniční správní úřad.
 
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 3945
Za týden: 361260
Za den: 57004
Online návštěvníků: 1698
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load