Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Řešení životních situací

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA – Sociální služby města Přerova, p.o.

Sociální služby města Přerova, p.o. poskytují pečovatelskou službu seniorům, kteří potřebují pomoc druhé osoby a dále osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického onemocnění nebo zdravotního postižení.

SLAVNOSTNÍ OBŘAD ZLATÉ NEBO DIAMANTOVÉ SVATBY

Zlatá nebo diamantová svatba je slavnostní obřad, který je dobrovolný a uskuteční se na základě přihlášky ke zlaté nebo diamantové svatbě, kterou vyplní manželé.

ZVLÁŠTNÍ PŘÍJEMCE DÁVKY DŮCHODOVÉHO POJIŠTĚNÍ

Jedná se o situaci, kdy stávající příjemce dávky důchodového pojištění nemůže svoji dávku přebírat a účelně využívat, a to z důvodu jeho nepříznivého zdravotního stavu. Na základě této skutečnosti je ustanoven zvláštní příjemce dávky důchodového pojištění, který jej přebírá a hospodaří s ním ve prospěch stávajícího příjemce.
Žadatel může být ustanoven zvláštním příjemcem v případě, kdy by se výplatou dávky dosavadnímu příjemci zřejmě nedosáhlo účelu, kterému má dávka sloužit, nebo kdyby tím byly poškozovány zájmy osob, které je důchodce povinen vyživovat, anebo nemůže-li oprávněný, popřípadě jeho zákonný zástupce nebo opatrovník, výplatu přijímat (ze zdravotních důvodů).

ŽÁDOST NA POSKYTNUTÍ BYTU V DOMĚ ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ - DOMĚ S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU V PŘEROVĚ ( DÁLE JEN DPS )

Řeší podmínky pro přijetí žádostí na poskytnutí bytu v DPS, postup při sestavování pořadníku zájemců a následné uzavírání nájemních smluv.
• DPS Fügnerova1, Mervartova 9, Přerov
• DPS Jižní čtvrť I/25, Přerov
• DPS U Žebračky 18, Přerov
• DPS Na Hrázi 2255/32, Přerov
• DPS Trávník 1, Přerov
• DPS U Strhance 13, Přerov
• DPS Tyršova 68, Přerov-Předmostí
 

Vyhledávání v telefonním seznamu úřadu

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
ZAVŘENO*

12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
 ZAVŘENO*

*) veřejnoprávní jednání na pozvání, objednaní klienti
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 17248
Za týden: 376044
Za den: 70514
Online návštěvníků: 937
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load