Na obsah stránky

Město Přerov

statutární město

Vyhledávání


 

Řešení životních situací


POSKYTNUTÍ ÚDAJŮ Z INFORMAČNÍHO SYSTÉMU EVIDENCE OBYVATEL

Evidence obyvatel je vedena v informačním systému a obsahuje zákonem stanovené údaje o státních občanech České republiky, osobách, které pozbyly státní občanství České republiky, cizincích, kteří jsou matkou, otcem, popřípadě jiným zákonným zástupcem, manželem, registrovaným partnerem nebo dítětem občana.

Údaje vedené v informačním systému se poskytují k osobě žadatele písemně. K osobě blízké se poskytuje pouze datum, místo a okres úmrtí. Osobou blízkou se pro účely tohoto zákona rozumí otec, matka, prarodiče, sourozenec, dítě, vnuk, manžel nebo partner.

Ministerstvo vnitra na základě písemné žádosti občana staršího 15 let provádí zprostředkování kontaktu.

POSKYTNUTÍ ÚDAJŮ Z INFORMAČNÍHO SYSTÉMU OBČANSKÝCH PRŮKAZŮ A CESTOVNÍCH DOKLADŮ

Evidence občanských průkazů a cestovních dokladů je vedena v informačním systému a obsahuje zákonem stanovené údaje.

POSKYTOVÁNÍ OVĚŘENÝCH VÝSTUPŮ VEŘEJNÉ SPRÁVY Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ

Poskytování informací z katastru nemovitostí pomocí dálkového přístupu do katastru nemovitostí. Výpisy jsou opatřeny elektronickou značkou a mají charakter elektronické veřejné listiny.

VYDÁNÍ OVĚŘENÉHO VÝSTUPU Z INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ VEŘEJNÉ SPRÁVY (CZECH POINT)

Ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy (dále jen ISVS) vydávají obecní úřady obcí s rozšířenou působností a obecní úřady, úřady městských částí nebo městských obvodů územně členěných statutárních měst a úřady městských částí hlavního města Prahy, jejichž seznam stanoví právní předpis (vyhláška č. 388/2007 Sb.), notáři, držitel poštovní licence a Hospodářská komora České republiky.

VYDÁNÍ VÝPISU Z EVIDENCE REJSTŘÍKU TRESTŮ

Na písemnou žádost osoby, jejíž totožnost byla ověřena, se vydá výpis z evidence Rejstříku trestů fyzické osoby (dále jen "výpis") týkající se této osoby. Ve výpisu jsou uvedena všechna dosud nezahlazená odsouzení včetně údajů o průběhu výkonu uložených trestů a ochranných opatření, pokud se podle zákona na pachatele nehledí, jako by nebyl odsouzen.
Při podání žádosti o výpis týkající se právnické osoby se neověřuje totožnost osoby, která žádost podává.


 
 
Elektronická úřední deska Úřad on-line Řešení životních situací Veřejné zakázky dle zákona č. 137/2006 Sb. (od 1.9.2011) Technologické centrum ORP Přerov
 
Televize Přerov Městské informační centrum Přerovské listy Kulturní a informační služby města Mapové centrum
 
Přerov - znak města

Magistrát města PřerovaOdkaz na stránku www.prerov.eu ve formě QR kódu, obrázek se otevře v novém okně
Bratrská 709/34, 750 11 Přerov 2
Kontakty na MMPr ve formě QR kódu, obrázek se otevře v novém okněE-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
ipv6.prerov.eu 

Povinné informace

Úřední hodiny magistrátu

Telefon: 581 268 111
IČ: 00301825
DIČ: CZ 00301825 

Telefonní seznam

Návštěvnost

Celkem přístupů: 20143179
Za týden: 46167
Za den: 11321
Online návštěvníků: 241
 
load