Na obsah stránky

Město Přerov

statutární město

Vyhledávání


 

Řešení životních situací


OZNÁMENÍ O POKRAČOVÁNÍ V PROVOZOVÁNÍ ŽIVNOSTI

Pokračování v provozování živnosti před uplynutím doby, na kterou bylo provozování živnosti přerušeno, je podnikatel povinen předem písemně oznámit živnostenskému úřadu. Pokračování v provozování živností po uplynutí doby, na kterou bylo provozování živnosti přerušeno, není podnikatel povinen oznamovat živnostenskému úřadu.

OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ PROVOZOVÁNÍ ŽIVNOSTI

Provozování živnosti může podnikatel přerušit bez udání důvodu. Přerušení provozování živnosti není podnikatel povinen oznamovat živnostenskému úřadu.Je tedy pouze na podnikateli, zda oznámí živnostenskému úřadu tuto skutečnost, či nikoliv.Jestliže podnikatel oznámí živnostenskému úřadu přerušení provozování živnosti, je provozování živnosti přerušeno dnem doručení oznámení o přerušení provozování živnosti živnostenskému úřadu nebo pozdějším datem uvedeným v oznámení. V době přerušení provozování živnosti není podnikatel povinen plnit některé povinnosti vyplývající ze živnostenského zákona a jiných právních předpisů /např. splňovat finanční způsobilost, odbornou způsobilost, označovat sídlo nebo provozovnu, odpovídat za splňování náležitostí u zaměstnanců/. Jestliže podnikatel oznámí živnostenskému úřadu přerušení provozování živnosti a má v úmyslu pokračovat v provozování živnosti před uplynutím doby, na kterou bylo provozování živnosti přerušeno, je povinen předem písemně tuto skutečnost oznámit živnostenskému úřadu.Po dobu přerušení provozování živnosti, které bylo řádně oznámeno živnostenskému úřadu, nemusí být ustanoven odpovědný zástupce.

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ NEBO UKONČENÍ PROVOZOVÁNÍ ŽIVNOSTI V PROVOZOVNĚ

Zahájení nebo ukončení provozování živnosti v provozovně je podnikatel povinen předem písemně oznámit kterémukoliv obecnímu živnostenskému úřadu.

ZRUŠENÍ ŽIVNOSTENSKÉHO OPRÁVNĚNÍ NA VLASTNÍ ŽÁDOST PODNIKATELE

Každá fyzická nebo právnická osoba, která již dále nehodlá provozovat živnost, může požádat o zrušení živnostenského oprávnění.


 
 
Elektronická úřední deska Úřad on-line Řešení životních situací Veřejné zakázky dle zákona č. 137/2006 Sb. (od 1.9.2011) Technologické centrum ORP Přerov
 
Televize Přerov Městské informační centrum Přerovské listy Kulturní a informační služby města Mapové centrum
 
Přerov - znak města

Magistrát města PřerovaOdkaz na stránku www.prerov.eu ve formě QR kódu, obrázek se otevře v novém okně
Bratrská 709/34, 750 11 Přerov 2
Kontakty na MMPr ve formě QR kódu, obrázek se otevře v novém okněE-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
ipv6.prerov.eu 

Povinné informace

Úřední hodiny magistrátu

Telefon: 581 268 111
IČ: 00301825
DIČ: CZ 00301825 

Telefonní seznam

Návštěvnost

Celkem přístupů: 21099184
Za týden: 42152
Za den: 7527
Online návštěvníků: 74
 
load