Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Řešení životních situací

OZNÁMENÍ O POKRAČOVÁNÍ V PROVOZOVÁNÍ ŽIVNOSTI

Pokračování v provozování živnosti před uplynutím doby, na kterou bylo provozování živnosti přerušeno, je podnikatel povinen předem písemně oznámit živnostenskému úřadu. Pokračování v provozování živností po uplynutí doby, na kterou bylo provozování živnosti přerušeno, není podnikatel povinen oznamovat živnostenskému úřadu.

OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ PROVOZOVÁNÍ ŽIVNOSTI

Provozování živnosti může podnikatel přerušit bez udání důvodu. Přerušení provozování živnosti není podnikatel povinen oznamovat živnostenskému úřadu.Je tedy pouze na podnikateli, zda oznámí živnostenskému úřadu tuto skutečnost, či nikoliv.Jestliže podnikatel oznámí živnostenskému úřadu přerušení provozování živnosti, je provozování živnosti přerušeno dnem doručení oznámení o přerušení provozování živnosti živnostenskému úřadu nebo pozdějším datem uvedeným v oznámení. V době přerušení provozování živnosti není podnikatel povinen plnit některé povinnosti vyplývající ze živnostenského zákona a jiných právních předpisů /např. splňovat finanční způsobilost, odbornou způsobilost, označovat sídlo nebo provozovnu, odpovídat za splňování náležitostí u zaměstnanců/. Jestliže podnikatel oznámí živnostenskému úřadu přerušení provozování živnosti a má v úmyslu pokračovat v provozování živnosti před uplynutím doby, na kterou bylo provozování živnosti přerušeno, je povinen předem písemně tuto skutečnost oznámit živnostenskému úřadu.Po dobu přerušení provozování živnosti, které bylo řádně oznámeno živnostenskému úřadu, nemusí být ustanoven odpovědný zástupce.

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ NEBO UKONČENÍ PROVOZOVÁNÍ ŽIVNOSTI V PROVOZOVNĚ

Zahájení nebo ukončení provozování živnosti v provozovně je podnikatel povinen předem písemně oznámit kterémukoliv obecnímu živnostenskému úřadu.

ZRUŠENÍ ŽIVNOSTENSKÉHO OPRÁVNĚNÍ NA VLASTNÍ ŽÁDOST PODNIKATELE

Každá fyzická nebo právnická osoba, která již dále nehodlá provozovat živnost, může požádat o zrušení živnostenského oprávnění.
 

Vyhledávání v telefonním seznamu úřadu

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30*

12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 13.30*

*) veřejnoprávní jednání na pozvání, objednaní klienti
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 2016
Za týden: 362034
Za den: 55299
Online návštěvníků: 1015
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load