Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Řešení životních situací

POVOLENÍ K UPUŠTĚNÍ OD ODDĚLENÉHO SOUSTŘEĎOVÁNÍ ODPADŮ

Každý je povinen soustřeďovat odpady odděleně. Nebezpečné odpady nemusí být soustřeďovány odděleně, pokud jsou splněny podmínky podle § 72 odst. 2 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech. Ostatní odpady nemusí být soustřeďovány odděleně na základě povolení místě příslušného správního orgánu k upuštění od odděleného soustřeďování odpadů nebo na základě povolení provozu zařízení. Příslušný správní orgán neoddělené soustřeďování odpadů povolí pouze, pokud vzhledem k následnému způsobu využití nebo odstranění odpadů není třídění nebo oddělené soustřeďování nutné a nedojde k ohrožení povinnosti nakládat s odpadem v souladu s hierarchií odpadového hospodářství. Příslušný správní orgán může v povolení stanovit podmínky tak, aby nedošlo ke zvýšení nepříznivých dopadů na životní prostředí nebo zdraví lidí.

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ZÁVAZNÉHO STANOVISKA NEBO VYJÁDŘENÍ Z HLEDISKA NAKLÁDÁNÍ S ODPADY NEBO VEDLEJŠÍMI PRODUKTY

Magistrát města Přerov, jako obecní úřad obce s rozšířenou působností, vydává dle ustanovení § 146 odst. 3 písm. a) zákona o odpadech závazné stanovisko z hlediska nakládání s odpady nebo vedlejšími produkty:
• k terénním úpravám a
• k odstranění stavby podléhající ohlášení nebo povolení podle stavebního zákona (zákona č. 183/2006 Sb.).
Magistrát města Přerov, jako obecní úřad obce s rozšířenou působností, vydává dále dle ustanovení § 146 odst. 3 písm. b) a c) zákona o odpadech vyjádření:
• ke změně dokončené stavby podléhající ohlášení nebo povolení podle stavebního zákona (zákona č. 183/2006 Sb.),
• ke zřízení zařízení určeného pro nakládání s odpady a k zavedení nebo rozšíření výroby oxidu titaničitého
 
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 2247
Za týden: 359562
Za den: 55306
Online návštěvníků: 1024
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load