Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Řešení životních situací

AGENDA ROMSKÝCH KOMUNIT A NÁRODNOSTNÍCH MENŠIN - ZAMĚŘUJE SE NA MÍSTNÍ ROMSKOU KOMUNITU SE VŠEMI PROBLÉMY JEJICH ČLENŮ A NAVRHUJE OPTIMÁLNÍ ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ JEDNOTLIVCŮ I SKUPIN

Provádění základního sociálního poradenství, problematiku zaměstnanosti, řešení konkrétních životních situací: řeší problémy romských komunit v oblasti občanského soužití, zaměstnanosti, vzdělávání, sociálních věcí a provádí potřebné poradenské a konzultační služby, zabývá se také agendou národnostních menšin na našem území, která se prozatím soustředí na monitorování jejich zastoupení a potřeb.

MONITORING POTŘEB POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A TVORBA KONCEPCÍ SOCIÁLNÍ POLITIKY NA DANÉM ÚZEMÍ

• Zprostředkování kontaktu mezi poskytovatelem sociální služby a klientem
• Poskytnutí informací o možnostech a způsobech poskytování sociálních služeb
• Vytváření podmínek pro rozvoj sociální péče a pro uspokojování potřeb občanů, včetně tvorby koncepcí sociální politiky na daném území

PROVOZ MĚSTSKÉHO SOCIÁLNÍHO ŠATNÍKU

Bezplatná materiální pomoc z Městského sociálního šatníku cíleně poslouží klientům sociálních pracovníků, kteří se sociálním pracovníkem aktivně spolupracují a snaží se vyřešit svou nepříznivou životní situaci. Poskytnutí materiální pomoci pomůže ke zmírnění důsledků sociálního vyloučení klienta a usnadní jeho další integraci. Tato služba naplňuje požadavky veřejného zdraví – výměna šatstva klientům, kteří žijí v nedůstojných životních a hygienických podmínkách snižuje riziko přenosu parazitů na ostatní občany.

PŘÍMÁ SOCIÁLNÍ PRÁCE S KLIENTEM PRO RODINY S DĚTMI A NEZAMĚSTNANÉ

Sociální pracovník v rámci přímé sociální práce s klientem vykonává tyto činnosti: vyhledává klienty sociální práce v jejich přirozeném prostředí, provádí posouzení životní situace klienta, provádí individuální plánování cílů klienta a kroků, které povedou k jejich naplnění, realizuje přímou sociální práci s klientem zaměřenou na změnu klienta, zplnomocňuje klienty, aby dokázali sami ovlivňovat své sociální prostředí a měnit podmínky svých životů, realizuje činnosti zaměřené na změnu sociálního prostředí klienta, spolupracuje s navazujícími organizacemi při řešení životní situace klienta, spolupracuje s příslušnou krajskou pobočkou Úřadu práce ČR, eviduje sociální události klientů do „Standardizovaného záznamu sociálního pracovníka klienta“, který je součástí jednotného informačního systému MPSV ČR, spolupracuje s jinými státními, samosprávnými či neziskovými institucemi v oblasti nastavení a efektivní realizace sociální sítě v dané lokalitě, spolupracuje s jinými subjekty v prostředí dané lokality a v přirozeném prostředí klienta, spolupodílí se na realizaci plánování rozvoje sociálních služeb, na dožádání provádí šetření různých aspektů životní situace klientů, vykonává činnosti zvláštního příjemce dávek pomoci v hmotné nouzi na základě jeho ustanovení jako právnické osoby a s jeho souhlasem, vykonává činnosti zvláštního příjemce dávek státní sociální podpory na základě jeho ustanovení jako právnické osoby a s jeho souhlasem, vykonává činnosti zvláštního příjemce dávek nemocenského pojištění na základě jeho ustanovení jako právnické osoby a s jeho souhlasem, komplexně vede agendu spojenou s romskou problematikou, zejména zajišťuje poradenství, komunikaci a další vztahy romských komunit na území regionu s orgány státní správy, samosprávy a jinými orgány a organizacemi, zajišťuje projekt „Tréninkové bydlení“, zajišťuje osobě, které není poskytována sociální služba, a je v takové situaci, kdy neposkytnutí okamžité pomoci by ohrozilo její život nebo zdraví, poskytnutí sociální služby nebo jiné formy pomoci v nezbytném rozsahu

PŘÍMÁ SOCIÁLNÍ PRÁCE S KLIENTEM PRO SENIORY A ZDRAVOTNĚ ZNEVÝHODNĚNÉ

Sociální pracovník v rámci přímé sociální práce s klientem vykonává tyto činnosti: vyhledává klienty sociální práce v jejich přirozeném prostředí, provádí posouzení životní situace klienta, provádí individuální plánování cílů klienta a kroků, které povedou k jejich naplnění, realizuje přímou sociální práci s klientem zaměřenou na změnu klienta, zplnomocňuje klienty, aby dokázali sami ovlivňovat své sociální prostředí a měnit podmínky svých životů, realizuje činnosti zaměřené na změnu sociálního prostředí klienta, spolupracuje s navazujícími organizacemi při řešení životní situace klienta, spolupracuje s příslušnou krajskou pobočkou Úřadu práce ČR, eviduje sociální události klientů do „Standardizovaného záznamu sociálního pracovníka klienta“, který je součástí jednotného informačního systému MPSV ČR, spolupracuje s jinými státními, samosprávnými či neziskovými institucemi v oblasti nastavení a efektivní realizace sociální sítě v dané lokalitě, spolupracuje s jinými subjekty v prostředí dané lokality a v přirozeném prostředí klienta, spolupodílí se na realizaci plánování rozvoje sociálních služeb, na dožádání provádí šetření různých aspektů životní situace klientů, vykonává činnosti zvláštního příjemce dávek pomoci v hmotné nouzi na základě jeho ustanovení jako právnické osoby a s jeho souhlasem, vykonává činnosti zvláštního příjemce dávek státní sociální podpory na základě jeho ustanovení jako právnické osoby a s jeho souhlasem, vykonává činnosti zvláštního příjemce dávek nemocenského pojištění na základě jeho ustanovení jako právnické osoby a s jeho souhlasem, zajišťuje projekt „Krizové bydlení“, zajišťuje osobě, které není poskytována sociální služba, a je v takové situaci, kdy neposkytnutí okamžité pomoci by ohrozilo její život nebo zdraví, poskytnutí sociální služby nebo jiné formy pomoci v nezbytném rozsahu

REALIZACE PREVENTIVNÍCH AKTIVIT PRO RODINY S DĚTMI A NEZAMĚSTNANÉ

Oddělení sociální prevence a pomoci realizuje preventivní aktivity, jejichž cílem je předcházet vzniku nepříznivých životních situací klientů formou přednášek a besed pro různé cílové skupiny, a to: z vlastní podnětu nebo na žádost jednotlivých subjektů.

REALIZACE PREVENTIVNÍCH AKTIVIT PRO SENIORY A ZDRAVOTNĚ ZNEVÝHODNĚNÉ

Oddělení sociální prevence a pomoci realizuje preventivní aktivity, jejichž cílem je předcházet vzniku nepříznivých životních situací klientů formou přednášek a besed pro různé cílové skupiny, a to: z vlastní podnětu nebo na žádost jednotlivých subjektů.

SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ PRO RODINY S DĚTMI A NEZAMĚSTNANÉ

Občanům je poskytováno sociální poradenství vedoucí k předcházení nebo k řešení nepříznivé sociální situace. Nepříznivá sociální situace může vzniknout v důsledku ztráty zaměstnání, nízkého příjmu, závislostí, apod. Účelem poskytnutí sociálního poradenství je předcházení případně již řešení těchto situací, včetně intervenčních zásahů za účelem prevence a zpětného začlenění osob do sociálního prostředí.

SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ PRO SENIORY A ZDRAVOTNĚ ZNEVÝHODNĚNÉ

Občanům je poskytováno sociální poradenství vedoucí k předcházení nebo k řešení nepříznivé sociální situace. Nepříznivá sociální situace může vzniknout v důsledku ztráty zaměstnání, nízkého příjmu, závislostí, apod. Účelem poskytnutí sociálního poradenství je předcházení případně již řešení těchto situací, včetně intervenčních zásahů za účelem prevence a zpětného začlenění osob do sociálního prostředí.
 
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 11087
Za týden: 600137
Za den: 60399
Online návštěvníků: 2037
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load