Na obsah stránky

Město Přerov

statutární město

Vyhledávání


 

Řešení životních situací


KÁCENÍ LESNÍCH DŘEVIN Z DŮVODU OHROŽENÍ BEZPEČNOSTI OSOB A MAJETKU

Kácení lesních dřevin ohrožujících život a majetek se řídí zákonem o lesích (lesní zákon). Lesní zákon ukládá ohroženým či postiženým subjektům pro ochranu svého majetku provést na lesních pozemcích určitá zabezpečovací opatření a to se souhlasem, popřípadě i přes nesouhlas vlastníka lesa. Aby se předcházelo svévoli, rozsah a způsob takových zabezpečovacích opatření vždy stanoví orgán státní správy lesů. Pokud nepostačí opatření nelesnického charakteru, umožňuje zákon stanovit i lesnická opatření spočívající ve změně způsobu hospodaření a nebo v omezení využití lesních pozemků.

UMÍSTĚNÍ STAVBY NA LESNÍM POZEMKU

Umístění stavby na lesním pozemku se řídí podle zákona o lesích (lesní zákon); jedná se o jiné využití a odnětí lesních pozemků podle §§ 13 až 17 - odnětí pozemků plnění funkcí lesa (dále jen "odnětí") a omezení využívání pozemků pro plnění funkcí lesa (dále jen "omezení").
Všechny lesní pozemky musí být účelně využívány k plnění funkcí lesů. Zákon výslovně stanoví, že využití lesních pozemků k jiným účelům je obecně zakázáno. Tento zákaz však nemůže být bezvýjimečný a o výjimce, která zpravidla předchází vlastnímu rozhodnutí o odnětí (o omezení) rozhoduje orgán státní správy lesů. V režimu ustanovení § 15 a 16 lesního zákona se provádí odnětí nebo omezení lesních pozemků pro plnění funkcí lesů, které může být trvalé nebo dočasné. Každé trvalé či dočasné rozhodnutí o odnětí lesních pozemků je podle § 17 zpoplatněno odvodem, z něhož se 60 % převádí do Státního fondu životního prostředí a 40 % obci, v jejímž katastrálním území k odnětí došlo. Výpočet výše poplatku za odnětí je nedílnou součástí žádostí o odnětí a stanoví se výpočtem podle přílohy lesního zákona.


 
 
Elektronická úřední deska Úřad on-line Řešení životních situací Veřejné zakázky dle zákona č. 137/2006 Sb. (od 1.9.2011) Technologické centrum ORP Přerov
 
Televize Přerov Městské informační centrum Přerovské listy Kulturní a informační služby města Mapové centrum
 
Přerov - znak města

Magistrát města PřerovaOdkaz na stránku www.prerov.eu ve formě QR kódu, obrázek se otevře v novém okně
Bratrská 709/34, 750 11 Přerov 2
Kontakty na MMPr ve formě QR kódu, obrázek se otevře v novém okněE-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
ipv6.prerov.eu 

Povinné informace

Úřední hodiny magistrátu

Telefon: 581 268 111
IČ: 00301825
DIČ: CZ 00301825 

Telefonní seznam

Návštěvnost

Celkem přístupů: 21313241
Za týden: 40461
Za den: 6796
Online návštěvníků: 143
 
load