Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Řešení životních situací

KÁCENÍ LESNÍCH DŘEVIN Z DŮVODU OHROŽENÍ BEZPEČNOSTI OSOB A MAJETKU

Kácení lesních dřevin ohrožujících život a majetek se řídí zákonem o lesích (lesní zákon). Lesní zákon ukládá ohroženým či postiženým subjektům pro ochranu svého majetku provést na lesních pozemcích určitá zabezpečovací opatření a to se souhlasem, popřípadě i přes nesouhlas vlastníka lesa. Aby se předcházelo svévoli, rozsah a způsob takových zabezpečovacích opatření vždy stanoví orgán státní správy lesů. Pokud nepostačí opatření nelesnického charakteru, umožňuje zákon stanovit i lesnická opatření spočívající ve změně způsobu hospodaření a nebo v omezení využití lesních pozemků.

UMÍSTĚNÍ STAVBY NA LESNÍM POZEMKU

Umístění stavby na lesním pozemku se řídí podle zákona o lesích (lesní zákon); jedná se o jiné využití a odnětí lesních pozemků podle §§ 13 až 17 - odnětí pozemků plnění funkcí lesa (dále jen "odnětí") a omezení využívání pozemků pro plnění funkcí lesa (dále jen "omezení").
Všechny lesní pozemky musí být účelně využívány k plnění funkcí lesů. Zákon výslovně stanoví, že využití lesních pozemků k jiným účelům je obecně zakázáno. Tento zákaz však nemůže být bezvýjimečný a o výjimce, která zpravidla předchází vlastnímu rozhodnutí o odnětí (o omezení) rozhoduje orgán státní správy lesů. V režimu ustanovení § 15 a 16 lesního zákona se provádí odnětí nebo omezení lesních pozemků pro plnění funkcí lesů, které může být trvalé nebo dočasné. Každé trvalé či dočasné rozhodnutí o odnětí lesních pozemků je podle § 17 zpoplatněno odvodem, z něhož se 60 % převádí do Státního fondu životního prostředí a 40 % obci, v jejímž katastrálním území k odnětí došlo. Výpočet výše poplatku za odnětí je nedílnou součástí žádostí o odnětí a stanoví se výpočtem podle přílohy lesního zákona.
 

Vyhledávání v telefonním seznamu úřadu

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30*

12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 13.30*

*) veřejnoprávní jednání na pozvání, objednaní klienti
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 3209
Za týden: 363227
Za den: 56492
Online návštěvníků: 1193
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load