Na obsah stránky

Město Přerov

statutární město

Vyhledávání


 

Řešení životních situací


KÁCENÍ DŘEVIN ROSTOUCÍCH MIMO LES

Řeší požadavek na kácení dřevin (stromy, keře) rostoucích ve volné krajině nebo v obci na pozemcích mimo les.

OCHRANA KRAJINNÉHO RÁZU

Na povolení umístění stavby nebo jiné činnosti, které by mohly snížit nebo změnit krajinný ráz, je nezbytný souhlas orgánu ochrany přírody (viz §12 zák.č. 114/92 Sb.). Krajinný ráz, kterým je zejména přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého místa či oblasti, je chráněn před činností snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu. Zásahy do krajinného rázu, zejména umisťování a povolování staveb, mohou být prováděny pouze s ohledem na zachování významných krajinných prvků, zvláště chráněných území, kulturních dominant krajiny, harmonické měřítko a vztahy v krajině (pozn.: krajinný ráz se neposuzuje v zastavěném území a v zastavitelných plochách, pro které je územním plánem nebo regulačním plánem stanoveno plošné a prostorové uspořádání a podmínky ochrany krajinného rázu dohodnuté s orgánem ochrany přírody).

STANOVENÍ PODMÍNEK PRO ODCHYLNÝ POSTUP PŘI OCHRANĚ PTÁKŮ

Řeší požadavek na stanovení podmínek pro odchylný postup pří ochraně všech ptáků, kteří volně žijí na evropském území členských států Evropských společenství a nepožívají zvláštní ochrany. Tyto druhy ptáků je zakázáno usmrcovat či odchytávat, dále je zakázáno poškozování či ničení hnízd a vajec, úmyslné vyrušování ptáků a držení druhů ptáků jejichž lov a odchyt jsou zakázány.
Dále je zakázán prodej, držení a chov za účelem prodeje a nabízení za účelem prodeje živých a mrtvých ptáků a jakýchkoli snadno rozpoznatelných částí ptáků nebo výrobků z ptáků. Tyto činnosti mohou být výjimečně povoleny rozhodnutím o stanovení odchylného postupu od postupu stanovujícího ochranu ptáků.

ZÁSAH DO VÝZNAMNÉHO KRAJINNÉHO PRVKU

Řeší požadavek na povolení umístění stavby nebo jiné činnosti, které by mohly vést k poškození nebo zničení významného krajinného prvku (viz §3 a 6 zák.č.114/92 Sb.) nebo ohrožení či oslabení jeho ekologicko-stabilizační funkce. Významné krajinné prvky jsou chráněny před poškozováním a ničením. Využívají se pouze tak, aby nebyla narušena jejich obnova a nedošlo k ohrožení nebo oslabení jejich stabilizační funkce. K zásahům, které by mohly vést k poškození nebo zničení významného krajinného prvku nebo ohrožení či oslabení jeho ekologicko-stabilizační funkce, si musí ten, kdo takové zásahy zamýšlí, opatřit závazné stanovisko orgánu ochrany přírody. Mezi takové zásahy patří zejména umisťování staveb, pozemkové úpravy, změny kultur pozemků, odvodňování pozemků, úpravy vodních toků a nádrží a těžba nerostů.


 
 
Elektronická úřední deska Úřad on-line Řešení životních situací Veřejné zakázky dle zákona č. 137/2006 Sb. (od 1.9.2011) Technologické centrum ORP Přerov
 
Televize Přerov Městské informační centrum Přerovské listy Kulturní a informační služby města Mapové centrum
 
Přerov - znak města

Magistrát města PřerovaOdkaz na stránku www.prerov.eu ve formě QR kódu, obrázek se otevře v novém okně
Bratrská 709/34, 750 11 Přerov 2
Kontakty na MMPr ve formě QR kódu, obrázek se otevře v novém okněE-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
ipv6.prerov.eu 

Povinné informace

Úřední hodiny magistrátu

Telefon: 581 268 111
IČ: 00301825
DIČ: CZ 00301825 

Telefonní seznam

Návštěvnost

Celkem přístupů: 21308289
Za týden: 40921
Za den: 7566
Online návštěvníků: 154
 
load