Na obsah stránky

Město Přerov

statutární město

Vyhledávání


 

Řešení životních situací


OBNOVA NEMOVITÉ NEBO MOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY

Řeší záměr vlastníka kulturní památky provést údržbu, opravu, rekonstrukci, restaurování nebo jinou úpravu kulturní památky nebo jejího prostředí.

OBNOVA NEMOVITOSTÍ V PAMÁTKOVÝCH ZÓNÁCH NEBO V OCHRANNÉM PÁSMU NEMOVITÝCH KULTURNÍCH PAMÁTEK NEBO PAMÁTKOVÝCH ZÓN

Řeší záměr vlastníka (správce, uživatele) nemovitosti, která je v památkové zóně nebo v ochranném pásmu nemovité kulturní památky nebo památkové zóny, provést stavbu, změnu stavby, terénní úpravy, umístění nebo odstranění zařízení, odstranění stavby, úpravu dřevin nebo udržovací práce.

OZNÁMENÍ OHROŽENÍ NEBO POŠKOZENÍ KULTURNÍ PAMÁTKY A ŽÁDOST O ROZHODNUTÍ O ZPŮSOBU ODSTRANĚNÍ ZÁVADY

Při zjištění ohrožení nebo poškození nemovité nebo movité kulturní památky, a to bez ohledu na to, zda k ohrožení či poškození došlo v důsledku činnosti jejího vlastníka či např. vlivem přírodních sil (povodeň, požár,…) je povinností vlastníka kulturní památky toto bez zbytečného odkladu oznámit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností a vyžádat si jeho rozhodnutí o způsobu odstranění závady. Jde-li o kulturní památku, která je stavbou, vyrozumí vlastník též stavební úřad.


 
 
Elektronická úřední deska Úřad on-line Řešení životních situací Veřejné zakázky dle zákona č. 137/2006 Sb. (od 1.9.2011) Technologické centrum ORP Přerov
 
Televize Přerov Městské informační centrum Přerovské listy Kulturní a informační služby města Mapové centrum
 
Přerov - znak města

Magistrát města PřerovaOdkaz na stránku www.prerov.eu ve formě QR kódu, obrázek se otevře v novém okně
Bratrská 709/34, 750 11 Přerov 2
Kontakty na MMPr ve formě QR kódu, obrázek se otevře v novém okněE-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
ipv6.prerov.eu 

Povinné informace

Úřední hodiny magistrátu

Telefon: 581 268 111
IČ: 00301825
DIČ: CZ 00301825 

Telefonní seznam

Návštěvnost

Celkem přístupů: 21320992
Za týden: 44614
Za den: 11398
Online návštěvníků: 432
 
load