Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Řešení životních situací

OBNOVA NEMOVITÉ NEBO MOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY

Řeší záměr vlastníka kulturní památky provést údržbu, opravu, rekonstrukci, restaurování nebo jinou úpravu kulturní památky nebo jejího prostředí.

OBNOVA NEMOVITOSTÍ V PAMÁTKOVÝCH ZÓNÁCH NEBO V OCHRANNÉM PÁSMU NEMOVITÝCH KULTURNÍCH PAMÁTEK NEBO PAMÁTKOVÝCH ZÓN

Řeší záměr vlastníka (správce, uživatele) nemovitosti, která je v památkové zóně nebo v ochranném pásmu nemovité kulturní památky nebo památkové zóny, provést stavbu, změnu stavby, terénní úpravy, umístění nebo odstranění zařízení, odstranění stavby, úpravu dřevin nebo udržovací práce.

OZNÁMENÍ OHROŽENÍ NEBO POŠKOZENÍ KULTURNÍ PAMÁTKY A ŽÁDOST O ROZHODNUTÍ O ZPŮSOBU ODSTRANĚNÍ ZÁVADY

Při zjištění ohrožení nebo poškození nemovité nebo movité kulturní památky, a to bez ohledu na to, zda k ohrožení či poškození došlo v důsledku činnosti jejího vlastníka či např. vlivem přírodních sil (povodeň, požár,…) je povinností vlastníka kulturní památky toto bez zbytečného odkladu oznámit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností a vyžádat si jeho rozhodnutí o způsobu odstranění závady. Jde-li o kulturní památku, která je stavbou, vyrozumí vlastník též stavební úřad.

Anketa

Líbila se vám vánoční výzdoba náměstí T.G.M.?
 
90% (270)
 
10% (29)
Všechny ankety a kvízy
 
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 49957993
Za týden: 135808
Za den: 20074
Online návštěvníků: 360
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load