Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Řešení životních situací

POŘÁDÁNÍ SVODU HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT (VEŘEJNÁ VYSTOUPENÍ)

Obec schvaluje místa, na nichž lze konat trhy určené k prodeji zvířat a živočišných produktů (tržnice a tržiště) a po určení veterinárních podmínek místa, na nichž lze konat svody zvířat. Povoluje konání těchto trhů a svodů.

Pořadatel veřejného vystoupení, kterým se rozumí jednorázové nebo opakované provádění činnosti se zvířetem nebo zvířaty chovatele, které je přístupné veřejnosti, a to i prostřednictvím hromadných sdělovacích prostředků, za účelem výchovy, vzdělávání, reklamy, soutěže nebo za účelem podnikání, nebo činnost, při které vznikne doklad o zvířeti, který je hodnocením jeho vzhledu, výkonu nebo určitých vloh, ale ne svod, je povinen obci (a současně krajské veterinární správě) oznámit nejméně 7 dnů přede dnem konání veřejného vystoupení - místo a datum konání, druh a počet zvířat, která se mají veřejného vystoupení zúčastnit a údaje, umožňující identifikaci osoby pořadatele. Současně předloží seznam činností se zvířaty.

Pořadatel svodu je povinen požádat obec o povolení ke konání svodu zvířat. K žádosti předloží veterinární podmínky.
 

Vyhledávání v telefonním seznamu úřadu

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30*

12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 13.30*

*) veřejnoprávní jednání na pozvání, objednaní klienti
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 8806
Za týden: 366479
Za den: 63632
Online návštěvníků: 1348
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load