Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Řešení životních situací

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

1. Identifikační číslo:

92

2. Kód:

3. Pojmenování (název) životní situace:

PETICE

4. Základní informace k životní situaci:

Řeší podání žádosti, návrhu a stížnosti ve věcech veřejného nebo jiného společného zájmu, které patří do působnosti Magistrátu města Přerova.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Každá fyzická osoba starší 18 let. Právnická osoba může toto vykonávat, je-li to v souladu s cíli její činnosti.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení této životní situace:

Petice nesmí vyzývat k porušování ústavy a zákonů, popírání nebo omezování osobních, politických nebo jiných práv občanů pro jejich národnost, pohlaví, rasu, původ, politické nebo jiné smýšlení, náboženské vyznání a sociální postavení, nebo k rozněcování nenávisti nesnášenlivosti z těchto důvodů, anebo k násilí nebo hrubé neslušnosti.

Petice musí být podána písemně.

Přesný postup řešení této životní situace je popsán ve vnitřním předpisu č. 2/06 - Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností.

7. Jakým způsobem zahájit řešení této životní situace:

Sestavením petice, opatřením podpisů, doručením petice a určením oprávněné osoby za podepsané petenty k jednání s orgány nebo ustanovením petičního výboru.

Petice musí na všech podpisových arších obsahovat :

 • text vyjadřující obsah petice
 • jméno a příjmení podpisujícího občana
 • bydliště podpisujícího občana
 • podpis

8. Na které instituci životní situaci řešit:

Příslušným orgánem pro přijetí petice je Magistrát města Přerova, Kancelář primátora. Orgánem příslušným k rozhodnutí o petici je Rada města Přerova.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:

 • Magistrát města Přerova, Kancelář primátora, oddělení organizační, v budově na nám. T.G. Masaryka 2.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:

Doklady nejsou nutné.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

Bez poplatků

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Písemná odpověď na petici musí být odeslána do 30 dnů.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:

 • Dotčenými jsou všichni proti kterým petice směruje či do jejichž kompetencí petice zasahuje.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:

V případě potřeby umožnit prošetřujícímu orgánu provést na místě samém místní šetření za účasti všech účastníků řízení.

16. Elektronická služba, kterou lze využít:

 • posta@prerov.eu - pro podávání oficiálních písemností
  E-podatelna

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • Zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním

18. Jaké jsou související předpisy:

 • Vnitřní předpis č. 2/06 - pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností
  Vnitřní předpisy

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Proti rozhodnutí o vyřízení petice neexistují opravné prostředky.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:

Sankce nejsou předepsány.

21. Nejčastější dotazy:

 • Nejsou specifikovány.

22. Další informace:

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě:

 • Zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním
 • Vnitřní předpis č. 2/06 - pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

25. Za správnost popisu odpovídá útvar:

KANCELÁŘ PRIMÁTORA - KANCELÁŘ PRIMÁTORA

26. Kontaktní osoba:

Zdeněk Daněk

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:

1.1.2007

28. Popis byl naposledy aktualizován:

28.4.2020

29. Datum konce platnosti popisu:

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace:

V případě, že petice nesplňuje náležitosti dané zákonem č. 85/1990 Sb., o právu petičním a na výzvu orgánu ji předkladatel nedoplní, tak je posuzována jako stížnost náležející do samostatné působnosti dle části II, oddílu 1 Vnitřního předpisu č. 2/06 - pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností.

 

Vyhledávání v telefonním seznamu úřadu

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30*

12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 13.30*

*) veřejnoprávní jednání na pozvání, objednaní klienti
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 12506
Za týden: 606922
Za den: 113078
Online návštěvníků: 2739
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load