Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Řešení životních situací

OBČAN A ŘÍZENÍ PODLE STAVEBNĚPRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů a předpisy související upravují postupy a úkony občanů a správních orgánů v územním a ve stavebním řízení.

OBČAN A ÚZEMNÍ PLÁN (RESP. REGULAČNÍ PLÁN) PŘI KOUPI NEMOVITOSTI A PŘÍPRAVĚ VÝSTAVBY NEBO JINÉM ZÁMĚRU NA VYUŽITÍ NEMOVITOSTI

Územní plán a regulační plán určují zásady organizace území. Stanovují, kde a za jakých podmínek lze záměr realizovat, podmínky pro výstavbu a jiné využití území, apod.
Občan se potřebuje ve svém zájmu včas seznámit s podmínkami schválenými v územním plánu nebo regulačním plánu, zejména:
• při koupi či prodeji nemovitosti,
• při záměru výstavby nebo změny využití stavby či pozemku.

PŘIDĚLENÍ ČÍSLA POPISNÉHO, ORIENTAČNÍHO, EVIDENČNÍHO

Budova musí být označena popisným číslem, pokud není dále stanoveno jinak.
Evidenčními čísly se označují
a) stavby pro rodinnou rekreaci,
b) stavby dočasné,
c) budovy, které nevyžadují stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu, s výjimkou
1. staveb pro chovatelství o jednom nadzemním podlaží o zastavěné ploše do 16 m2 a do 5 m výšky,
2. zimních zahrad o jednom nadzemním podlaží a skleníků do 40 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky,
3. přístřešků o jednom nadzemním podlaží, které slouží veřejné dopravě, a jiných veřejně přístupných přístřešků do 40 m2 zastavěné plochy a do 4 m výšky.
Samostatnými popisnými a evidenčními čísly se neoznačují příslušenství budovy, která jsou součástí jednoho celku.
K usnadnění orientace mohou být v jednotlivých ulicích a na jiných veřejných prostranstvích označeny budovy vedle popisného čísla ještě číslem orientačním.
Statutární město Přerov rozhoduje o tom, jakým popisným, orientačním nebo evidenčním číslem bude budova označena.
Každé popisné nebo evidenční číslo budovy musí být v rámci jednotlivých částí města jedinečné.
Čísla popisná a evidenční, která byla přidělena, nelze užívat opakovaně, a to ani v případě přečíslování
Číslo orientační se opakovaně přiděluje pouze v případě, že nová budova stojí na místě budovy zaniklé.
 
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 1223
Za týden: 358538
Za den: 54282
Online návštěvníků: 1223
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load