Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Řešení životních situací

HLÁŠENÍ TRVALÉHO POBYTU, UKONČENÍ TRVALÉHO POBYTU NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY, ZRUŠENÍ ÚDAJE O MÍSTU TRVALÉHO POBYTU, HLÁŠENÍ ADRESY PRO DORUČOVÁNÍ

Občan České republiky může mít jen jedno místo trvalého pobytu, a to v objektu, který je podle zvláštního právního předpisu označen číslem popisným nebo evidenčním, popřípadě číslem orientačním a určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci. V případech stanovených zákonem o evidenci obyvatel může být místem trvalého pobytu sídlo ohlašovny. V případech stanovených zákonem č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o evidenci obyvatel), může být místem trvalého pobytu sídlo ohlašovny nebo sídlo zvláštní matriky, které je v informačním systému označeno jako adresa úřadu.
Občan může sdělit ohlašovně, že se rozhodl ukončit trvalý pobyt na území České republiky.
Vlastník objektu nebo jeho vymezené části může podat návrh na zrušení údaje o místu trvalého pobytu občana za splnění podmínek dle zákona o evidenci obyvatel. Na žádost občana lze v evidenci obyvatel vést též údaj o adrese, na kterou mu mají být doručovány písemnosti podle zvláštního právního předpisu.

ŽÁDOST O NÁJEM OBECNÍHO BYTU V PŘEROVĚ

Řeší podmínky pro přijetí žádostí na poskytnutí obecního bytu.
 
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 2247
Za týden: 359562
Za den: 55306
Online návštěvníků: 1024
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load