Ing. Jana Pivodová

Funkce:Marketing a propagace
Umístění:vchod nám. T.G.Masaryka 2 -> podlaží 0. - přízemí -> dveře 15
Pracovní zařazení:PRIMÁTOR -> TAJEMNÍK -> KANCELÁŘ PRIMÁTORA -> Vedoucí kanceláře primátora -> Oddělení komunikace a vnějších vztahů -> Vedoucí oddělení komunikace a vnějších vztahů, tisková mluvčí -> Marketing a propagace
E-mail:jana.pivodova@prerov.eu
Telefon: +420 581 268 205