Elektronická úřední deska

Vyhledat oznámení
Vyvěšeno v období:kalendář kalendář
VyvěšeníNázev oznámeníZdrojTyp
30.11.2022 - 16.12.2022 OOP přechodné - dočasný zákaz DZ: Žádost o přechodné stanovení úpravy provozu - skládání a nakládání materiálu-CETIN Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
30.11.2022 - 16.12.2022 OOP přechodné - dočasný zákaz DZ: Žádost o přechodné stanovení úpravy provozu - blokové a strojní čištění 2023 Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
30.11.2022 - 16.12.2022 oznámení o zahájení společného řízení: Prodejní a servisní centrum Hyundai Přerov Magistrát města Přerova Oznámení
29.11.2022 - 15.12.2022 OOP přechodné - dočasný zákaz DZ: Žádost o přechodné stanovení úpravy provozu - havarijní opra Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
29.11.2022 - 15.12.2022 OOP-stanovení přechodné úpravy: Žádost o přechodné stanovení úpravy provozu - stavební práce, Kosmákova Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
29.11.2022 - 15.12.2022 OOP přechodné - dočasný zákaz DZ: Žádost o přechodné stanovení úpravy provozu - konání zastupitelstva v Městském domě Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
29.11.2022 - 30.11.2023 VV - výzva k přihlášení osob nezařazené Veřejná vyhláška
29.11.2022 - 30.11.2023 VV - výzva k přihlášení osob nezařazené Veřejná vyhláška
29.11.2022 - 15.12.2022 Záměry ze 4. RM Magistrát města Přerova Záměry města Přerova
28.11.2022 - 14.12.2022 KoPÚ Popovice u Přerova - rozhodnutí čj. SPU 398216/2022/Ša Pozemkový úřad Rozhodnutí
28.11.2022 - 14.12.2022 OOP přechodné - dočasný zákaz DZ: Žádost o přechodné stanovení úpravy provozu - omezení stání vozidel Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
28.11.2022 - 14.12.2022 OOP-stanovení přechodné úpravy: Žádost o přechodné stanovení úpravy provozu - omezení vjezdu vozidel nad 6 t Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
28.11.2022 - 14.12.2022 OOP - stanovení místní úpravy provozu: Žádost o stanovení místní úpravy provozu - propojení komunikace Kopaniny - Lipnická Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
28.11.2022 - 14.12.2022 OOP - stanovení místní úpravy provozu: Žádost o stanovení místní úpravy provozu - vybudování parkovacích míst, Kojetín Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
28.11.2022 - 14.12.2022 OOP - stanovení místní úpravy provozu: Žádost o stanovení místní úpravy provozu - parkoviště před prodejnou Penny Market Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
28.11.2022 - 28.1.2023 Zveřejnění informace o umístění OVK Magistrát města Přerova Volby
28.11.2022 - 14.12.2022 OOP - stanovení místní úpravy provozu: Žádost o stanovení místní úpravy - přemístění sestavy DZ (vyhr. park. stání) Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
25.11.2022 - 6.12.2022 Návrh programu 2. zasedání Zastupitelstva města Přerova Magistrát města Přerova Návrh programu
25.11.2022 - 11.12.2022 Vyhlášení nálezů Magistrát města Přerova Vyhlášení
25.11.2022 - 11.12.2022 Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Popovice u Přerova - záznam ze závěrečného jednání Pozemkový úřad Oznámení
25.11.2022 - 11.12.2022 OOP - stanovení místní úpravy provozu: Žádost o stanovení místní úpravy provozu - MK Velká Dlážka Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
25.11.2022 - 11.12.2022 OOP přechodné - dočasný zákaz DZ: Žádost o přechodné stanovení úpravy provozu - oprava kanalizace ul. Jižní čtvrť IV Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
25.11.2022 - 11.12.2022 Infrastruktura lokality "Losy" Kozlovice", rozhodnutí - společné povolení Magistrát města Přerova Rozhodnutí
24.11.2022 - 10.12.2022 OOP přechodné - dočasný zákaz DZ: Žádost o přechodné stanovení úpravy provozu - oprava chodníku Kratochvílova Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
24.11.2022 - 10.12.2022 Osvědčení - veřejně přístupná účelová komunikace Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
24.11.2022 - 10.12.2022 Návrh OOP - stanovení místní úpravy provozu: Žádost o stanovení místní úpravy provozu - náprava chybného stavu DZ Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
24.11.2022 - 10.12.2022 Návrh OOP - stanovení místní úpravy provozu: Žádost o stanovení místní úpravy provozu - úprava parkování před MŠ, Beňov Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
23.11.2022 - 9.12.2022 Návrh OOP - stanovení místní úpravy provozu: Žádost o stanovení místní úpravy provozu - vyhr. park. stání ZTP Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
23.11.2022 - 9.12.2022 Ustanovení opatrovníka: Nástavba a stavební úpravy bytového domu č.p. 1535 (Dvořákova č.o. 24) Magistrát města Přerova Usnesení
23.11.2022 - 9.12.2022 OOP přechodné - dočasný zákaz DZ: Žádost o přechodné stanovení úpravy provozu - oprava kanalizace Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
23.11.2022 - 9.12.2022 OOP přechodné - dočasný zákaz DZ: Žádost o přechodné stanovení úpravy provozu - ořezy stromů a dřevin Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
23.11.2022 - 9.12.2022 Usnesení - ustanovení opatrovníka: stavební úpravy bytového domu č.p. 2413 v Přerově, Fügnerova 5 Magistrát města Přerova Usnesení
23.11.2022 - 9.12.2022 Sdělení - seznámení s podklady rozhodnutí - deklaratorní řízení, Velká Bystřice Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
23.11.2022 - 9.12.2022 Optická trasa Žeravice II Magistrát města Přerova Rozhodnutí
23.11.2022 - 14.12.2022 Stanovení minimálního počtu členů OVK, informace o počtu a sídle volebního okrsku, volba prezidenta v obci Líšná Magistrát města Přerova Volby
22.11.2022 - 8.12.2022 Vyhlášení nálezů Magistrát města Přerova Vyhlášení
22.11.2022 - 8.12.2022 Vyhlášení nálezů Magistrát města Přerova Vyhlášení
22.11.2022 - 8.12.2022 Výstavba parkovacích stání na ulici Tyršova, Kojetín, rozhodnutí - společné povolení Magistrát města Přerova Rozhodnutí
22.11.2022 - 8.12.2022 Parkovací místa s dobíjecí stanicí v ul. Kramářova - společné povolení Magistrát města Přerova Stavební povolení
21.11.2022 - 7.12.2022 Vyhlášení nálezů Magistrát města Přerova Vyhlášení
21.11.2022 - 7.12.2022 Návrh OOP - stanovení místní úpravy provozu: Žádost o stanovení místní úpravy provozu - nové vyhrazené park. stání Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
21.11.2022 - 7.12.2022 Návrh OOP - stanovení místní úpravy provozu: Žádost o stanovení místní úpravy provozu - vyhr. park. stání placené Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
21.11.2022 - 8.12.2022 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060867039, Přerov V-Dluhonice nezařazené Informace
21.11.2022 - 7.12.2022 OOP - stanovení místní úpravy provozu: Žádost o stanovení místní úpravy provozu - doplnění stanovení k akci Cyklostezka na ul. Palackého v Přerově Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
21.11.2022 - 7.12.2022 Oznámení o zahájení řízení - prodloužení, stanoviska: Revitalizace obchodního centra ATLAS - I.ETAPA Magistrát města Přerova Oznámení
21.11.2022 - 7.12.2022 rozhodnutí o umístění stavby Sk 2022: Rekonstrukce veřejného osvětlení, místního rozhlasu a příprava trasy pro optické kabely v obci Radvanice Magistrát města Přerova Rozhodnutí
21.11.2022 - 7.12.2022 OOP přechodné - dočasný zákaz DZ: Žádost o přechodné stanovení úpravy provozu - protipovodňová ochrana Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
21.11.2022 - 7.12.2022 Oznámení o zahájení územního řízení : Přerov, zahrádky pod nemocnicí, obn.kNN číslo stavby: IE-12-8007624 Magistrát města Přerova Oznámení
21.11.2022 - 7.12.2022 Rozhodnutí o registaci obec Líšná - Líšná spolu to zvládneme Magistrát města Přerova Volby
16.11.2022 - 30.1.2023 Zveřejnění informace o počtu členů OVK Magistrát města Přerova Volby
16.11.2022 - 2.12.2022 Výběrové řízení na obsazení místa ředitele/ředitelky Správy silnic Olomouckého kraje , přísp.organizace Krajské úřady Výběrové řízení
16.11.2022 - 2.12.2022 Veřejná vyhláška k odstranění reklam Krajské úřady Veřejná vyhláška
16.11.2022 - 2.1.2024 Oznámení o zveřejnění rozpočtu a střednědobého výhledu rozpočtu Magistrát města Přerova Oznámení
16.11.2022 - 15.12.2022 Návrh rozpočtu statutárního města Přerova na rok 2023 Magistrát města Přerova Oznámení
16.11.2022 - 21.12.2022 Líšná - první zasedání OVK a školení Krajské úřady Volby
16.11.2022 - 9.12.2022 Líšná - informace o počtu a sídle volebních okrsků Krajské úřady Volby
15.11.2022 - 1.12.2022 OOP - stanovení místní úpravy provozu: Žádost o stanovení místní úpravy provozu - vybudování místní komunikace Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
15.11.2022 - 2.12.2022 Oznámení uložení písemnosti - Oliva David Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
15.11.2022 - 2.12.2022 Oznámení uložení písemnosti - Hrabal Petr Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
15.11.2022 - 1.12.2022 Zvýšení bezpečnosti chodců, ul. Na Odpoledni, oznámení o zahájení řízení Magistrát města Přerova Oznámení
15.11.2022 - 1.12.2022 Kanalizace a ČOV Výkleky - gravitační části přípojek k jednotlivým rodinným domům Magistrát města Přerova Oznámení
15.11.2022 - 1.12.2022 Rozhodnutí - společné povolení a nakládání s vodami, Nová vrtaná studna na pozemku p. č. 649/29 v k.ú. Kozlovice u Přerova Magistrát města Přerova Rozhodnutí
14.11.2022 - 30.11.2022 rozhodnutí o umístění stavby: zemní kabelové vedení NN v Beňově Magistrát města Přerova Územní rozhodnutí
14.11.2022 - 30.11.2022 Oprava chodníku a výstavba parkovacích zálivů v obci Stříbrnice - prodloužení platnosti spol. povolení Magistrát města Přerova Stavební povolení
14.11.2022 - 30.11.2022 Výzva - doplnění žádosti; usnesení - přerušení řízení : VN953, VN952, Přerov-Předmostí, obnova kVN Magistrát města Přerova Usnesení
14.11.2022 - 2.12.2022 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060865378, Přerov VI-Újezdec, ul. Ke Tmeni, Nová čtvrť nezařazené Informace
7.11.2022 - 22.12.2022 Výběrové řízení na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb v oboru zubní lékařství (ambulantní péče) pro území okres Přerov Krajské úřady Výběrové řízení
7.11.2022 - 22.12.2022 Výběrové řízení na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb v oboru všeobecné praktické lékařství (ambulantní péče) pro území okres Přerov Krajské úřady Výběrové řízení
7.11.2022 - 14.12.2022 Elektronická dražba dobrovolná č. 152/2022-D, kú. Henčlov nezařazené Dražební vyhláška
4.11.2022 - 4.1.2023 Rozhodnutí o prominutí místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství z důvodu mimořádné události Magistrát města Přerova Rozhodnutí
4.11.2022 - 1.1.2024 Opatření obecné povahy 1/2022 nezařazené Veřejná vyhláška
2.11.2022 - 14.12.2022 Změna č.1 Územního plánu Lazníčky - Veřejné projednání Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
1.11.2022 - 14.12.2022 Elektronická dražba NV - 129 EX 8199/16, kú. Lipová u Přerova Exekutorské úřady Dražební vyhláška
31.10.2022 - 15.12.2022 Elektronická dražba NV - 124 EX 5345/21-121, kú. Předmostí Exekutorské úřady Dražební vyhláška
14.10.2022 - 1.12.2022 Elektronická dražba NV - 124 EX 5255/12-240, kú Oplocany Exekutorské úřady Dražební vyhláška
11.10.2022 - 10.1.2023 Oznámení o vyhlášení dodatečných voleb do zastupitelstva obce Líšná Magistrát města Přerova Volby
10.10.2022 - 20.1.2023 Elektronická dražba NV - 177 Ex 100/20-728, kú. Přerov , 177Ex 100/20-727 kú. Osek nad Bečvou - odročení Exekutorské úřady Dražební vyhláška
15.9.2022 - 29.6.2296 Aktualizace seznamu NIV - 09/2022 - Přerov nezařazené Výzva
3.8.2022 - 4.2.2023 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - Město Přerov - MUDr. Pastucha Krajské úřady Oznámení
25.7.2022 - 26.1.2023 Vyvěšení popisu nalezené zbraně nezařazené Výzva
24.6.2022 - 31.5.2023 Oznámení - Lex Ukrajina II. - upuštění od některých správních poplatků na úseku matriky Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
2.6.2022 - 4.12.2022 Informace o zájmu SPÚ odkoupit pozemky - Vinary u Přerova Pozemkový úřad Informace
25.1.2022 - 26.1.2023 Opětovné vyhlášení nálezů za rok 2021 Magistrát města Přerova Vyhlášení
25.1.2022 - 26.1.2023 Opětovné vyhlášení nálezů za rok 2020 Magistrát města Přerova Vyhlášení
25.1.2022 - 26.1.2023 Opětovné vyhlášení nálezů za rok 2019 Magistrát města Přerova Vyhlášení
21.9.2021 - 6.7.2295 Aktualizace seznamu NIV - 09/2021 - Přerov nezařazené Výzva
14.4.2021 - 27.1.2295 Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí kú. Kozlovice u Přerova Magistrát města Přerova Oznámení
28.7.2020 - 1.1.2023 Opatření obecné povahy čj. 33784/2020-MZE-16212 nezařazené Veřejná vyhláška
6.4.2020 - 1.1.2023 Opatření obecné povahy čj. 17110/2020-MZE-16212 nezařazené Veřejná vyhláška
10.12.2019 - 1.1.2023 Opatření obecné povahy čj. 63920/2019-MZE-16212 nezařazené Veřejná vyhláška
2.9.2019 - 1.1.2023 Opatření obecné povahy nezařazené Veřejná vyhláška
6.5.2019 - 17.2.2293 Oznámení - střednědobý výhled rozpočtu, rozpočet, rozpočtová opatření a závěrečný účet Magistrát města Přerova Oznámení
1.11.2018 - 15.8.2292 Veřejná zakázka "Zvýšení informovanosti o ekologicky šetrné dopravě a přípravě plánu mobility města Přerova včetně zapojení veřejnosti do jeho přípravy" Magistrát města Přerova Veřejná zakázka
25.10.2018 - 8.8.2292 Oznámení o zveřejnění výhledu rozpočtu, rozpočtu, rozpočtových opatření a závěrečného účtu Magistrát města Přerova Oznámení
28.3.2018 - do odvolání Rozpočtová odpovědnost - Sdružení obcí střední Moravy nezařazené Oznámení
31.3.2017 - do odvolání Výběrové řízení na pracovní pozici Městský strážník - Městská policie Přerov Magistrát města Přerova Výběrové řízení
16.2.2017 - do odvolání Oznámení o zveřejnění výhledu rozpočtu, rozpočtu, rozpočtových opatření a závěrečného účtu - OE-RO Magistrát města Přerova Oznámení
14.4.2016 - 1.1.2027 Veřejná zakázka Zvýšení informovanosti o ekologicky šetrné dopravě a přípravě plánu mobility města Přerova včetně zapojení veřejnosti do jeho přípravy - PRI-PZD Magistrát města Přerova Veřejná zakázka
1.3.2016 - do odvolání Informace o všech uzavřených veřejnoprávních smlouvách na úseku přestupků - ESŽ-PREST Magistrát města Přerova Informace
7.4.2015 - do odvolání Informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů na MMPr-VNITŘ-SPIS Magistrát města Přerova Informace