Současnost města

PlovárnaV této části se dozvíte více o symbolech města, naleznete zde statistické informace o počtu obyvatel v jednotlivých městských částech i správních obvodech a představíme vám spolupráci s partnerskými městy.

V části školství naleznete seznamy všech typů škol včetně dětských organizací a domovů mládeže.

V části zdravotnictví jsou informace o lékárnách a nemocnicích a v části sociální služby je připraven přehled včech sociálních služeb a charity ve městě.