Zařízení a organizace městaMěstská policie Přerov

Obecní policie je orgánem obce, který zřizuje a zrušuje obecní zastupitelstvo obecně závaznou vyhláškou. Městská policie zabezpečuje místní záležitosti v rámci působnosti obce.

Městská knihovna v Přerově

Příspěvková organizace města Přerova

Kulturní a informační služby města Přerova (KIS)

Kulturní a informační služby města Přerova jsou příspěvková organizace. Poskytují služby pro obyvatelstvo a organizace města.

Technické služby města Přerova, s.r.o.

Společnost Technické služby města Přerova, s.r.o., byla založena 2. dubna 2008. Zakladatelem společnosti a jejím 100% vlastníkem je Statutární město Přerov.

Sociální služby města Přerova, p.o.

Sociální služby města Přerova, p.o. jsou příspěvkovou organizací, která zabezpečuje sociální služby na území města a jeho místních částí

Mateřské školy

Základní školy

Školská zařízení

Teplo Přerov a.s.

Akciová společnost Teplo Přerov, a.s. zajišťuje kompletní dodávku tepla a teplé užitkové vody pro bytový a nebytový sektor na území města Přerova

Přerovská rozvojová, s.r.o.

Správa bytů.