Řešení životních situací

MÍSTNÍ REFERENDUM

Provádění místního referenda upravuje zákon č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místním referendu“).
V Přerově v místním referendu rozhodují oprávněné osoby formou souhlasu či nesouhlasu o konkrétně položených otázkách, které patří do samostatné působnosti statutárního města Přerov

PETICE

Řeší podání žádosti, návrhu a stížnosti ve věcech veřejného nebo jiného společného zájmu, které patří do působnosti Magistrátu města Přerova.

STÍŽNOST

Řeší podání návrhu, připomínky, podnětu či stížnosti na činnosti související s prací a kompetencemi jednotlivých úředníků Magistrátu města Přerova, rozhodnutí orgánů Statutárního města Přerova, volených orgánů města a na činnosti zařízení města.