Řešení životních situací

NOMINACE NA CENU MĚSTA PŘEROVA

Statutární město Přerov může udělit Cenu města Přerova – medaili J. A. Komenského (dále jen „Cena“) výjimečným osobnostem, které dosáhly vynikajících výsledků v různých oblastech činnosti - zejména v hudbě, výtvarném umění a architektuře, dramatickém umění, literární činnosti, sportu, vědě, výchově a vzdělávání nebo za záchranu lidského života –
a přispěly tím k šíření dobrého jména města Přerova.

Medaile J. A. Komenského je dílem přerovského rodáka akademického sochaře Josefa Bajáka

POUŽITÍ ZNAKU MĚSTA

Znak města je v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) chráněn před použitím třetích osob. Dle § 34a, odst. 3 mohou znak města volně používat obce a města jimž byl znak udělen a jimi zřízené a založené organizační složky či právnické osoby. Jiné subjekty mohou užívat znak obce jen s jejím souhlasem.