Řešení životních situací

ÚNIK NEBEZPEČNÉ CHEMICKÉ LÁTKY A PŘÍPADNÁ MOŽNOST EVAKUACE

Únik nebezpečné chemické látky do životního prostředí může znamenat vážné ohrožení životů a zdraví občanů nebo životního prostředí. Může k němu dojít např. vlivem havárie v chemickém závodě, požáru ve skladu chemikálií, dopravní nehody.
Občan se o vzniklé životní situaci dozví zpravidla po zaznění varovného signálu "Všeobecná výstraha" (kolísavý tón sirény po dobu 140 vteřin) a následné verbální informace z "mluvící" sirény, rozhlasu nebo televize.
Aby občan dokázal eliminovat možné následky této situace na minimum, musí znát zásady chování a jednání v takovéto situaci.