Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Cyklistická doprava

Město Přerov patří v regionu střední Moravy mezi přední města v oblasti cyklistické dopravy. Ve městě Přerově a jeho místních částech bylo od roku 1993 do současnosti vybudováno více než 25 km cyklostezek a cyklistických jízdních pruhů. Do cyklostezek bylo za posledních 20 let investováno jen z rozpočtu města cca 60 mil. Kč.

Přes řadu vybudovaných cyklostezek v posledních letech si město Přerov dobře uvědomuje potřebu další optimalizace sítě cyklostezek a také potřebu prosazování dalších opatření vedoucích k většímu zpřístupnění města pro cyklisty. Poslední trendy v oblasti cyklistické dopravy mluví například pro větší integraci cyklistické dopravy s ostatním druhy dopravy (budování jízdních pruhů pro cyklisty na stávajících komunikacích, umožnění průjezdu cyklistů v protisměru v jednosměrných komunikacích, zpřístupnění pěších zón pro cyklisty) a důraz je kladen také na propojenost sítě cyklostezek. Některé z těchto opatření byly již realizovány v letech 2014-2017. 

Další výzvou pro město Přerov je ale zlepšení propojení cyklostezek zejména v severo-jižním směru (z Předmostí na Jižní město) nebo doplnění propojovacích úseků ze stávajících stezek. Město chce dále pokračovat i v realizaci nízkonákladových opatření jako jsou například vyhrazené jízdní pruhy pro cyklisty nebo cykloobousměrky. Průběžně tak budou doplňovány další cyklostezky a cyklopruhy, které by měly v blízké budoucnosti utvořit ucelenou síť města. Přehled o stávajících a připravovaných cyklostezkách a cyklokomunikacích na území města nabízí ikona souborumapa

Cyklojízda Přerovem 2013

Oblasti rozvoje cyklistické dopravy se věnuje pracovní skupina složená ze zástupců Magistrátu města Přerova a odborníků na oblast cyklistické dopravy. Ambicí města Přerova je rovněž pokračovat v propagaci cyklistické dopravy, zejména pak využívání kola pro dojíždění do práce, školy nebo za službami. Tento svůj záměr město stvrdilo i vstupem do tzv. Uherskohradišťské charty a Asociace měst pro cyklisty sdružující pro-cyklistická města. Na základě přistoupení města do Uherskohradišťské charty v roce 2012 město Přerov následně zřídilo funkci městského cyklokoordinátora. Cyklokoordinátor ve spolupráci s odborem Kanceláře primátora dohlíží na propagaci cyklistické dopravy, podává informace médiím a dává podněty vedení města k dalšímu rozvoji cyklostezek, doprovodné infrastruktury a služeb pro cyklisty. Jeho posláním je také sbírání a vyhodnocování podnětů k cyklistické dopravě od občanů města, které následně předkládá pracovní skupině pro cyklistickou dopravu či přímo Radě města k projednání. Dotazy na cyklokoordinátora je možné zasílat na emailovou adresu cyklodoprava@prerov.eu.
Město Přerov také významně podporuje rozvoj cykloturistiky v regionu. Mezi úspěšné projekty města patří cyklobus Bečva, který by měl letos na svou trasu vyjet již šestým rokem.

ikona souboruMapa cyklostezek pro návštěvníky města 

Anketa

Líbila se vám vánoční výzdoba náměstí T.G.M.?
 
90% (270)
 
10% (29)
Všechny ankety a kvízy
 

Vyhledávání v telefonním seznamu úřadu

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
ZAVŘENO*

12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
 ZAVŘENO*

*) veřejnoprávní jednání na pozvání, objednaní klienti
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 49959198
Za týden: 135980
Za den: 13209
Online návštěvníků: 333
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load