Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Cyklistická doprava

Město Přerov patří v regionu střední Moravy mezi přední města v oblasti cyklistické dopravy. Ve městě Přerově a jeho místních částech bylo od roku 1993 do současnosti vybudováno více než 25 km cyklostezek a cyklistických jízdních pruhů. Do cyklostezek bylo za posledních 20 let investováno jen z rozpočtu města cca 60 mil. Kč.

Přes řadu vybudovaných cyklostezek v posledních letech si město Přerov dobře uvědomuje potřebu další optimalizace sítě cyklostezek a také potřebu prosazování dalších opatření vedoucích k většímu zpřístupnění města pro cyklisty. Poslední trendy v oblasti cyklistické dopravy mluví například pro větší integraci cyklistické dopravy s ostatním druhy dopravy (budování jízdních pruhů pro cyklisty na stávajících komunikacích, umožnění průjezdu cyklistů v protisměru v jednosměrných komunikacích, zpřístupnění pěších zón pro cyklisty) a důraz je kladen také na propojenost sítě cyklostezek. Některé z těchto opatření byly již realizovány v letech 2014-2017. 

Další výzvou pro město Přerov je ale zlepšení propojení cyklostezek zejména v severo-jižním směru (z Předmostí na Jižní město) nebo doplnění propojovacích úseků ze stávajících stezek. Město chce dále pokračovat i v realizaci nízkonákladových opatření jako jsou například vyhrazené jízdní pruhy pro cyklisty nebo cykloobousměrky. Průběžně tak budou doplňovány další cyklostezky a cyklopruhy, které by měly v blízké budoucnosti utvořit ucelenou síť města. Přehled o stávajících a připravovaných cyklostezkách a cyklokomunikacích na území města nabízí ikona souborumapa

Cyklojízda Přerovem 2013

Oblasti rozvoje cyklistické dopravy se věnuje pracovní skupina složená ze zástupců Magistrátu města Přerova a odborníků na oblast cyklistické dopravy. Ambicí města Přerova je rovněž pokračovat v propagaci cyklistické dopravy, zejména pak využívání kola pro dojíždění do práce, školy nebo za službami. Tento svůj záměr město stvrdilo i vstupem do tzv. Uherskohradišťské charty a Asociace měst pro cyklisty sdružující pro-cyklistická města. Na základě přistoupení města do Uherskohradišťské charty v roce 2012 město Přerov následně zřídilo funkci městského cyklokoordinátora. Cyklokoordinátor ve spolupráci s odborem Kanceláře primátora dohlíží na propagaci cyklistické dopravy, podává informace médiím a dává podněty vedení města k dalšímu rozvoji cyklostezek, doprovodné infrastruktury a služeb pro cyklisty. Jeho posláním je také sbírání a vyhodnocování podnětů k cyklistické dopravě od občanů města, které následně předkládá pracovní skupině pro cyklistickou dopravu či přímo Radě města k projednání. Dotazy na cyklokoordinátora je možné zasílat na emailovou adresu cyklodoprava@prerov.eu.
Město Přerov také významně podporuje rozvoj cykloturistiky v regionu. Mezi úspěšné projekty města patří cyklobus Bečva, který by měl letos na svou trasu vyjet již šestým rokem.

ikona souboruMapa cyklostezek pro návštěvníky města 

 

Vyhledávání v telefonním seznamu úřadu

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30*

12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 13.30*

*) veřejnoprávní jednání na pozvání, objednaní klienti
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 0
Za týden: 617153
Za den: 106433
Online návštěvníků: 2431
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load