Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Všichni pozor - Já jsem cyklista!

Cyklista VIP

Poslední dva až tři roky se cyklisté v Přerově těší velké podpoře a jejich ekologický a zdravý způsob přemísťování je podporován. To lze jen kvitovat. Každý dopravní prostředek se v průběhu času těší určitému boomu a teď opět nastal čas pro fandy jednostopého nemotorového vozidla. V této souvislosti je nutno zmínit, že i koloběžka je podle silničního zákona považována za kolo. 

Bohužel je podpora městské cyklistiky samotnými kolaři vnímána často poněkud jednostranně. V mnohých z nich propagovaná cyklistika vybudovala pocit, že jsou VIP účastníky silničního provozu, kterým se musí přizpůsobit chodec, motorista i jiný cyklista. Přitom je důležité si uvědomit, že podpora cyklistiky musí jít ruku v ruce s apelem na zodpovědné a ohleduplné chování milovníků cyklistiky i prostých uživatelů kola.

Velmi často se totiž setkáváme s dávkou arogance a bezohledností cyklistů (a bohužel to nejsou jen jednotlivé případy), kdy se tito cítí pohoršeni a uraženi, že byli zastaveni a řešeni za porušení dopravních předpisů.

Bylo by tedy na místě upozornit na nejčastější přestupky cyklistů, které někteří z nich nepovažují za natolik závažné, aby se jimi strážníci zabývali, případně je z nedbalosti či úmyslně nepovažují za přestupky vůbec.

Jízda přes přechod pro chodce

- už z významu pojmu je zřejmé, že je dané místo určeno pro přecházení chodců a ne pro přejíždění cyklistů (příčinou tohoto přestupku je vesměs obyčejná pohodlnost). Bohužel, při sražení cyklisty řidičem vozidla se tento dostává do pozice, kdy může být i trestně stíhán, a to i přesto, že chyba je na straně cyklisty, který jakožto řidič nemotorového vozidla je povinen dát při vjíždění na pozemní komunikaci přednost projíždějícím vozidlům (pomineme-li to, že prostě na přechodu nemá co dělat).

Jízda přes přejezd pro cyklisty

- zde se mnoho cyklistů domnívá, že mají obdobnou přednost před vozidly, jako chodci na přechodech pro chodce. To je ale kardinální omyl. Zákon o silničním provozu mimo jiné říká, že je cyklista před vjezdem na přejezd povinen se přesvědčit, zda může přejet vozovku, aniž by ohrozil sebe nebo ostatní účastníky provozu - a jen pokud s ohledem na vzdálenost a rychlost jízdy přijíždějících vozidel nedonutí jejich řidiče ke změně směru nebo rychlosti jízdy. Takže vjet na přejezd za kvílení brzd přijíždějících aut je nejen nezodpovědné, ale navíc zakázané. 

Jízda po chodníku 

- pokud chodník není současně značenou cyklostezkou či smíšenou stezkou, tak tam dospělý cyklista nemá co dělat. Chodník je teritoriem chodců, kterými jsou mimo jiné maminky s kočárky či pejskaři venčící své čtyřnohé miláčky. Také jsou zde senioři, kteří mají omezenější schopnosti reagovat na cyklopiráta jedoucího po chodníku. 

Osvětlení a potřebné reflexní prvky

- je nutné si uvědomit, že světlo a reflexní prvky neslouží pouze k tomu, že cyklista vidí, ale jsou zásadní i z hlediska, aby byl cyklista viděn jinými účastníky silničního provozu. Nejdůležitější zásadou účastníka silničního provozu je:  VIDĚT A BÝT VIDĚN!

Povinnost užít cyklostezku

- cyklista je povinen užít cyklostezku, pokud je souběžná s pozemní komunikací. To je případ ulic Velká Dlážka, Komenského, Tř. 17. listopadu, bří. Hovůrkových, Dvořákova a dalších. V těchto případech cyklista nesmí užít souběžnou pozemní komunikaci (silnici) a to ani v případě, že zde není umístěna dopravní značka B 8 Zákaz vjezdu cyklistů, tak jak je to na některých ulicích. 

Všechny výše uvedené případy je strážník oprávněn řešit v blokovém řízení až do výše 2000 Kč, případně postoupit správnímu orgánu, kde mohou být pokuty ještě vyšší. 

Jelikož přestupky cyklistů neubývají, ale naopak se zvyšují, byla v srpnu realizována cílená akce s názvem „BEZOHLEDNÍ CYKLISTÉ“. Strážníci řešili 169 přestupků cyklistů, kdy téměř polovina prohřešků byla (v 83 případech) jízda po chodníku a čtvrtina (ve 44 případech) jízda přes přechod pro chodce. Vzhledem k oblibě cyklistiky ve městě jsou však tato čísla jen špičkou ledovce.

Daná akce nám ukázala, že se opravdu nejedná o pár jedinců, ale zlozvyk nedodržování pravidel je záležitostí nezanedbatelného počtů cyklistů. Tyto cílené akce proto budeme nepravidelně opakovat. 

Jak jsem již napsal na začátku, podpora cyklistiky je obzvláště v Přerově zcela na místě… ale musí se dodržovat předpisy a myslet i na bezpečnost ostatních. 

Závěrem není na škodu uvést pár tradičně netradičních výmluv přistižených cyklistů či extrémních případů: 

  • „Cesta není tak hladká a příjemná jako chodník“ – jízda po chodníku
  • „Mám strach z řidičů vozidel“ (ale to, že ohrožují chodce, už asi není podstatné) – jízda po chodníku
  • „Přece nebudu na těch pár metrů slézat z kola“ – jízda po přechodu pro chodce
  • „No tak by mě srazili, já už jsem stará, to nevadí“ – jízda v noci bez osvětlení
  • „Bojím se ostatních cyklistů“ – jízda mimo cyklostezku
  • „Však oni uhnou“- jízda po chodníku
  • „Tož já vidím i bez světla“- jízda bez osvětlení

Při vjezdu do zákazu vjezdu (podjezd v Předmostí) cyklista sdělil, že danou dopravní značku on neuznává a proto ji nerespektuje – jízda po chodníku a porušení zákazu vjezdu.

Narazili jsme i na závodníka, který v rámci trénování veslařů jel rychlostí závodní jednoveslice podél Bečvy souběžně s veslaři po chodníku, který měl šířku 1, 3 metru.  Matky s kočárkem balancovaly dvěma koly nad vozovkou a ostatní chodci uhýbali až do vozovky. Jasná ukázka sobeckosti a bezohlednosti – jízda po chodníku…

Omar Teriaki, ředitel Městské policie Přerov

22.9.2015 9:26:30 | přečteno 2903x | webmaster

Anketa

Líbila se vám vánoční výzdoba náměstí T.G.M.?
 
92% (270)
 
8% (25)
Všechny ankety a kvízy
 

Vyhledávání v telefonním seznamu úřadu

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
ZAVŘENO*

12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
 ZAVŘENO*

*) veřejnoprávní jednání na pozvání, objednaní klienti
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 49962242
Za týden: 136542
Za den: 26873
Online návštěvníků: 823
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load