Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Informace k místním poplatkům od 1. 1. 2020

Z důvodu novely zákona o místních poplatcích, která nabyla účinnosti od 01.01.2020, bylo nutné v závěru loňského roku provést úpravy obecně závazných vyhlášek o místních poplatcích zavedených na území statutárního města Přerova (dále jen „území města“) tak, aby tomuto novému znění odpovídaly. Zastupitelstvo města Přerova na svém zasedání dne 09.12.2019 proto vydalo vyhlášky nové. Kromě legislativně-technických úprav došlo u jednotlivých místních poplatků ke změnám.

Poplatek z pobytu

Od 01.01.2020 byl zaveden poplatek z pobytu, přičemž stávající poplatek z ubytovací kapacity byl zrušen. 

Nový poplatek se týká úplatného pobytu na území města trvající nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů u jednoho poskytovatele pobytu. Je zaměřen na krátkodobé pobyty, přičemž není vázán na účel pobytu, či na druh ubytovacího zařízení. Bude tak vybírán nejen za pobyt a prostory, které jsou k přechodnému ubytování přímo určeny (jako tomu bylo u poplatku z ubytovací kapacity), ale nově bude podléhat zpoplatnění také poskytnutí úplatného pobytu v rodinném domě, bytě, rekreačním objektu, ateliéru, úplatné poskytnutí zahrady pro stanování nebo pobyt v karavanu apod. 

Povinnost platit poplatek z pobytu se týká pouze osob, které nejsou na území města přihlášeny, tzn. nemají zde trvalý pobyt ani zde nejsou hlášeny (cizinci). Poplatek od ubytovaných osob vybírá a odvádí ubytovatel. 

Sazba poplatku pro rok 2020 činí 15 Kč za osobu a den pobytu (mimo den nástupu). Aby bylo možné zpětně prověřit správnost odvedení poplatku, je poskytovatel pobytu povinen vést evidenční knihu o všech pobývajících. Od poplatku je osvobozen určitý okruh osob, např. mladší 18 let, držitelé průkazu ZTP/P, osoby nevidomé, osoby vykonávající na území města sezónní práce apod. Každý, kdo poskytuje pobyt na území města, je povinen se k novému poplatku přihlásit.


Poplatek za psů

 1. Poplatek ze psů musí nově platit i cizinci, kteří jsou na území města hlášeni.

 2. Snížená sazba ve výši ve výši 200 Kč se dle novely zákona o místních poplatcích týká osob starších 65 let bez ohledu na to, zda pobírají důchod, či nikoliv, nebo zda mají jiný zdroj příjmu než důchod. Nicméně pro ty držitelé psů, kteří již pobírají důchod, ale zatím tuto věkovou hranici nedosáhli, byly Zastupitelstvem města Přerova schváleny úlevy, tzn. že i nadále budou platit 200 Kč za jednoho psa, u druhého a dalšího psa 300 Kč a tato zákonná změna se jich nijak nedotkne.

Ostatní sazby poplatku ze psů na území města zůstávají stejné jako dosud, rovněž tak splatnost poplatku.


Poplatek za užívání veřejného prostranství

 • U poplatku  za  užívání  veřejného  prostranství  se  na  celém území města sjednocuje u některých záborů veřejného prostranství výše sazeb (dříve byly diferenciovány dle tří zón), a to: 
  • 10 Kč/m²/den za provádění výkopových prací, s výjimkou odstraňování havárií, kde se sazba stanovuje ve výši 3 Kč/m²/den,
  • 3 Kč/m²/den  za  umístění  dočasných  staveb  sloužících  pro poskytování prodeje např. dřevěné stánky, za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje např.  vystavené zboží před provozovnou, za umístění stavebních zařízení a umístění skládek v souvislosti s odstraňováním havárií.
   Výše sazeb u ostatních záborů zůstává stejná, stejně jako jejich splatnost.
 • Dle  novely  zákona  o místních  poplatcích  se nově osvobozují pouze držitelé průkazu ZTP a ZTP/P. Tato změna se ale nedotkne těch držitelů průkazu TP, kteří na základě rozhodnutí vydaným Magistrátem města Přerova pro vyhrazené parkování byli od poplatku v loňském roce již osvobozeni a dosud jim lhůta povolení neskončila.


Poplatek za komunální odpad

U daného poplatku k žádným výrazným změnám nedochází: zůstává zachována splatnost poplatku k 30. 6. příslušného kalendářního roku, rovněž sazba poplatku ve výši 700 Kč a pro rekreační objekty určené k individuální rekreaci snížená sazba v důsledku úlevy na 350 Kč.


Bližší informace získáte na Odboru ekonomiky, oddělení místních příjmů:

 • k poplatku z pobytu a poplatku za užívání veřejného prostranství u Ing. Blanky Kosičkové, tel. 581 268 245, email: blanka.kosickova@prerov.eu
 • k poplatku ze psů – u paní Stanislavy Bartoníkové, tel. 581 268 219, email: stanislava.bartonikova@prerov.eu
 • k poplatku za komunální odpad – u Ing. Kateřiny Herzogové, paní Lenky Jarolímové, paní Marie Hlávkové tel. 581 268 296 (297, 230), email: katerina.herzogova@prerov.eu, lenka.jarolimova@prerov.eu, marie.hlavkova@prerov.eu.

Kontakty na pracovníky Odboru ekonomiky

Řešení životních situací Odboru ekonomiky


17.1.2020 9:42:59 - aktualizováno 4.6.2020 14:58:06 | přečteno 3469x | Ing. Milena Lanžhotská

Anketa

Líbila se vám vánoční výzdoba náměstí T.G.M.?
 
90% (271)
 
10% (31)
Všechny ankety a kvízy
 

Vyhledávání v telefonním seznamu úřadu

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30*

12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 13.30*

*) veřejnoprávní jednání na pozvání, objednaní klienti
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 1635
Za týden: 588797
Za den: 76047
Online návštěvníků: 1635
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load