Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Od 28. října 2021 začíná tzv. Milostivé léto

Jedná se o časově omezenou nabídku od 28. října 2021 do 28. ledna 2022 pro fyzické osoby v exekuci s dluhem vůči státu, zdravotním pojišťovnám a dalším veřejnoprávním věřitelům včetně krajů a obcí, jimi zřizovaným organizacím či většinově vlastněným obchodním společnostem.

Konkrétně se vztahuje na dluhy např. na nájemném a službách u obecních bytů, neuhrazených pokutách, místních poplatcích a ostatních daních, dále se může jednat o dluhy za černou jízdu v hromadné dopravě, neuhrazené poplatky za televizi, rádio, dluhy na zdravotním pojištění nebo třeba za energie vůči společnosti  ČEZ, a.s. Podmínkou využití této možnosti je to, že dlužník nesmí být v insolvenci a lze ji uplatnit pouze na exekuce, které řeší soudní exekutoři (nevztahuje se na daňové a správní exekuce, tedy na exekuční řízení  vedené magistrátem).

Toto tříměsíční období je výhodné pro ty dlužníky, kteří mají reálný zájem své dluhy u veřejnoprávních institucí splatit, ale problémem je pro ně vysoké příslušenství. Od 28. října 2021 budou moci uhradit jistinu svého dluhu a náklady soudnímu exekutorovi včetně DPH za ukončení exekuce v celkové výši 907,50 Kč a zbývající výše dluhu týkající se úroků z prodlení, penále a veškerých dalších nákladů s tím souvisejících jim bude poté odpuštěna. V případech, kdy exekuce probíhá již delší dobu, může dlužníkům využití Milostivého léta zachránit nemalý finanční obnos a po zaplacení požadované částky se budou považovat ve vztahu ke konkrétnímu exekučně vymáhanému dluhu za zcela bezdlužné.

Důležité pro dlužníka je si zjistit, zda exekuční řízení v jeho neprospěch splňuje zákonnou aplikaci veřejnoprávního Milostivého léta, tzn. zda věřitelem je zákonem určený subjekt a nikoliv soukromý subjekt, např. banka, či mobilní operátor. V kladném případě potom u soudního exekutora výši nezaplacené jistiny s výslovným požadavkem využití institutu Milostivého léta dle části druhé čl. IV bodu 25 zákona č. 286/2021 Sb. a do 28. ledna 2022 za tímto účelem částku zaplatit.

Tuto jedinečnou a neopakovatelnou příležitost Ti z Vás, kterých se může týkat, neváhejte využít a začít tak znovu bez dluhů.

Pokud si nejste jisti, zda a jaké dluhy máte vůči statutárnímu městu Přerovu, které vymáhá soudní exekutor, můžete se obrátit v této záležitosti na Odbor správy majetku a komunálních služeb, oddělení bytové správy (L. Dedková, DiS., M. Fialová, DiS.), kde Vám zodpoví dotazy týkající se nájemného, dotazy na daňové pohledávky (pokuty a místní poplatky), případně jiné pohledávky směřujte na Odbor ekonomiky, oddělení místních příjmů (P. Spáčilová – pokuty, Ing. K. Herzogová, S. Bartoníková – místní poplatky a jiné pohledávky).

21.10.2021 9:12:28 - aktualizováno 22.10.2021 9:38:19 | přečteno 890x | Ing. Milena Lanžhotská

Anketa

Líbila se vám vánoční výzdoba náměstí T.G.M.?
 
90% (270)
 
10% (29)
Všechny ankety a kvízy
 

Vyhledávání v telefonním seznamu úřadu

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30*

12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 13.30*

*) veřejnoprávní jednání na pozvání, objednaní klienti
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 16552
Za týden: 376570
Za den: 69835
Online návštěvníků: 940
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load