Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Změny u místních poplatků od 1. ledna 2022

V souladu s novelou zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“) se zavádí nový poplatek za obecní systém odpadového hospodářství, který nahrazuje poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Paušální charakter poplatku je i nadále zachován.

Kritéria, od nichž se odvíjí poplatková povinnost, jsou dána přihlášením fyzické osoby v dané obci a vlastnictvím nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, v níž není nikdo trvale hlášen (každé kritérium představuje samostatný předmět poplatku; pokud např. fyzická osoba přihlášená na území města Přerova, zde současně vlastní další dvě nemovité věci výše specifikované, v nichž není nikdo trvale přihlášen, bude platit poplatek třikrát). Zákon o místních poplatcích tak nevylučuje, aby jedna osoba byla v téže obci několikrát v postavení poplatníka.

Hlavní změny jsou následující:

  • Rozšiřuje se ohlašovací a poplatková povinnost i na právnické osoby, svěřenské fondy, podílové fondy a fondy obhospodařované penzijní společností, které na území města Přerova vlastní nemovitou věc, ve které není přihlášena žádná fyzická osoba.
  • Ruší se veškeré úlevy, tzn. že poplatek v plné výši jsou již povinni hradit i majitelé rekreačních nemovitostí, které se nacházejí na území města Přerova a v nichž není nikdo trvale hlášen, stejně jako fyzické osoby, které jsou přihlášeny v bytovém nebo rodinném domě, ke kterému není zajištěn příjezd pro svozové vozidlo a svozové místo určené k umístění sběrných nádob pro svoz komunálního odpadu je od tohoto bytového nebo rodinného domu vzdáleno více než 300 m.
  • U osvobození dochází k nepatrným úpravám na základě zákona o místních poplatcích. Nad rámec stávajícího osvobození dochází z důvodu změny legislativy k rozšíření osvobození pro statutární město Přerov z titulu vlastnictví nemovitých věcí na území města.

I nadále zůstává sazba poplatku ve výši 700 Kč, splatnost poplatku k 30. červnu kalendářního roku, či ohlašovací povinnost (viz ikona souboruObecně závazná vyhláška č. 7/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství). Rovněž se nemění č. účtu (19–1884482379/0800) ani variabilní symbol pro úhradu poplatku (číslo, které bylo každému poplatníkovi již v minulosti vygenerováno z registru poplatníků).

Opět se zavádí poplatek z pobytu (viz ikona souboruObecně závazná vyhláška č. 2/2021, o místním poplatku z pobytu), který byl od 01.05.2021 dočasně zrušen.

U poplatku za užívání veřejného prostranství se nově rozšiřuje jmenný seznam veřejných prostranství, která tomuto poplatku podléhají, o ulici Pod Platany v místní části Přerov IX – Lýsky (viz ikona souboruObecně závazná vyhláška č. 6/2021, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška č. 8/2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ve znění Obecně závazné vyhlášky č. 10/2020). Dále dochází k pozbytí účinnosti prominutí z úřední moci správce poplatku u záboru veřejného prostranství za účelem umístění předzahrádek.

Pro úplnost informací je nutno dodat, že u místního poplatku ze psů od 1. ledna 2022 k žádné změně nedochází a v platnosti zůstávají veškeré náležitosti stanovené v Obecně závazné vyhlášce č. 10/2019, o místním poplatku ze psů, v platném znění (viz ikona souboruúplné znění Obecně závazné vyhlášky č. 10/2019, o místním poplatku ze psů, ve znění Obecně závazné vyhlášky  č. 3/2020 a Obecně závazné vyhlášky č. 11/2020).

9.12.2021 11:43:43 - aktualizováno 29.12.2021 10:13:59 | přečteno 649x | Ing. Milena Lanžhotská

Anketa

Líbila se vám vánoční výzdoba náměstí T.G.M.?
 
90% (270)
 
10% (29)
Všechny ankety a kvízy
 

Vyhledávání v telefonním seznamu úřadu

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
ZAVŘENO*

12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
 ZAVŘENO*

*) veřejnoprávní jednání na pozvání, objednaní klienti
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 49963515
Za týden: 161094
Za den: 52528
Online návštěvníků: 1215
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load