Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Aktuální informace - rozvoj města


Veřejné projednání úprav veřejného prostranství Malá Trávnická a Kozlovská

Ve středu 5.10.2022 proběhlo veřejné projednávání úprav veřejného prostranství v lokalitě Malá Trávnická a Kozlovská. 

13.10.2022 7:20:52 - aktualizováno 15.11.2022 10:25:12 | přečteno 342x | Ing. Jana Pivodová | Celý článek
 

Přerov obdržel dotaci na projektovou přípravu investic, které řeší hospodaření se srážkovou vodou

Město Přerov obdrželo dotaci na projektovou přípravu investičních akcí zaměřených na hospodaření se srážkovou vodou. Podpora ve výši 681.101,83 Kč, tj. 90 % ze způsobilých výdajů, byla poskytnuta na základě Rozhodnutí ministra životního prostředí ČR ze Státního fondu životního prostředí České republiky prostřednictvím Národního programu Životní prostředí.

8.3.2022 8:34:55 | přečteno 330x | Ing. Jana Pivodová | Celý článek
 

Dětské dopravního hřiště získalo nové vybavení

V roce 2018 investovalo město téměř půl milionu korun do rekonstrukce dětského dopravního hřišti, které se nachází u Střediska volného času ATLAS a BIOS v Přerově. Při rekonstrukci došlo i ke změnám dopravních situací a z tohoto důvodu bylo potřeba dopravní hřiště doplnit o semafory pro chodce, svislé dopravní značení a stojan na uskladnění dopravního značení.

14.11.2019 11:40:41 | přečteno 763x | Ing. Jana Pivodová | Celý článek
 

Bourání ve Škodově ulici začalo

Demolice ve Škodově ulici

Ve Škodově ulici se od 30. října začalo s demolicí čtyř vybydlených domů. Bourání bude trvat asi 4 týdny.  

30.10.2017 16:14:51 | přečteno 1461x | Ing. Jana Pivodová | Celý článek
 

Fond solidarity Evropské unie

EU

Evropská komise dne 16. ledna 2015 informovala dopisem generálního ředitele pro regionální a městskou politiku Ministerstvo financí České republiky o ukončení pomoci poskytnuté České republice z Fondu solidarity Evropské unie po povodních z května 2010 (FSEU).

24.3.2015 12:09:28 | přečteno 306x | MMPr | Celý článek
 

Studenti architektury přednesli pět návrhů na využití Strojaře

Strojař

Pět návrhů na využití někdejšího hotelového domu Strojař – to je výsledek workshopu studentů architektury, kteří se minulý týden sjeli do Přerova, aby tu vymysleli a během čtyř dnů na papír přenesli ideové studie. Většina z nich pracovala s myšlenkou na zachování nemovitosti – a navrhovali, aby tu vznikl magistrát, domov pro seniory, bytové jednotky či podnikatelský inkubátor.

23.2.2015 13:07:21 - aktualizováno 23.2.2015 18:57:16 | přečteno 636x | MMPr | Celý článek
 

Panelové sídliště Trávník dostává šanci na novou tvář

Základní škola Trávník

Přerovská čtvrť Trávník patří k nejznámějším místním lokalitám. Ještě v šedesátých letech minulého století tu stály rodinné domy, statky a zahrady. V sedmdesátých letech ale vzaly za své - a Trávník se přeměnil v typicky městské sídliště. I když v posledních letech dostaly domy pestré fasády, lokalita si s sebou stále nese stigma „panelové doby“. 

5.12.2014 13:12:07 | přečteno 564x | Ing.arch Klára Koryčanová | Celý článek
 

Projekt regenerace panelového sídliště Přerov – Trávník

Trávník

V pondělí 13.10.2014 obdrží obyvatelé panelové sídliště Trávník, které zahrnuje ulice Trávník, Bayerova, Kozlovská, Budovatelů, do svých schránek anketní dotazníky s otázkami týkající se jejich bydlení.  

10.10.2014 8:58:10 | přečteno 955x | Ing.arch Klára Koryčanová | Celý článek
 

Most je už jen součástí historie

Most u přerovských tenisových kurtů už zůstane jen ve vzpomínkách a na fotografiích. Konstrukce, kterou v roce 2010 poničily povodně, byla ve středu 1. října krátce po sedmé hodině ranní definitivně zbourána.

2.10.2014 19:12:14 - aktualizováno 2.10.2014 19:21:59 | přečteno 614x | MMPr | Celý článek
 

Informace k úpravám jízdních řádů linek městské autobusové dopravy v Přerově od pondělí 1. 9. 2014

S platností od pondělí 1.9.2014 dochází k úpravě jízdních řádů níže uvedených linek

28.8.2014 21:26:14 | přečteno 328x | MMPr | Celý článek
 

Informace ke změnám v provozu městské autobusové dopravy v Přerově (MAD) od 1. 4. 2014

Po Přerově začnou jezdit „přečíslované“ autobusy, změny nastanou i v jízdním řádu

20.3.2014 14:23:29 - aktualizováno 1.4.2014 14:45:27 | přečteno 674x | MMPr | Celý článek
 

Město Přerov má nového cyklokoordinátora

Dne 20. prosince 2012 byl Radou města Přerova jmenován do funkce nový cyklokoordinátor Mgr. Jiří Janalík, pracovník odboru koncepce a strategického rozvoje Magistrátu města Přerova. Toto jmenování vycházelo z členství města Přerova v tzv. Uherskohradišťské chartě, která sdružuje „pro-cyklistická“ města ČR.

10.4.2013 13:42:45 | přečteno 385x | Mgr. Jiří Janalík | Celý článek
 

Hledá se budova pro umístění knihovny

Městská knihovna v Přerově

Vedení Přerova se snaží už několik let najít nové vhodné prostory pro městskou knihovnu. Pátrání po městských objektech a pozemcích však nebylo úspěšné.  A to nejen díky vysoké finanční náročnosti, ale také díky tomu, že knihovna má svá specifika, která ne každá budova či pozemek mohou plně splňovat.

2.4.2012 13:02:38 | přečteno 884x | Ing. Jana Pivodová | Celý článek
 

Dotace z Fondu solidarity EU na krytí povodňových škod z roku 2010

Lávka povodně 2010

V květnu 2010 bylo statutární město Přerov postiženo živelní pohromou – povodní. V tomto období byl vyhlášen na území našeho města III. stupeň povodňové aktivity. Povodeň značně poškodila i lávku U Tenisu.

6.3.2012 13:58:09 | přečteno 929x | Ing. Jana Pivodová | Celý článek
 

Klikni a vyhraj zajímavé ceny s ROP Střední Morava

Můj projekt - soutěž ROP

Zajímavé ceny pro širokou veřejnost přináší hlasování o nejzajímavější projekt financovaný z Regionálního operačního programu Střední Morava s názvem Můj projekt, které bude probíhat od 21. října do konce listopadu. Město Přerov je v soutěži zastoupeno čtyřmi projekty.

25.10.2011 13:13:10 | přečteno 910x | Ing. Jana Pivodová | Celý článek
 

Cyklostezka v ulici Hranická v Předmostí dokončena

Cyklostezka Hranická dokončena

V rámci regenerace panelového sídliště v Předmostí byla realizována investiční akce „Cyklostezka a chodník v ulici Hranická 1 - 9, Přerov II - Předmostí“.  

5.10.2011 10:34:35 | přečteno 460x | Ing. Jana Pivodová | Celý článek
 

Město obdrželo aktuální informace o realizaci dálnice D1 kolem Přerova

1.8.2011 13:28:03 | přečteno 910x | Ing. Jana Pivodová | Celý článek
 

ÚHOS rozhodl o zakázkách

Předseda Úřadu pro hopsodářskou soutěž rozhodl ve věci možného spáchání správního deliktu statutárním městem Přerov při zadávání veřejných zakázek s názvy "Dopravní stavby Přerov" a "Stavební úpravy zimního stadionu".

1.8.2011 12:59:43 | přečteno 719x | Ing. Jana Pivodová | Celý článek
 

Přehled nejdůležitějších dopravních aktivit

Průpich
6.1.2011 12:44:52 | přečteno 1682x | Ing. Jana Pivodová | Celý článek
 

Stavební úpravy a nasvětlení přechodů pro chodce v Přerově

Přechody pro chodce - KlivarovaxDvořákova

Projekt se zabýval řešením nebezpečných přechodů pro chodce, které již nevyhovovaly normám. Všechna provedená opatření si kladla za cíl zvýšit bezpečnost chodců na frekventovaných ulicích a nepřehledných místech.

24.11.2010 10:49:35 | přečteno 1174x | Ing. Jana Pivodová | Celý článek
 

VII.etapa regenerace panelového sídliště Předmostí ukončena

VII. etapa regenerace Předmostí

Ve čtvrtek 4. listopadu byla slavnostně ukončena investiční akce Regenerace panelového sídliště Předmostí - VII. etapa, parkovací místa Pod Skalkou.

24.11.2010 10:28:51 | přečteno 1655x | Ing. Jana Pivodová | Celý článek
 

Budova magistrátu Smetanova 7 má nový výtah

výtah Smetanova 7

Cílem projektu nazvaném "Vnější stavební výtah s parametry pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, přístavba výtahové šachty" bylo vybudování vertikálního propojení mezi jednotlivými nadzemními podlažími stávající administrativní budovy na ulici Smetanova 7 v Přerově, ve které sídlí Odbor sociálních dávek, Odbor zemědělství a Obecní živnostenský úřad. Díky výtahu se zjednodušil přístup do budovy pro osoby s omezenou schopností pohybu a maminky s kočárky.

15.9.2010 12:50:16 | přečteno 1487x | Ing. Jana Pivodová | Celý článek
 

Průběh rekonstrukce Tyršova mostu

Pohled na pilíř

Rekonstrukce Tyršova mostu byla zahájena 31.8.2010 symbolickým poklapáním na původní Tyršův sloup. Dne 1.9.2010 bylo předáno staveniště dodavateli stavby společnosti Skanska DS a.s. Stavba je plánovaná do května 2012.

2.9.2010 13:51:58 | přečteno 908x | Ing. Jana Pivodová | Celý článek
 

Restaurátorské práce na zámku

orlice zámek

V současné době probíhá Na Zámku v Přerově restaurování piniové šišky s podstavcem umístěné na vstupní bráně zámeckého příkopu, plastiky orla umístěné na nádvoří zámku a kamenných sloupů bývalého ochozu věže.

12.8.2010 8:21:11 | přečteno 977x | Ing. Jana Pivodová | Celý článek
 

Povodně 2010

povodeň 2010

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

23.6.2010 8:08:39 | přečteno 1104x | Ing. Jana Pivodová | Celý článek
 

Revitalizace městského hřbitova začíná

ohradní zeď hřbitov

V roce 2008 byl Zastupitelstvem města Přerova schválen program revitalizace městského hřbitova v Přerově, části „starý hřbitov“.

15.4.2010 14:31:45 | přečteno 696x | Ing. Jana Pivodová | Celý článek
 

Začala rekonstrukce podchodu na třídě 17.listopadu

demolice podchodu

Minulý týden započala dlouho očekávaná rekonstrukce zchátralého podchodu na třídě 17.listopadu.

3.3.2010 8:12:10 | přečteno 510x | Ing. Jana Pivodová | Celý článek
 

Projednání s občany - vnitroblok za ulicí Žižkovou

Situační mapa

Dne 10.2.2010 ve Středisku volného času Atlas proběhlo projednání návrhu rekonstrukce vnitrobloku za ulicí Žižkovou s občany řešené lokality (tj. mezi bytovými domy J.J.z Brandýsa č. 2, 4, 6, tř. Gen. Janouška 1, 3, 5, 7, 9, 11, Žižkova 13, Želatovská 15, 17, 19).

18.2.2010 7:42:00 | přečteno 528x | Ing. Jana Pivodová | Celý článek
 

Program obnovy venkova 2010

POV 2010

Změna místa podání žádostí o dotaci z POV.

4.1.2010 15:48:26 | přečteno 472x | Ing. Jana Pivodová | Celý článek
 

Cyklostezka Bečva má své logo

logo Cyklostezka Bečva 1

Přestože do jejího uvedení do plného provozu zbývá ještě půl roku, cyklostezka Bečva už má své logo. Vzešlo ze soutěže, do které 116 autorů letos v říjnu poslalo 230 grafických návrhů. Zástupci průjezdních měst a obcí se jednomyslně shodli, že nejzdařilejší logo vytvořil Petr Mikulík z Valašského Meziříčí.

20.11.2009 8:42:56 | přečteno 1047x | Ing. Jana Pivodová | Celý článek
 

Otevření Infocentra Předmostí

Infocentrum Předmostí

Dne 3.10. 2009 bude v rámci XII. ročníku historicko - přírodovědného putování PO STOPÁCH LOVCŮ MAMUTŮ slavnostně otevřeno nové Infocentrum Předmostí, na jehož realizaci byla získána dotace z Regionálního operačního programu Střední Morava. Akce začíná prezentací na dvoře ZŠ J.A. Komenského od 9:00 do 10:30. Trasa v délce 9 km je nenáročná i pro malé děti, seniory, psy a jiná zvířata

14.10.2009 14:26:40 | přečteno 724x | Ing. Jana Pivodová | Celý článek
 

Podnikatel roku 2009 Olomouckého kraje

logo Ernst Young podnikatel roku

Olomoucký kraj ve spolupráci s organizátorem soutěže, firmou Ernst & Young, vyhlašují v letošním roce regionální kolo desátého ročníku prestižní soutěže Podnikatel roku 2009 Olomouckého kraje. Kandidát na tento titul by měl svým zajímavým podnikatelským příběhem, snahou o rozvoj regionu a schopností vybudovat dynamický podnik důstojně reprezentovat náš kraj a město.

1.10.2009 7:50:02 - aktualizováno 1.10.2009 7:51:42 | přečteno 514x | Ing. Jana Pivodová | Celý článek
 

Primátor poděkuje podnikatelským subjektům

S potěšením zástupci města sledují výsledky, kterých přerovské podnikatelské subjekty dosahují ve svém oboru, na různých přehlídkách a soutěžích. A váží si dobré prezentace města. Proto se primátor Ing. Jiří Lajtoch rozhodl poděkovat symbolicky za reprezentaci města Přerova lidem, kteří v letošním roce dosáhli významných úspěchů v podnikatelských aktivitách, v oblasti sportu a kultury.

30.9.2009 10:33:44 | přečteno 378x | Ing. Jana Pivodová | Celý článek
 

Hledá se logo pro Cyklostezku Bečva

plákát cyklo Bečva

Statutární město se zapojilo do společné aktivity měst ležících na Cyklostezce Bečva, která se snaží zviditelnit tuto jediněčnou trasu. Pro sjednocení stezky od pramene řeky Bečvy až po soutok s Moravou se hledá logo, které se stane základním kamenem propagačních aktivit a bude jim také označena stezka v terénu.

29.9.2009 9:56:33 | přečteno 705x | Ing. Jana Pivodová | Celý článek
 

Vydán nový územní plán

Zastupitelstvo města Přerova vydalo v pondělí 21. září 2009 nový územní plán.

23.9.2009 16:03:06 | přečteno 1734x | Ing. Jana Pivodová | Celý článek
 

Město získalo příspěvek na obnovu zámecké ohradní zdi

logo Ministerstvo kultury

Městu Přerov se podařilo získat účelový finanční příspěvek ve výši 200 000,-Kč na úhradu nákladů spojených s obnovou zámecké ohradní zdi.

14.9.2009 16:12:09 | přečteno 764x | Ing. Jana Pivodová | Celý článek
 

2. etapa rekonstrukce autobusového nádraží začíná

Příchod od vlakového nádraží

Dne 16. září 2009 bude zahájena 2. etapa výstavby autobusového nádraží.

8.9.2009 15:00:19 | přečteno 1668x | Ing. Jana Pivodová | Celý článek
 

IPRM Přerov - Jih - vyhlášení výzvy k předkládání žádostí o poskytnutí podpory

Rada města Přerova dne 12.8.2009 usnesením 2684/68/3/2009 schválila k 1.9.2009 vyhlášení výzvy k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Integrovaného plánu rozvoje města Přerov-Jih.

31.8.2009 8:57:24 | přečteno 2015x | Ing. Jana Pivodová | Celý článek
 

Realizace úspor energie u objektu Na odpoledni 16 a Bajákova 18

školka Bajákova

Statutární město Přerov ukončilo v loňském roce realizaci dvou projektů zaměřených na úspory energie.

24.8.2009 8:59:46 | přečteno 526x | Ing. Jana Pivodová | Celý článek
 

Lidé mají zájem o podobu nových dětských hřišť

projednání U Tenisu 3

V pondělí 17. a ve středu 19.8.2009 se uskutečnila dvě veřejná projednání nového řešení dětských hřišť ve vnitroblocích Jižní čtvrť IV a U Tenisu - Kosmákova.

21.8.2009 7:54:53 | přečteno 239x | Ing. Jana Pivodová | Celý článek
 

Jak budou vypadat nová hřiště - zapojte se do vytváření základního konceptu!

Areál lagun

Dovolujeme si Vás pozvat na diskusi o novém řešení hřiště pro děti v lokalitách U Tenisu - Kosmákova, Jižní čtvrť IV a Dvořákova u garáží. Diskuse je určena zejména pro obyvatele daných lokalit.

5.8.2009 15:15:31 - aktualizováno 24.8.2009 9:16:56 | přečteno 673x | Ing. Jana Pivodová | Celý článek
 

Město Přerov se prezentuje na veletrhu Postav dům, zařiď byt

plakát

Prodejní a prezentační výstava stavebnictví a bytového vybavení POSTAV DŮM, ZAŘIĎ BYT se uskuteční letos již po dvanácté a bude probíhat od pátku 19. do neděle 21. června.

17.6.2009 10:12:38 | přečteno 451x | Ing. Jana Pivodová | Celý článek
 

Revitalizace náměstí TGM - pozvánka na představení studie

objemové řešení 1

Hlavní přerovské náměstí změnilo svou tvář od poslední rekonstrukce jen velmi pozvolna. Čas od času se objeví pouze nová fasáda na některém z domů. Koncepční řešení jihozápadní části náměstí je zatím ve fázi studie, která bude v nejbližších dnech představena veřejnosti.

13.5.2009 14:43:39 | přečteno 853x | Ing. Jana Pivodová | Celý článek
 

Do Přerova zamíří miliony z Evropy

Vlajka EU_správná

Během letošního roku podalo město Přerov několik žádostí o dotace z evropských fondů. Jde o projekty zaměřené na rozvoj města, zejména v oblasti rozvoje dopravní obslužnosti, energetických úspor objektů města a rozvoje města pro obyvatele a turisty.

6.10.2008 16:21:24 | přečteno 542x | Ing. Jana Pivodová | Celý článek
 

Vytváříme městské turistické trasy

Logo citywalk

V roce 2008 byl Přerov osloven polským městem Klodzko, které předložilo myšlenku na vytvoření městkých turistických tras jako společného turistického produktu posko-české spolupráce.

19.1.2009 10:36:54 | přečteno 717x | Ing. Jana Pivodová | Celý článek
 

Program obnovy venkova

POV 2009

Program obnovy venkova je programem, který je zaměřen na trvale udržitelný rozvoj venkova. POV zásadně předpokládá participaci obyvatel venkova, občanských spolků a sdružení při obnově své obce v souladu s místními tradicemi. Je zaměřen zejména na hospodářský rozvoj obcí, regionů, svazků obcí, stavební obnovu hospodářských objektů, obnovu a výstavbu občanské vybavenosti, technické infrastruktury či na péči o krajinu.

19.9.2008 12:49:20 - aktualizováno 21.1.2009 15:20:36 | přečteno 720x | Ing. Jana Pivodová | Celý článek
 

Rekonstrukce autobusového nádraží se blíží

Příchod od vlakového nádraží

Rekonstrukce autobusového nádraží v Přerově se kvapem blíží. Za necelý měsíc započne jedna z největších investic posledních let. Rekonstrukce si vyžádá náklady ve výši 144 mil. Kč. Na rekonstrukci se podařilo získat evropskou dotaci 100 mil. Kč z ROP Střední Morava.

19.3.2009 20:04:23 | přečteno 2020x | Ing. Jana Pivodová | Celý článek
 

Přerov je čtvrté nejlepší město pro podnikání v Olomouckém kraji

Certifikát Město pro byznys

V letošním roce byl vyhlášen týdeníkem EKONOM druhý ročník soutěže Město pro byznys. 

15.4.2009 13:38:55 | přečteno 355x | Ing. Jana Pivodová | Celý článek
 
29.4.2009 10:59:33 | přečteno 355x | webmaster

Aktuální informace - rozvoj města

Veřejné projednání úprav veřejného prostranství Malá Trávnická a Kozlovská Přerov obdržel dotaci na projektovou přípravu investic, které řeší hospodaření se srážkovou vodou Dětské dopravního hřiště získalo nové vybavení Bourání ve Škodově ulici začalo Fond solidarity Evropské unie Studenti architektury přednesli pět návrhů na využití Strojaře Panelové sídliště Trávník dostává šanci na novou tvář Projekt regenerace panelového sídliště Přerov – Trávník Most je už jen součástí historie Informace k úpravám jízdních řádů linek městské autobusové dopravy v Přerově od pondělí 1. 9. 2014 Informace ke změnám v provozu městské autobusové dopravy v Přerově (MAD) od 1. 4. 2014 Město Přerov má nového cyklokoordinátora Hledá se budova pro umístění knihovny Dotace z Fondu solidarity EU na krytí povodňových škod z roku 2010 Klikni a vyhraj zajímavé ceny s ROP Střední Morava Cyklostezka v ulici Hranická v Předmostí dokončena Město obdrželo aktuální informace o realizaci dálnice D1 kolem Přerova ÚHOS rozhodl o zakázkách Přehled nejdůležitějších dopravních aktivit Stavební úpravy a nasvětlení přechodů pro chodce v Přerově VII.etapa regenerace panelového sídliště Předmostí ukončena Budova magistrátu Smetanova 7 má nový výtah Průběh rekonstrukce Tyršova mostu Restaurátorské práce na zámku Povodně 2010 Revitalizace městského hřbitova začíná Začala rekonstrukce podchodu na třídě 17.listopadu Projednání s občany - vnitroblok za ulicí Žižkovou Program obnovy venkova 2010 Cyklostezka Bečva má své logo Otevření Infocentra Předmostí Podnikatel roku 2009 Olomouckého kraje Primátor poděkuje podnikatelským subjektům Hledá se logo pro Cyklostezku Bečva Vydán nový územní plán Město získalo příspěvek na obnovu zámecké ohradní zdi 2. etapa rekonstrukce autobusového nádraží začíná IPRM Přerov - Jih - vyhlášení výzvy k předkládání žádostí o poskytnutí podpory Realizace úspor energie u objektu Na odpoledni 16 a Bajákova 18 Lidé mají zájem o podobu nových dětských hřišť Jak budou vypadat nová hřiště - zapojte se do vytváření základního konceptu! Město Přerov se prezentuje na veletrhu Postav dům, zařiď byt Revitalizace náměstí TGM - pozvánka na představení studie City Walk zvítězil na XIV. Mezinárodním veletrhu turistiky a odpočinku Léto 2009 Do Přerova zamíří miliony z Evropy Vytváříme městské turistické trasy Program obnovy venkova Rekonstrukce autobusového nádraží se blíží Přerov je čtvrté nejlepší město pro podnikání v Olomouckém kraji
 

Vyhledávání v telefonním seznamu úřadu

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
ZAVŘENO*

12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
 ZAVŘENO*

*) veřejnoprávní jednání na pozvání, objednaní klienti
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 14928
Za týden: 373724
Za den: 68194
Online návštěvníků: 923
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load