Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Cyklodoprava

Cyklodoprava

Statutární město Přerov intenzivně pracuje na systematickém budování cyklostezek. Cyklistické stezky jsou řešeny koncepčně, jak v intravilánu, tak i v extravilánu. V roce 2002 byla zpracována studie „Návrh sítě cyklistických tras a cyklostezek v Přerově“, která slouží jako hlavní vodítko při budování nových stezek.

Od roku 1993 se podařilo ve městě v rámci cyklistické infrastruktury vybudovat a vyznačit téměř 19 km cyklostezek, které jsou vzájemně propojeny místními komunikacemi a tvoří ucelenou propojenou síť. Cyklostezky vedou nejen centrem města, ale směřují do místních částí a propojují tak místní části s městem.

Cyklostezky k 30. červnu 2013, obrázek se otevře v novém okněS ohledem na finanční možnosti se město snaží postupně naplňovat koncepci v oblasti cyklodopravy a plynule navazovat jednotlivé úseky cyklostezek.

V letech 2006 - 2007 byla v etapách vybudována cyklostezka v rámci projektu Regenerace a revitalizace panelového sídliště Předmostí o délce cca 1,5 km. Významnými stavbami realizovanými v posledních letech jsou např. cyklostezka Přerov - Kozlovice, která propojuje svou délkou 2 km centrum města s místní částí Kozlovice a stezka vybudovaná kolem parku Michalov v délce 0,8 km, která je ve velké míře využívána i pro in-line bruslení. Za zmínku také stojí úprava povrchu polní cesty okolo řeky Bečvy pro cyklisty a in-line bruslaře, která vede po levém břehu řeky Bečvy, od Přerova po grymovský most v délce 5,1 km. Tato upravená polní cesta propojuje cyklostezku vedenou v Přerově po levém břehu Bečvy s asfaltovými účelovými komunikacemi vedoucími kolem řeky až do 16 km vzdáleného Lipníku nad Bečvou. Na stavbu stezky vynaložilo město prostředky ve výši 8,7 mil. Kč. Tento úsek je součástí velké Cyklostezky Bečva.

www.cyklostezkabecva.com

Cyklistická infrastruktura v Přerově a okolí - stávající síť

Úsek cyklostezky Rok realizace délka (km)
Cyklostezka ul. Kojetínská
1993 1,3
Cyklostezka Tovačovská 1993 0,727
Cyklostezka Želátovská - Komenského 1994 1,76
Cyklostezka Velká Dlážka 1994 1,667
Cyklostezka Bezručova - U Bečvy - Dvořákova 1994 1,495
Cyklostezka U Rybníka 1994 0,283
Cyklostezka v parku Michalov 1994 0,658
Cyklostezka bří Hovůrků 1994 1,05
Cyklostezka Kosmákova 1996 0,074
Cyklostezka Pod Valy 1997 0,11
Cyklostezka Seifertova 2000 0,066
Cyklostezka Komenského - Kojetínská 2001/2002 0,7
Cyklostezka Kojetínská - Tovačovská 2002/2003 0,5
Cyklostezka Tovačovská - nabř. E. Beneše 2003/2004 0,6
Cyklostezka Přerov - Kozlovice 2004 1,96
Cyklostezka u křižovatky Hranická 2005 0,92
Cyklostezka okolo parku Michalov 2006 0,8
Cyklostezka Hranická - dolní část 2006 0,216
Cyklostezka Hranická - střední část 2007 0,315
Cyklostezka Henčlov 2007 2,7
Cyklostezka Přerov - Újezdec 2008 0,66
Cyklostezka při propojovací komunikaci Dvořákova - Želátovská 2008 0,3
Cyklostezka Hranická - horní část (proti škole) 2009 0,288
Cyklostezka Žebračka 2010 0,613
Cyklostezky Hranická - Pod Skalkou 2010 0,23
     
CELKEM - součet za roky 1993 - 2010 20,031

V následujících letech jsou naplánovány další nemalé investice do cyklistické infrastruktury. Mezi investiční akce dopravní infrastruktury jsou zařazeny pro rok 2009 cyklostezka Velká Dlážka včetně úpravy chodníků a vybudování cyklostezky po pravém břehu řeky Bečvy od lávky po Velkou lagunu. Současně probíhá projektová příprava dalších cyklostezek (Velké Novosady, Želátovská, nábřeží PFB).

Henčlov, obrázek se otevře v novém okněCyklostezka Přerov - Henčlov

V roce 2007 byla realizována rozsáhlá cyklostezka propojující město Přerov s místní částí Henčlov. Cyklistická stezka navázala na konec již vybudované cyklostezky končící v ulici Tovačovská u zadního vjezdu do areálu Přerovských strojíren. Celková délka cyklostezky je 2708,25 m a na její výstavbu bylo vynaloženo cca 14 mil. Kč. Na stavbu se podařilo získat dotaci z Olomouckého kraje ve výši 1 mil. Kč a ze Státního fondu dopravní infrastruktury ve výši cca 5,5 mil. Kč.
 

Cyklostezka Žebračka

V roce 2010 byla zrealizovaná cyklostezka Žebračka. Cyklostrategie  města Přerova vychází z Koncepčního dokumentu cyklistické dopravy a navazuje na Územní plán města Přerova a Strategický plán ekonomického a územního rozvoje.

cyklostezka Žebračka, obrázek se otevře v novém okněProstor mezi ulicí Osmek a vjezdem do areálu EMOS je v hojné míře využíván jak cyklisty, tak pěšími, neboť umožňuje propojení sídelního útvaru Předmostí s dalšími částmi Přerova. Proto Magistrát města Přerova vybudoval v prostoru od mostu přes Strhanec po vjezd do areálu EMOS  cyklistickou stezku,  sloužící pro smíšený provoz s pěšími.

Trasa cyklostezky vede přibližně v trase stávající polní cesty v páse mezi oplocením výstavního areálu, firmy EMOS a okrajem lesa Žebračka.

Realizací  stavby došlo k vybudování  cca 613 m  dlouhé smíšené stezky pro  pěší a cyklisty o šířce 3 m .

Tato investiční akce byla financována z vlastních prostředků a dále spolufinancována z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury.


Státní fond dopravní infrastruktury, obrázek se otevře v novém okně logo Cyklostezka Bečva 1, obrázek se otevře v novém okně

19.9.2008 14:01:28 - aktualizováno 8.8.2013 9:30:23 | přečteno 7601x | Ing. Jana Pivodová

Anketa

Líbila se vám vánoční výzdoba náměstí T.G.M.?
 
90% (270)
 
10% (29)
Všechny ankety a kvízy
 
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 49961841
Za týden: 122723
Za den: 22132
Online návštěvníků: 382
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load