Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Zrealizované investice do 2009

Výběr investičních akcí dokončených v roce 2009


Sportoviště - školní hřiště

ZŠ SVISLE

V letech 2004 - 2009 město vybudovalo čtyři nová spotoviště v rámci základních škol Velká Dlážka, Trávník, Svisle a Želátovská. Náklady dosáhly výše téměř 46 mil. Kč. Část nákladů byla hrazena z financí, které se podařilo získat v podobě dotace.

19.9.2008 13:56:25 - aktualizováno 4.3.2010 9:33:24 | přečteno 1907x | Ing. Jana Pivodová | Celý článek
 

Informační internetové kiosky v Přerově - přístup zdama

ROZ infokiosek

První projekt podporovaný strukturálními fondy EU

10.6.2008 12:32:55 | přečteno 956x | MMPr | Celý článek
 

Park Michalov

Městský park Michalov

Dějiny PARKU MICHALOV se začaly psát v roce 1904. V r. 1912 byl vybudován hudební pavilon. Obrovské množství květeny, si vyžádalo v letech 1921 - 1928 výstavbu skleníků. Vybudován byl také palmovník a v dalších letech bylo ještě zřízeno rozárium a alpinium.
Po listopadu 1989 se město Přerov opět vrátilo do role vlastníka a správce parku. V r. 1992 byl park Michalov vyhlášen za kulturní památku.

11.9.2008 8:19:10 - aktualizováno 26.1.2010 10:20:30 | přečteno 1098x | Ing. Jana Pivodová | Celý článek
 

Domov pro seniory

Domov pro seniory

Domov pro seniory byl slavnostně otevřen 1.září 2008 a během dvou měsíců zaplněn novými obyvateli.

19.9.2008 13:58:52 | přečteno 1397x | Ing. Jana Pivodová | Celý článek
 

Žerotínovo náměstí

Žerotínovo náměstí

Základní koncepce řešení náměstí vychází z urbanistické studie zpracované v roce 2003. Realizace úprav po etapách je dána především finančními možnostmi města. Stavební úpravy ve všech doposud realizovaných etapách respektují stávající stavy vedení komunikací s minimální změnou současné nivelety a přizpůsobují chodníky pro bezbariérový provoz. Navrhované i realizované stavební úpravy náměstí jsou v souladu se schváleným územním plánem města Přerova.

12.9.2008 22:31:24 - aktualizováno 16.9.2008 10:53:26 | přečteno 962x | Ing. Jana Pivodová | Celý článek
 

Dětské hřiště Jasínkova - Interbrigadistů

Hřiště Jasínkova

V souladu s dlouhodobým plánem rekonstrukce dětských hřišť v Přerově schváleným Zastupitelstvem města Přerova zrealizoval v roce 2009 Odbor rozvoje dětské hřiště v lokalitě Interbrigadistů - Jasínkova.

8.6.2010 9:36:57 | přečteno 1430x | Ing. Jana Pivodová | Celý článek
 

Zimní stadion

fandíme hokeji

Zimní stadion v Přerově byl postaven na počátku 70. let. Na budově bylo patrné postupné zastarání jak po technické stránce, tak zejména po stránce morální a komfortu směrem k návštěvníkům. Město Přerov se rozhodlo tento stav zvrátit a od dubna do září 2009 proběhla jeho rozsáhlá rekonstrukce, která spočívala v úpravě ledové plochy, tribun, výstavbě bufetu a dalších stavebních aktivitách.

1.8.2012 16:17:30 - aktualizováno 1.8.2012 16:22:00 | přečteno 1612x | Ing. Jana Pivodová | Celý článek
 

Rekonstrukce autobusového nádraží

po realizaci_1

Autobusové nádraží je situováno v jihozápadní části města v blízkosti vlakového nádraží. Od dubna 2009 probíhala jeho rekonstrukce, která byla završena slavnostním zahájením nového provozu 18. prosince 2009.

4.3.2010 13:11:19 | přečteno 2204x | Ing. Jana Pivodová | Celý článek
 

Skleníky v parku Michalov dokončeny

Skleníky

V městském parku Michalov v Přerově byla v měsíci říjnu dokončena modernizace zchátralých skleníků.

11.11.2009 8:16:35 - aktualizováno 12.12.2013 9:49:19 | přečteno 682x | Ing. Jana Pivodová | Celý článek
 

Infocentrum Předmostí

MIC - Předmostí

Infocentrum Předmostí bylo slavnostně otevřeno 3. října 2009. Jeho součástí jsou i veřejné toalety. Infocentrum je dalším objektem na vybudované naučné vlastivědné stezce „Předmostím až do pravěku“. Nové zařízení bylo spolufinancováno z Regionálního operačního programu Střední Morava.

10.10.2008 13:28:29 - aktualizováno 4.3.2010 10:04:04 | přečteno 597x | Ing. Jana Pivodová | Celý článek
 

Výstavba haly pro separaci nebezpečných složek komunálního odpadu a zpětný odběr

Hala pro separaci odpadu - po realizaci 2

Během posledních let docházelo k postupnému nárůstu množství odebíraných nebezpečných složek odpadu a nově byl zaveden zpětný odběr elektrozařízení. Současné sběrné místo v areálu Technických služeb již parametrově a technicky nevyhovovalo. Uskladnění odpadu bylo řešeno formou velkoobjemových kontejnerů na ploše 116 m2, které již kapacitně nestačilo a nebezpečné složky odpadu byly vystaveny povětrnostním vlivům počasí. Město Přerov proto zahájilo v červenci 2008 výstavbu nové haly pro separaci nebezpečných složek komunálního odpadu a zpětný odběr.

1.4.2009 15:20:41 | přečteno 364x | Ing. Jana Pivodová | Celý článek
 

Park Plovárna

Park Plovárna

Záměr Statutárního města Přerova rekonstruovat zeleň v Bezručově ulici na park vyplynul z potřeby dořešit bezprostřední okolí vycházkové trasy podél nábřeží řeky Bečvy. Vytvořit veřejný prostor - park - který bude navazovat na neopakovatelnou atmosféru nábřežní promenády, zachová si vzdušný přehledný prostor, s velkým množstvím možností neformálního sezení připomínajícího více původní plovárnu než tuctovou veřejnou zeleň.

6.10.2008 12:24:07 | přečteno 721x | Ing. Jana Pivodová | Celý článek
 

Areál lagun

Areál lagun

Zóna lagun se nachází na pravém břehu řeky Bečvy v těsné blízkosti přírodní rezervace Žebračka, do níž částečně zasahuje.

11.9.2008 13:08:55 - aktualizováno 15.9.2008 20:31:03 | přečteno 712x | Ing. Jana Pivodová | Celý článek
 

Památník lovců mamutů

Památník lovců mamutů

Předmostím až do pravěku - Památník lovců mamutů jako důstojný památník světoznámé lokalitě v Předmostí

10.6.2008 12:17:35 - aktualizováno 19.5.2017 10:29:05 | přečteno 1657x | MMPr | Celý článek
 
15.3.2016 11:52:29 | přečteno 1657x | webmaster

Anketa

Líbila se vám vánoční výzdoba náměstí T.G.M.?
 
90% (270)
 
10% (29)
Všechny ankety a kvízy
 

Vyhledávání v telefonním seznamu úřadu

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
ZAVŘENO*

12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
 ZAVŘENO*

*) veřejnoprávní jednání na pozvání, objednaní klienti
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 8839
Za týden: 380798
Za den: 60260
Online návštěvníků: 847
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load