Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Park Michalov

Městský park Michalov

Dějiny PARKU MICHALOV se začaly psát v roce 1904. V r. 1912 byl vybudován hudební pavilon. Obrovské množství květeny, si vyžádalo v letech 1921 - 1928 výstavbu skleníků. Vybudován byl také palmovník a v dalších letech bylo ještě zřízeno rozárium a alpinium.
Po listopadu 1989 se město Přerov opět vrátilo do role vlastníka a správce parku. V r. 1992 byl park Michalov vyhlášen za kulturní památku.

Dílčí části parku byly obnovovány již v devadesátých letech. Byla zřízena dvě dětská hřiště a průběžně od roku 1995 probíhala projekční příprava obnovy. Zásadním zásahem do parku byla povodeň v roce 1997, v důsledku které bylo v letech 1998 až 1999 odstraněno kolem dvou set stromů.

Městský park Michalov, obrázek se otevře v novém okněV únoru 2000 byl schválen Program regenerace a rozvoje městského parku Michalov, který popisoval detailní plán dalšího vývoje parku do roku 2010. Program podrobně dokumentoval tehdejší stav parku a jeho zázemí a na relativně dlouhé období vytýčil závazné úkoly konkrétním orgánům a zařízením města, a to včetně způsobu jejich financování. Svůj cíl program definuje takto: vytvořit funkčně plnohodnotný reprezentativní areál zahrnující historické území parku Michalov, městské zahradnictví a další rozvojové plochy tak, aby svým pojetím odpovídal v optimální míře stávajícím i perspektivním potřebám veřejnosti, a zajistit jeho řádný provoz, správu a údržbu. 

INVESTICE DO PARKU MICHALOV

ROK VÝBĚR NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH INVESTIČNÍCH AKCÍ CELKOVÉ
NÁKLADY
2000 - oprava odvodnění na ploše tzv. cirkusové (sokolské) louky - parkoviště na bývalé Čapkově zahradě 2,4 mil. Kč
2001 - přeložka vodovodního řadu DN 400

- rekonstrukce komunikací hlavní osy, vč. veřejného osvětlení

- oplocení parku - I.etapa
11,18 mil. Kč
2002 - rekonstrukce hlavní osy (sadové úpravy), vč. závlahy

- rekonstrukce fontány - 1.etapa

- rekonstrukce komunikací

- oplocení parku - II. etapa

- terénní práce na sanaci vodní plochy, vč. úprav tzv. Čapkovy zahrady

- oprava odvodnění, tzv. Čapkova zahrada

- mostky na tzv. Čapkově zahradě

- úpravy hospodářských objektů v areálu zahradnictví

9,46 mil. Kč
2003 - úprava tzv. Čapkovy zahrady

- oplocení parku - 3.etapa

- dětské hřiště na ploše bývalé zahrádkové osady

- zpevněná plocha na ploše tzv. záložní zahrady

- stavba hudebního altánu

- rekonstrukce objektu veřejného WC

- sjezd na cirkusovou louku

- rekonstrukce fontány - 2.etapa

- rekonstrukce hlavní osy parku - 2.etapa
8,69 mil. Kč
2004 - úprava bývalého alpina - „botanická zahrada“

- oprava účelové komunikace a odvodnění zpevněné plochy před restaurací

- plynofikace „Křivá“ (část nákladů souvisejících s plynofikací.zahradnictví)

3,46 mil. Kč
2005 - oplocení části zahradnictví 0,81 mil. Kč
2006 - cyklistická stezka od ul. Osmek po BIOS (SFDI, Olomoucký kraj)

- vybudování veřejných WC ve dvoře restaurace

3,26 mil. Kč
2009 - modernizace skleníků (Na realizaci projektu byla získána dotace z Regionálního operačního programu Střední Morava ve výši 9,4 mil. Kč. ) 12,85 mil. Kč
2009 - revitalizace jezírka 1,00 mil. Kč
2000- 2009

Od roku 2000 se na plnění jednotlivých opatření podílelo téměř 90 projekčních, zahradnických, stavebních a dalších dodavatelských firem.

53,11 mil. Kč


logo ROP, obrázek se otevře v novém okně

11.9.2008 8:19:10 - aktualizováno 26.1.2010 10:20:30 | přečteno 5116x | Ing. Jana Pivodová

Anketa

Líbila se vám vánoční výzdoba náměstí T.G.M.?
 
92% (270)
 
8% (25)
Všechny ankety a kvízy
 

Vyhledávání v telefonním seznamu úřadu

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
ZAVŘENO*

12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
 ZAVŘENO*

*) veřejnoprávní jednání na pozvání, objednaní klienti
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 49961435
Za týden: 121461
Za den: 21306
Online návštěvníků: 549
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load