Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Žerotínovo náměstí

Žerotínovo náměstí

Základní koncepce řešení náměstí vychází z urbanistické studie zpracované v roce 2003. Realizace úprav po etapách je dána především finančními možnostmi města. Stavební úpravy ve všech doposud realizovaných etapách respektují stávající stavy vedení komunikací s minimální změnou současné nivelety a přizpůsobují chodníky pro bezbariérový provoz. Navrhované i realizované stavební úpravy náměstí jsou v souladu se schváleným územním plánem města Přerova.

Přehled nákladů na investici

etapa rok náklady
I. 2003 9,47 mil. Kč
2004 0,2 mil. Kč
II. 2005 10,92 mil. Kč (dotace 5,07 mil. Kč)
2006 0,04 mil. Kč
III. 2007 6,87 mil. Kč
I. - III. 2003 - 2007 27,5 mil. Kč

I. etapa

V I.etapě o rozpočtových nákladech cca 9,7 mil. Kč byl realizován západní chodníkový pás jako logické prodloužení pěší zóny vedoucí z náměstí T.G.M. ulicí Wilsonovou přes Žerotínovo náměstí na Komenského ulici. Cílem I. etapy bylo především vytvořit nový komunikační chodník o šířce 6,5 m s povrchem ze žulové desky, doplněný dlažbou z mozaiky. Součástí projektu bylo vybudování nového veřejného osvětlení včetně zásuvek pro vánoční výzdobu a sadové úpravy. Celá část západního parteru byla doplněna městským mobiliářem ve formě stojanů na kola, odpadkových košů a ochranných mříží pro výsadbu stromů. Realizace I.etapy probíhala na přelomu let 2003 - 2004.

Žerotínovo náměstí, obrázek se otevře v novém okněŽerotínovo náměstí, obrázek se otevře v novém okněII. etapaŽerotínovo náměstí, obrázek se otevře v novém okně

II.etapa parterových úprav Žerotínova náměstí řešila kompletně celou jižní stranu náměstí a představovala podstatnější zásah do prostorového a provozního uspořádání náměstí. Rozpočtové náklady představovaly 11 mil. Kč. 5,073 mil. Kč bylo získáno z dotačního titulu Ministerstva pro místní rozvoj. Došlo k rozšíření chodníkových ploch pro chodce na úkor automobilové dopravy. Obvodové chodníkové pásy odpovídají svým řešením I. etapě. Určující plochou chodníků je dlažba ze žulových desek lemovaná drobnou mozaikou a chodníky navazují materiálově na stávající plochy a jsou voleny z betonové dlažby, kterou směrem k Hornímu náměstí nahrazuje dlažba kamenná. V rámci sadových úprav bylo do dlažby vysázeno 11 kusů malokorunní lípy a v jižní části náměstí v prostoru před křižovatkou s Komenského ulicí byl vytvořen trojúhelníkový záhon osázen dřevinami volně rostoucích tavolníků. Rovněž součástí této etapy byla instalace nového veřejné osvětlení a městského mobiliáře. Realizace této etapy Žerotínova náměstí probíhala v měsících na přelomu let 2005 - 2006.

III. etapa

III.etapa stavebních úprav prostorově dokončuje obvodovou pěší zónu kolem náměstí. Tak jako v předcházejících etapách základem chodníků jsou broušené žulové dlaždice v polích s kombinací kamenné mozaiky. Severní sektor náměstí zahrnuje část od nástupu na Horní náměstí po pěší zónu Wilsonovy ulice. Kromě chodníků řeší i nájezd na Horní náměstí. Výškový rozdíl mezi novým a stávajícím chodníkem před domy je vyrovnán obdélníkovými betonovými opěrnými zídkami, které zároveň slouží jako prostor pro výsadbu zeleně a jako statický prvek opěrné zdi. Součástí stavebních úprav III.etapy bylo vybudování nových stok jednotné kanalizace včetně přepojení stávajících domovních přípojek s propojením do centrální městské kanalizační sítě. Nově vybudované chodníky jsou osvětleny 6 stožáry veřejného osvětlení. Rozpočtové náklady na III.etapu činily 6,9 mil. Kč a úpravy se uskutečnily během roku 2007.

Žerotínovo náměstí, obrázek se otevře v novém okně Žerotínovo náměstí, obrázek se otevře v novém okně
IV. - VI. etapa

Zbývají tři etapy stavebních úprav Žerotínova náměstí dle zpracované urbanistické studie Ing. Arch. Šimečka řeší kompletní střední část náměstí s umístěním jednostranného jízdního a odstavného pruhu kolem náměstí, střed náměstí s tržními, parkovacími a klidovými plochami. Pro zásobování, parkování a odstavení vozidel bude sloužit pás podélného parkování o šířce 2,5m vázaný na jednostranný objezd o šířce 3,5m. Středová plocha je na obou stranách vymezena odpočinkovými sektory a střední část bude sloužit k parkování a jako tržiště. Tato středová plocha je zcela universální a případná změna využití se dále již obejde bez stavebních úprav. Vzhledem k rozsahu dotčených ploch jsou tyto tři etapy stavebních úprav finančně nejnáročnější. Hrubý odhad nákladů na dokončení IV.-VI.etapy stavebních úprav Žerotínova náměstí je 25 mil. Kč.

Zda bude město pokračovat v realizaci stavebních úprav, a tím dokončení celého náměstí dle zpracované urbanistické studie bude předmětem jednání a rozhodování příslušných orgánů města Přerova.

12.9.2008 22:31:24 - aktualizováno 16.9.2008 10:53:26 | přečteno 982x | Ing. Jana Pivodová

Anketa

Líbila se vám vánoční výzdoba náměstí T.G.M.?
 
90% (270)
 
10% (29)
Všechny ankety a kvízy
 

Vyhledávání v telefonním seznamu úřadu

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
ZAVŘENO*

12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
 ZAVŘENO*

*) veřejnoprávní jednání na pozvání, objednaní klienti
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 14928
Za týden: 373724
Za den: 68194
Online návštěvníků: 923
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load