Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

SECAP Přerov - Akční plán pro udržitelnou energii a klima

Statutární město Přerov se v loňském roce připojilo k Paktu starostů a primátorů v otázkách klimatu a energetiky, čímž se zavázalo ke 40% snížení emisí CO2 do roku 2030. Přistoupením k Paktu obci vzniká povinnost zpracovat do dvou let tzv. Akční plán pro udržitelnou energii a klima (Sustainable Energy and Climate Action Plan, dále "SECAP"). Na tento projekt město získalo dotaci ve výši max. 920.179,98 Kč ze Státního fondu životního prostředí v rámci Národního programu životního prostředí.

Nyní probíhá zpracování  Akčního plánu pro udržitelnou energii a klima (SECAP) Přerov (Sustainable Energy and Climate Action Plan, SECAP).“

Základem zpracování SECAP je sběr a zpracování relevantních dat (emisní bilance) z oblasti energetiky, tj. spotřeby energií v budovách města, budovách organizací města i budovách jiných subjektů, spotřeby elektřiny na provoz veřejného osvětlení, informace o provozu vozidel v majetku města a majetku organizací města, provozní data městské hromadné dopravy a dodávky tepla z hlediska spotřeby obyvatel, z hlediska sektorů hospodářství a zdrojů tepla. Dále budou hodnocena rizika a zranitelnost, včetně návrhu konkrétních mitigačních a adaptačních opatření a zdrojů jejich financování.

V rámci projektu SECAP Přerov proběhnou místní dny pro klima a energii  ke zvýšení veřejného povědomí o tématech, jako je energetická efektivita, využívání obnovitelných zdrojů energie, odolnost vůči změně klimatu,  propojení energetiky a změny klimatu. Zároveň budou představeny a diskutovány s veřejností a zainteresovanými subjekty připravovaný Akční plán pro udržitelnou energii a klima, zvláště pak konkrétní mitigační a adaptační opatření.

Akční plán pro udržitelnou energii a klima města Přerova, SECAP Přerov byl schválen na 3. zasedání Zastupitelstva města Přerova dne 27. 2. 2023, usnesením č. 102/3/5/2023.

Dokumenty:


Logo Národní program životní prostředí, obrázek se otevře v novém okně

7.3.2022 12:58:59 - aktualizováno 7.3.2023 10:40:43 | přečteno 609x | Ing. Alice Kutálková
 
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 0
Za týden: 357055
Za den: 52885
Online návštěvníků: 992
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load