Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

SECAP Přerov - Akční plán pro udržitelnou energii a klima

Statutární město Přerov se v loňském roce připojilo k Paktu starostů a primátorů v otázkách klimatu a energetiky, čímž se zavázalo ke 40% snížení emisí CO2 do roku 2030. Přistoupením k Paktu obci vzniká povinnost zpracovat do dvou let tzv. Akční plán pro udržitelnou energii a klima (Sustainable Energy and Climate Action Plan, dále "SECAP"). Na tento projekt město získalo dotaci ve výši max. 920.179,98 Kč ze Státního fondu životního prostředí v rámci Národního programu životního prostředí.

Nyní probíhá zpracování  Akčního plánu pro udržitelnou energii a klima (SECAP) Přerov (Sustainable Energy and Climate Action Plan, SECAP).“

Základem zpracování SECAP je sběr a zpracování relevantních dat (emisní bilance) z oblasti energetiky, tj. spotřeby energií v budovách města, budovách organizací města i budovách jiných subjektů, spotřeby elektřiny na provoz veřejného osvětlení, informace o provozu vozidel v majetku města a majetku organizací města, provozní data městské hromadné dopravy a dodávky tepla z hlediska spotřeby obyvatel, z hlediska sektorů hospodářství a zdrojů tepla. Dále budou hodnocena rizika a zranitelnost, včetně návrhu konkrétních mitigačních a adaptačních opatření a zdrojů jejich financování.

V rámci projektu SECAP Přerov proběhnou místní dny pro klima a energii  ke zvýšení veřejného povědomí o tématech, jako je energetická efektivita, využívání obnovitelných zdrojů energie, odolnost vůči změně klimatu,  propojení energetiky a změny klimatu. Zároveň budou představeny a diskutovány s veřejností a zainteresovanými subjekty připravovaný Akční plán pro udržitelnou energii a klima, zvláště pak konkrétní mitigační a adaptační opatření.

Logo Národní program životní prostředí, obrázek se otevře v novém okně

7.3.2022 12:58:59 | přečteno 352x | Ing. Jana Pivodová
 

Vyhledávání v telefonním seznamu úřadu

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
ZAVŘENO*

12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
 ZAVŘENO*

*) veřejnoprávní jednání na pozvání, objednaní klienti
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 49959088
Za týden: 110382
Za den: 16794
Online návštěvníků: 460
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load