Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Koncepce dětských hřišť

Odbor rozvoje Městského úřadu v Přerově nechal v roce 2005 zpracovat dokument Koncepce dětských hřišť (Ing. arch. Brauner, 2005). Jeho hlavním úkolem bylo zmapování stávajícího stavu z hlediska umístění, technického stavu, využívání veřejností, a především souladu s technickými normami EN 1176-77.

Na území města Přerova, vyjma místních částí, se dle zpracované koncepce nachází celkem 130 lokalit s dětskými hřišti. Původní koncepce rozmístění dětských hřišť, až na výjimky, vycházela z plánované ekonomiky bytové výstavby, která ke každé bytové investici přidělovala částku na tech. infrastrukturu, zeleň a tedy i na dětské hřiště. Proto se vyskytuje tak vysoký počet dětských hřišť, někdy ve zcela min. rozsahu jejich vybavení. Vysoký počet lokalit s dětskými hřišti pak zapříčinil jejich následnou nedostatečnou údržbu. Zajištění údržby tak velkého množství dětských hřišť je značně komplikované i v současnosti, a každý rok si vyžaduje nemalou částku z městského rozpočtu.

Zpracovaný dokument z výše uvedených důvodů rozděluje dětská hřiště do 5 skupin.

  1. skupinu tvoří lokality, kde byla dětská hřiště již zrušena
  2. skupinu tvoří lokality, které jsou navrženy pro širší využití, z důvodu polohy vůči ostatním
  3. skupinu tvoří lokality, které jsou navrženy na zachování
  4. skupinu tvoří lokality, kde je možno zvážit jejich zachování či zrušení po dohodě s obyvateli
  5. skupinu tvoří lokality navržené na zrušení

Plochy dětských hřišť a jejich zařízení v lokalitách 2 a 3 budou rekonstruovány postupně, dle finančních prostředků města. Záměr je takový, aby nejdřív byly zrekonstruovány vybrané lokality pro širší území, a následně pak rušena okolní malá a nevyužívaná hřiště.

Rada města Přerova na 16. schůzi konané dne 22. srpna 2007 usnesením č.j. 517/16/5/2007 schválila pracovní skupinu pro zpracování „Dlouhodobého plánu rekonstrukce dětských hřišť v Přerově“ . Členové pracovní skupiny při jednáních o dlouhodobém plánu vycházeli z výše zmiňované Koncepce dětských hřišť v Přerově. Byl zjištěn aktuální stav dětských hřišť v Přerově, některá hřiště pracovní skupina navštívila, a následně vytipovala dle potřeby lokalit dětská hřiště vhodná k rekonstrukci v jednotlivých letech.

Na základě těchto zjištění byl zpracován a členy pracovní skupiny odsouhlasen Plán rekonstrukce dětských hřišť v Přerově do roku 2017. Jedná se o dlouhodobý plán, jehož realizace se bude odvíjet od finančních možností statutárního města Přerova. Tento plán byl následně schválen Zastupitelstvem města Přerova na 12. zasedání konaném dne 4. 2. 2008 (č. usnesení 267/12/6/2008).

Dlouhodobý plán rekonstrukce dětských hřišť v Přerově

Zastupitelstvo města Přerova schválilo výše uvedený plán na svém 12. zasedání

10.6.2008 11:24:12 | přečteno 4438x | MMPr | Celý článek
 
10.6.2008 11:29:02 | přečteno 4438x | webmaster

Anketa

Líbila se vám vánoční výzdoba náměstí T.G.M.?
 
90% (270)
 
10% (29)
Všechny ankety a kvízy
 

Vyhledávání v telefonním seznamu úřadu

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
ZAVŘENO*

12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
 ZAVŘENO*

*) veřejnoprávní jednání na pozvání, objednaní klienti
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 49959630
Za týden: 136412
Za den: 13641
Online návštěvníků: 432
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load