Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Program regenerace a rozvoje městské části Přerov - Laguny

Úvod a Analytická část

Předkládaný program vymezuje zájmové a řešené území, shrnuje všechny dostupné poznatky o dané lokalitě, o současném stavu z hlediska technického, ekologického, vlastnictví, organizačního zabezpečení provozu a údržby, vynakládaných prostředcích a nájemních vztazích. Zároveň dává ucelený přehled o dostupné dokumentaci týkající se řešeného území.
Nadmořská výška činí přibližně 210,00 m n.m., zaměřená ve výškovém systému Balt p.v. Uměle vytvořené nádrže vznikly vyhloubením při těžbě kvartérních sedimentů. Po odtěžení štěrků bylo území východní velké laguny v roce 1979 upraveno a doplněno stavebními objekty, částečně inženýrskými sítěmi i návazným vybavením vyhovujícím v té době platným předpisům pro přírodní koupaliště. Byl zpracován provozní řád, zajišťován dohled a prováděna kontrola stavu bakteriologické nezávadnosti vody v nádrži. Zároveň byla nádrž zahrnuta Českým rybářským svazem do sportovních revírů. V roce 1984 a 1997 byla nádrž kontaminována povodňovými vodami s naplaveninami, které nebyly dosud odstraněny. Rovněž dlouhodobý nárůst usazenin z náletů z dřevin, které vegetačně zmnohonásobily své množství přispěl k současnému stavu, kdy samočistící schopnost vody v nádrži je vyčerpána a pravidelně dochází v letním období ke zhoršení kvality vody pod přípustné hygienické normy.
Úkolem analytické části programu je podat přehlednou formou dostupné informace o stavu řešeného území. Kromě popisu příčin znečištění, stavu pozemků, objektů, infrastruktury i drobného mobiliáře jsou zde popsány a vyhodnoceny majetkoprávní vztahy v území. Obsahuje i úplný přehled městem vynaložených prostředků na údržbu v průběhu let 1997 - 2000, tj. v období, které lze s vysokou přesností dokumentovat.

Návrhová část a Závěr

V návrhové části informuje o požadované konečné funkci a stavu území, rozděluje záměr na jednotlivé etapy a zkoumá možnosti financování programu.
Návrhová část programu vychází z podrobného rozboru podmínek územních, právních, technických a ekonomických, které mají vliv na plánování a postupnou realizaci konkrétních záměrů v řešeném území. Jsou zde přesně formulovány požadované funkce řešeného území a pojmenována přípravná a realizační opatření potřebná k dosažení požadované funkce území a jeho cílového stavu. Jednotlivá opatření jsou rozdělena do pěti po sobě následujících etap se stanovením konkrétních subjektů zodpovídajících za jejich uskutečnění.

9.6.2008 17:09:28 | přečteno 4635x | webmaster

Anketa

Líbila se vám vánoční výzdoba náměstí T.G.M.?
 
90% (270)
 
10% (29)
Všechny ankety a kvízy
 

Vyhledávání v telefonním seznamu úřadu

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
ZAVŘENO*

12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
 ZAVŘENO*

*) veřejnoprávní jednání na pozvání, objednaní klienti
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 49963515
Za týden: 161094
Za den: 52528
Online návštěvníků: 1215
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load