Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Regenerace panelového sídliště Předmostí

regenerace predmosti1

Práce na projektu regenerace panelového sídliště Předmostí v Přerově byly zahájeny na začátku června 2003. Na analytickou část k projektu regenerace, která byla dokončena v srpnu 2003, navazuje návrhová část, která obsahuje textovou, tabulkovou, výkresovou, ekonomickou a dokladovou část

Zastupitelstvo města Přerova schválilo Program regenerace panelového sídliště Předmostí 27. listopadu 2003.

Kompletní elaborát projektu regenerace panelového sídliště Přerov II - Předmostí má dvě části, analytickou část, která byla dokončena v srpnu 2003 jako samostatný svazek textové, tabulkové a grafické části a ikona souborunávrhovou část, která byla dokončena v prosinci 2003.

Analytická část:

A. Text a tabulky k analytické části

   • tab. - seznam obytných domů s údaji o vlastnictví a účelu
   • tab. - seznam objektů občanské vybavenosti s údaji o vlastnictví a účelu

B. ikona souboruNávrh zadání urbanistické studie a projektu regenerace

C. Výkresová část k analytické části i návrhu zadání

Analytická část:

 1. ikona souboruProblémový výkres 1: 2 000 Návrh zadání

Návrhová část:

ikona souboruA. Textová a tabulková část

 1. Cíle, ke kterým povede realizace záměrů projektu regenerace - návrh řešení urbanistické studie
 2. Cíle v pořadí podle naléhavosti - věcný popis úprav
 3. Návrh na nezbytné změny územně plánovací dokumentace

ikona souboruB. Výkresová část

  ikona souboruB1. Urbanistická studie 1: 1 000

  B1.a Urbanistická studie - ikona souboruvarianty garážování 1: 1 000

  B1.b Navrhované změny územního plánu města vyplývající z řešení urbanistické studie 1: 5 000

  ikona souboruB2. Souhrnné řešení úprav projektu regenerace 1: 1 000

  ikona souboruB3. Výkres etapizace - postupu prací 1: 2 000

  B4. Motivační skici, příklady řešení (16 tabulek) - jsou svázány spolu s textovou částí A. a ekonomickou částí C. na konci svazku

ikona souboruC. Ekonomická část

 1. Seznam navrhovaných úprav
 2. Odhad nákladů na provedení jednotlivých úprav
 3. Časový postup úprav - etapizace Návrh způsobu financování v jednotlivých letech, upřesnění zdrojů financování

D. Dokladová část

 • ikona souboruZadání urbanistické studie a projektu regenerace panelového sídliště Předmostí
 • ikona souboruZápis z besedy s občany k analytické části Program regenerace panelového sídliště Předmostí ze dne 20.8.2003
 • ikona souboruZápis z besedy s občany nad konceptem řešené projektu regenerace sídliště Předmostí konané dne 5.11.2003

Od roku 2004 každým rokem probíhá jedna etapa regenerace, realizace několika dílčích akcí. Doposud na všechny realizované etapy se podařilo získat dotaci.

Vzhledem k tomu, že Program regenerace panelového sídliště byl zpracován již v roce 2003 a nebyly naplněny předpoklady co se týče výše poskytovaných dotací z Ministerstva pro místní rozvoj není naplňována etapizace navržená v ekonomické části a na výkrese B3.

O výběru dílčích akcí pro jednotlivé etapy rozhoduje Občanská poradní komise (OPK) pro Projekt regenerace panelového sídliště (PRPS) Přerov II - Předmostí a schvaluje Zastupitelstvo města Přerova, přípravu projektů a realizaci uskutečňuje Odbor rozvoje.

18.10.2008 18:46:14 | přečteno 7741x | webmaster

Anketa

Líbila se vám vánoční výzdoba náměstí T.G.M.?
 
90% (270)
 
10% (29)
Všechny ankety a kvízy
 

Vyhledávání v telefonním seznamu úřadu

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
ZAVŘENO*

12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
 ZAVŘENO*

*) veřejnoprávní jednání na pozvání, objednaní klienti
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 49961916
Za týden: 193985
Za den: 56598
Online návštěvníků: 1273
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load