Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Jak dál v Přerově, řekni, občane! (rok 2010)

Graf spokojenost se životem v Přerově

V únoru 2010 proběhla v Přerově celoměstská anketa Jak dál v Přerově, řekni, občane. Lidé mohli odpovědět na 48 otázek, které vyplnili v dotazníku zveřejněném v únorových Přerovských listech nebo na webu města. Cílem ankety bylo zjistit vnímání současného stavu, spokojenost s bydlením, prostředím, čistotou ve městě, dopravní situací, možností využití volného času atd. Tento průzkum navazoval na rok 2003, kdy lidé obdrželi velmi podobné dotazníky. Díky tomu bylo možné srovnat výsledky z roku 2003 s letošními výsledky průzkumu a vysledovat pozitivní či negativní změny ve vnímání jednotlivých problematik obyvateli města.


ikona souboruZávěrečná zpráva

ikona souboruSumář výsledků

ikona souboruDotazník


Zjednodušené výsledky ankety

Ankety se zúčastnilo celkem 780 respondentů, 49% mužů a 51 % žen. S ohledem na velikost města Přerova můžete tento vzorek považovat za dostatečný a reprezentativní. Většina odpovídajících bydlí v Přerově I - město déle než 16 let. 11% respondentů bydlí v Přerově - Předmostí.

Obecně je s životem ve městě Přerově spokojeno zhruba 2/3 respondentů (65%). Vyšší průměrná spokojenost byla zaznamenána u lidí v důchodovém věku, u lidí v domácnosti a u pracujících. Z pohledu bydliště jsou nejméně spokojeni lidé bydlící v ulicích Husova, Kojetínská, Komenského a Denisova. V rámci čistoty města obyvatele nejvíce trápí problémy s psími exkrementy. Naopak nadprůměrně jsou lidé spokojeni s odvozem odpadků a úklidem ulic. Od roku 2003 se spokojenost se vzhledem města zvýšila v průměru o 5%. V rámci oblasti životního prostředí Přerovany nejvíce trápí problémy s ovzduším a černými skládkami. Nejvyšší míra nespokojenosti byla zaznamenána v oblasti dopravy a pracovního uplatnění. Spokojenost s dopravní situací se propadla oproti roku 2003 o 19%. Průjezdnost městem a počet parkovacích míst jsou nejhůře hodnocenými atributy dopravy. Naopak spokojenost panuje nad dopravním značením ve městě, pokrytím MHD a řešením křižovatek. Většina respondentů se domnívá, že by zlepšení situace ve městě pomohlo vybudování dálnice, budování cyklostezek a budování pěších zón. Polovina respondentů odmítá budování parkovacích míst na úkor zeleně. Oproti roku 2003 ale počet odmítajících klesl o 15%. Naopak vzrostl počet dotázaných, kteří by chtěli budovat parkovací plochy na úkor zeleně v závislosti na lokalitě. 46% účastníků výzkumu by chtělo vybudovat parkovací dům, akceptovali by cenu za pronájem parkovacího místa 100 - 299 Kč a parkovací dům by nechali postavit u Prioru, v Předmostí nebo na ulici Jateční.

65% účastníků výzkumu se domnívá, že je v Přerově dostatek možností k odpočinku a trávení volného času. Nejčastěji k odpočinku využívají park Michalov, nábřeží řeky Bečvy a okolí Malé a Velké laguny. Ve srovnání s výsledky ankety roku 2003 vzrostla výrazně oblíbenost parku Michalov a okolí lagun. Více než čtvrtina respondentů (26 %) je spokojena se současným stavem nabídky na trávení volného času. V případě, že něco postrádají, jedná se o společenský dům pro občanské aktivity, víceúčelovou sportovní halu a zařízení jako cukrárny, kavárny či čajovny. Po srovnání s výsledky z minulého výzkumu můžeme vidět, že došlo k výraznému poklesu počtu respondentů, kterým chybí dětská hřiště (pokles o 22 %) a sportovní hřiště ( pokles o 18 %). Nicméně stále chybí dětská hřiště osobám na rodičovské dovolené (60 %). Sportovní hřiště nejvíce chybí studentům (40 %). Většina obyvatel se cítí v místě svého bydliště bezpečně. Po srovnání výsledků z minulého výzkumu můžeme konstatovat, že průměrná spokojenost s bezpečností ve městě se snížila o 7 %. Nejvíce se lidé obávají problémových osob a postrádají pochůzkovou činnost městské policie. Jako nejnebezpečnější místa v Přerově byly vyhodnoceny Škodova ulice, Kojetínská a Husova. Více než polovina respondentů (72 %) si myslí, že možnosti pohybu pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace se zlepšují. Nedostatky ale spatřují v nepřístupnosti veřejných institucí, obchodů a restaurací. Průměrná spokojenost s kvalitou služeb a obchodů ve městě je 45 %. Více jak polovina účastníků výzkumu (52%) nepostrádá v Přerově žádné služby. Z obchodů respondenti postrádají obchody s kvalitními oděvy.

Většina respondentů znala periodikum, které vydává město Přerov, tzn. Přerovské listy. Nicméně velmi často bylo jmenováno i Nové Přerovsko, které vydává soukromý subjekt.

Průměrná potřeba být informován/a o aktivitách a záměrech města je 87 % a 73% respondentů se cítí dostatečně informováno. Vzhledem k výsledkům předešlého výzkumu je možno říct, že došlo k mírnému zvýšení spokojenosti obyvatel s informovaností o aktivitách a záměrech města. Více informací by respondenti uvítali o dalším rozvoji města a službách města občanům.

Nejčastěji respondenti získávají informace o dění ve městě z periodika Přerovské listy (86 %) nebo jiných regionálních periodik. Častým zdrojem informací je také Kabelová televize Přerov. Účastníci výzkumu preferují tištěné periodikum. Ve srovnání nejčastěji využívaných zdrojů informací s výsledky z minulého šetření můžeme dojít k pozitivnímu závěru ohledně využití internetových stránek města. Obyvatelé města jich nyní využívají o 21 % častěji než jak uvedli v předešlém výzkumu. Internet pro získávání informací využívá 65 % respondentů. Oproti minulému výzkumu se jedná o nárůst o 21 %. Webové stránky města využívá 86% dotázaných a stránky hodnotí spíše nadprůměrně. Nejlépe hodnoceným faktorem je grafické pojetí stránek (68 %). Uživatelé jsou také nadprůměrně spokojeni se strukturou stránek (65 %) a provázaností webu (63 %). Převážná většina respondentů (87 %) využívá internetové připojení na vlastním počítači doma.

Průměrná spokojenost s prací úřadů je 71 %.

94 % účastníků výzkumu si myslí, že by občané měli být přizváni k zásadním rozhodnutím, plánování změn, úprav a dalších kroků v oblasti rozvoje města. Výsledky z minulého výzkumu se od současných výrazně neliší. Opět většina občanů zastává názor, že radnice města by rozhodně měla občany k projednávání zásadních rozhodnutí přizvat. Navzdory tomu ale 32 % respondentů tato projednávání nikdy nenavštívila a více než polovina dotázaných (51 %) tato projednávání nenavštěvuje téměř nikdy.

Z investic, které město realizovalo za posledních 7 let respondenti nejčastěji jmenovali rekonstrukce autobusového nádraží, Park Michalov, cyklostezky, kruhové objezdy, Park Plovárna a zimní stadion.

2.6.2010 11:00:03 | přečteno 4186x | Ing. Jana Pivodová

Anketa

Líbila se vám vánoční výzdoba náměstí T.G.M.?
 
90% (270)
 
10% (29)
Všechny ankety a kvízy
 

Vyhledávání v telefonním seznamu úřadu

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
ZAVŘENO*

12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
 ZAVŘENO*

*) veřejnoprávní jednání na pozvání, objednaní klienti
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 49969660
Za týden: 201729
Za den: 64342
Online návštěvníků: 742
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load