Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Modernizace agendových informačních systémů Magistrátu města Přerova

Cíl projektu

Cílem projektu "Modernizace agendových informačních systémů Magistrátu města Přerova" je dodávka software kompletních informačních systémů pro zpracování ekonomických agend a spisové služby za účelem efektivního získání a sdílení informací, zjednodušení a zrychlení procesů v organizaci. Nový informační systém pro zpracování ekonomických agend (EIS) a spisové služby (ESS) zajistí snížení počtu ručních evidencí, zrychlení a zjednodušení oběhu dokumentů, lepší provázanost ekonomických údajů a sdílení důležitých informací. Hlavním prostředkem k dosažení záměru bude využití digitalizace a automatizace zpracování jednotlivých agend a vzájemné provázání ekonomických a provozních agend.

logo IROP_MMPR

Součástí projektu bude:

  1. dodávka komplexních systémů včetně dodávky potřebných licencí,
  2. dodávka souvisejícího HW a SW (včetně potřebných licencí) potřebného pro zajištění nové funkčnosti - 3 elektronické informační tabule pro úřední desku, případně dalšího nezbytného speciálního HW a SW dodávaného vybraným dodavatelem EIS nebo SSL.,
  3. příprava implementace, implementace a převod vybraných databází, které jsou nutné pro zajištění provozu v novém informačním systému,
  4. zaškolení osob obsluhy.

V projektu se počítá s maximálním možným využitím stávající technologie Magistrátu města Přerova (pracovní stanice, datové centrum, síťové prvky). Mimo to bude nutné pořídit nový HW (3 ks elektronické informační tabule, včetně nezbytného SW) pro pokrytí nároků nového IS pro zpracování ekonomických agend a spisové služby.

Uvedené cíle a přínosy projektu jsou v souladu se specifickým cílem 3.2 Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) „Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů IKT“ a podporovanými aktivitami 28. výzvy IROP, ze které bude projekt financován.

Náklady na pořízení dvou moderních agendových systémů budou činit 9.553.360 Kč bez DPH, výše dotace EU pak bude činit maximálně 85% celkových způsobilých výdajů.

Realizace projektu bude probíhat po celý rok 2018 tak, aby od 1.1.2019 mohly být systémy spuštěny v ostrém provozu magistrátu.


9.2.2018 13:09:31 | přečteno 697x | Ing. Jana Pivodová

Anketa

Líbila se vám vánoční výzdoba náměstí T.G.M.?
 
90% (270)
 
10% (29)
Všechny ankety a kvízy
 

Vyhledávání v telefonním seznamu úřadu

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
ZAVŘENO*

12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
 ZAVŘENO*

*) veřejnoprávní jednání na pozvání, objednaní klienti
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 9960
Za týden: 381919
Za den: 61381
Online návštěvníků: 1121
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load