Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Územně analytické podklady obcí ORP Přerov

Od roku 2007 mají v souvislosti s novým stavebním zákonem č. 183/2006 Sb. obce s rozšířenou působností (ORP), tedy i město Přerov, povinnost pořizovat územně analytické podklady (ÚAP) obcí. Jedná se o nový nástroj územního plánování. V červenci 2008 úspěšně požádalo Statutární město Přerov na projekt Územně analytické podklady obcí - ORP Přerov o dotaci z Integrovaného operačního programu, prioritní osy 6.5 Národní podpora územního rozvoje, oblast podpory 6.5.3 Modernizace a rozvoj systémů tvorby územních politik.

Podle stavebního zákona zahrnuje zpracování územně analytických podkladů vytvoření databáze informací o území, analýzy a rozpracování poskytnutých dat a dále vypracování rozboru udržitelného rozvoje území, zjištění nerovnovážných stavů z hlediska udržitelného rozvoje území, vydefinování problémů k řešení v územně plánovací dokumentaci a zpracování grafické části ÚAP.

ÚAP umožňují kvalitní rozhodování o území na základě aktuálních a dostupných dat. Zavedení tohoto systému bylo základním předpokladem pro zlepšení služeb veřejné správy, jelikož údaje obsažené v ÚAP slouží nejen městu samotnému, ale také zejména odborné veřejnosti z řad projektantů a jiných subjektů.

ÚAP jsou pravidelně aktualizovány odborným pracovníkem magistrátu a jsou velmi cenným zdrojem informací.

Celkové výdaje projektu byly 1 785 000,- Kč, poskytnutá dotace z Integrovaného operačního programu činila 1 100 000,- Kč.

logo IOP + EU

3.10.2011 15:20:22 | přečteno 392x | Ing. Jana Pivodová

Anketa

Líbila se vám vánoční výzdoba náměstí T.G.M.?
 
90% (270)
 
10% (29)
Všechny ankety a kvízy
 

Vyhledávání v telefonním seznamu úřadu

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
ZAVŘENO*

12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
 ZAVŘENO*

*) veřejnoprávní jednání na pozvání, objednaní klienti
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 0
Za týden: 343767
Za den: 42076
Online návštěvníků: 759
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load