Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Integrovaný plán rozvoje města (IPRM)

Město Přerov v současné době prochází procesem tvorby integrovaného plánu rozvoje, který městu v období 2007 - 2013 umožní realizovat své rozvojové aktivity ve vytipované lokalitě. Zpracování integrovaného plánu je nezbytnou podmínkou čerpání prostředků z fondů Evropské unie.

ikona souboruProjektový list IPRM, ikona souboruProjektový list - pro měkké projekty

Integrovaný plán rozvoje města (IPRM) představuje soubor vzájemně obsahově a časově provázaných akcí, které jsou realizovány ve vymezeném území - problémové lokalitě. Integrovaný plán rozvoje města navazuje na celkovou vizi a strategii rozvoje města za účelem identifikace a řešení problémů rozvojových oblastí města v návaznosti na využití podpory ze strukturálních fondů v programovacím období Evropské unie 2007 - 2013.

Město Přerov připravuje pro programovací období 2007 - 2013 IPRM pro „lokalitu Přerov JIH“, který bude předložen do Integrovaného operačního programu. Jedná se o oblast Intervence 5.2. „Zlepšení prostředí v problémových sídlištích“. Ve vybrané problémové zóně města je cílem přispět ke zlepšení kvality života v oblasti bydlení se zaměřením na:

  1. Revitalizaci veřejných prostranství problémových sídlišť (oprávněným žadatelem jsou obce) - úprava sídlištního prostoru, parkové úpravy, rekonstrukce dopravní a technické infrastruktury, budování rekreačních a sportovních ploch atd.
  2. Regeneraci bytových domů v těchto sídlištích (oprávněným žadatelem jsou vlastníci bytových domů) - zateplení, odstranění statických poruch nosných konstrukcí atd.

Integrovaný plán rozvoje města (IPRM) bude zpracován pro území „Přerov JIH“ - tato lokalita je ohraničená ulicemi viz ikona souborumapa Přerov-jih.

Cílem integrovaného plánu je celkově revitalizovat danou lokalitu, tedy jak regenerovat panelové i cihlové bytové domy, tak zlepšit stav veřejných prostranství v této lokalitě. Město v současné době tvoří základ integrovaného plánu, který je nutno zpracovat v součinnosti s majiteli bytových domů, proto žádáme majitele bytových domů situovaných ve zmíněné oblasti, aby se zapojili do jeho přípravy. V nejbližší době bude svoláno veřejné projednání, kde seznámíme se záměrem města a s možnostmi využití prostředků EU pro danou lokalitu.

Na základě zpracovaného Integrovaného plánu bude možno žádat o dotaci z fondů EU a na základě úspěšnosti projektu mohou vlastníci bytových domů zapojeni do integrovaného plánu získat dotaci až 40% nákladů na regeneraci bytových domů (zateplení, výměny oken, dveří či modernizací balkonů, společných prostor, atp.).

Kontaktní informace

Důležité odkazy

Obecné informace

Metodické informace a programové dokumenty IPRM

Veškeré informace a potřebné dokumenty k Integrovaným plánům rozvoje měst (IPRM) v IOP, jejichž problematika je řešena v oblasti intervence 5.2 "Zlepšení prostředí v problémových sídlištích" naleznete na http://www.strukturalni-fondy.cz/iop/iprm

logo IPRM

18.5.2011 8:24:05 | přečteno 633x | Ing. Jana Pivodová

Anketa

Líbila se vám vánoční výzdoba náměstí T.G.M.?
 
90% (270)
 
10% (29)
Všechny ankety a kvízy
 

Vyhledávání v telefonním seznamu úřadu

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
ZAVŘENO*

12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
 ZAVŘENO*

*) veřejnoprávní jednání na pozvání, objednaní klienti
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 14363
Za týden: 385066
Za den: 68255
Online návštěvníků: 835
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load