Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Občan a územní plán obce (regulační plán)

Uvažujete-li o koupi nebo prodeji pozemku, domu nebo dalších budov, o umístění podnikatelských aktivit a realizaci podnikatelských záměrů, přečtěte si co byste si měl ve svém zájmu zjistit.

Pokud se občan rozhoduje:

 • o koupi a prodeji pozemku,
 • o koupi a prodeji domu a dalších budov,
 • o umístění podnikatelských aktivit a realizaci podnikatelských záměrů,

ve svém zájmu by si měl zjistit:

 • zda pro obec existuje územní plán,
 • zda pro lokalitu, ve které chce některý záměr realizovat, existuje regulační plán,
 • zda pro obec (lokalitu) je projednaná urbanistická studie,
 • zda pro lokalitu (pozemek) není vydán některý druh územního rozhodnutí (o stavební uzávěře, rozhodnutí o chráněném území nebo o ochranném pásmu).

Územní, případně regulační plán mohou být určujícím faktorem pro realizaci záměrů jednotlivých občanů a právnických subjektů. Najdeme v nich např.

 • zda je lokalita určena pro funkci bydlení, výroby, ostatní podnikatelskou činnost, případně zda jde o území, kde se mohou funkce kombinovat a za jakých podmínek,
 • jaká je možná největší (nejmenší) výška výstavby,
 • jaký musí být poměr zastavěných a volných ploch,
 • jaké druhy staveb a činností mohou spolu sousedit, jaké musí být jejich odstupy, vzdálenosti mezi sebou a od komunikací apod.,
 • jaké požadavky má lokalita pro napojení na technickou infrastrukturu
 • možnosti umístění určitých činností produkujících hluk, exhalace, otřesy aj. v území nebo stanovují přípustnou míru takové činnosti,
 • ochranná pásma (např. zdrojů vody, nerostných surovin, památkových rezervací a zón), ve kterých jsou některé činnosti zcela zakázány nebo určitým způsobem omezeny,
 • míru zemědělského využití pro mimořádně ekologicky labilní území,
 • mimořádně ekologicky cenná území
 • území, ve kterých se mohou projevovat negativně vlivy některých činností (např. dopravy, výroby, produktovodů), kde jsou další činnosti zakázány nebo omezeny z důvodů ochrany zdraví a bezpečnosti obyvatel.

Při neznalosti těchto závazných ustanovení územního plánu obce (regulačního plánu) se občan vystavuje nebezpečí, že:

 • nezíská pro svůj záměr územní rozhodnutí a stavební povolení dle svých představ,
 • nebude moci pro svůj záměr použít zakoupený pozemek,
 • v případě prodeje vlastní nemovitosti zájemce ustoupí od koupě,
 • bude musit přistoupit k rozsáhlým úpravám připravené projektové dokumentace, podnikatelského záměru apod.,
 • dojde k prodlužování administrativního projednávání jeho záměru, a tím i finančním ztrátám atd.
18.5.2011 8:32:27 | přečteno 1250x | Mgr. Jiří Janalík

Anketa

Líbila se vám vánoční výzdoba náměstí T.G.M.?
 
90% (270)
 
10% (29)
Všechny ankety a kvízy
 
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 2247
Za týden: 359562
Za den: 55306
Online návštěvníků: 1024
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load