Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Změna č.10 Územního plánu města Přerova

Dokumentace Změny č.10 Územního plánu města Přerova je zde zveřejněna k nahlížení veřejnosti.

Změna č. 10 byla vydána Zastupitelstvem města Přerova dne 15.12.2017 formou opatření obecné povahy, které nabylo účinnosti dne 12.ledna 2018. Dokumentace v listinné podobě uložena a lze do ní nahlížet na Magistrátu města Přerova. Předmětem změny č. 10 je změna části trasy navrhované místní komunikace, propojovací komunikace sil. I/47 – sil. III/4724, ul. Kopaniny a změna využití ploch polyfunkční komplexy vybavenosti (OP) a plochy dopravních zařízení (DP) na využití plochy jako plochy smíšené občanského vybavení a výroby (VS). 


ikona souboruOpatření obecné povahy, kterým byla Změna č. 10 ÚP města Přerova vydána.

I. Územní plán

Textová část

ikona souboruI.01 Průvodní zpráva


Grafická část

ikona souboruI.1._Základní_členění_území

ikona souboruI.2._Hlavní_výkres_urbanistická_koncepce

ikona souboruI.2.3_Hlavní_výkres_doprava

ikona souboruI.3_Veřejně_prospěšné_stavby


II. Odůvodnění územního plánu

Textová částGrafická část


ikona souboruII.2_Širší_vztahy

ikona souboruII.3.2_Zábor_ZPF_PUPFL

ikona souboruII.5_Schéma_změn


Vyhodnocení vlivu koncepce na udržitelný rozvoj území

21.12.2017 10:17:56 | přečteno 913x | Mgr. Jiří Janalík

Anketa

Líbila se vám vánoční výzdoba náměstí T.G.M.?
 
92% (270)
 
8% (25)
Všechny ankety a kvízy
 
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 49972999
Za týden: 210140
Za den: 56093
Online návštěvníků: 1114
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load