Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Územní plán Beňov

Dokumentace Územního plánu Beňov je zde uveřejněna k nahlížení veřejnosti.

Územní plán Beňov - úplné znění po vydání Změny č.1

Dokumentace Územního plánu Beňov – úplné znění po vydání Změny č. 1 nabyla účinnosti spolu se Změnou č.1 Územního plánu Beňov dne 22.února 2020. Dokumentace je v listinné podobě uložena k nahlédnutí na Obecním úřadu Beňov. Současně je tato dokumentace uložena na Magistrátu města Přerova, Odboru koncepce a strategického rozvoje a Odboru stavebního úřadu a životního prostředí, a dále  na Krajském úřadu Olomouckého kraje, Odboru strategického rozvoje kraje. 

I. Územní plán

Textová část

ikona souboruI. Textová část

Grafická část

ikona souboruI-1_VÝKRES ZÁKLADNÍHO ČLENĚNÍ ÚZEMÍ

ikona souboruI-2_HLAVNÍ VÝKRES

ikona souboruI-3_VÝKRES VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, OPATŘENÍ A ASANACÍ

ikona souboruI-4_KONCEPCE DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY

II. Odůvodnění územního plánu

Grafická část

ikona souboruII-1_KOORDINAČNÍ VÝKRES


Změna č. 1 Územního plánu Beňov 

Změna č. 1 Územního plánu Beňov byla vydána usnesením č. 12/4/2020 z 12. zasedání Zastupitelstva obce Beňov dne 6.února 2020 formou opatření obecné povahy, které nabylo účinnosti dne  22.února 2020. Dokumentace Změny č. 1 je v listinné podobě uložena včetně dokladů o jejím pořizování na Obecním úřadu Beňov.  Současně je také uložena k nahlédnutí na Magistrátu města Přerova, Odboru koncepce a strategického rozvoje a Odboru stavebního úřadu a životního prostředí, a dále na Krajském úřadu Olomouckého kraje, Odboru strategického rozvoje kraje. 

I. Územní plán

Textová část

ikona souboruI. Textová část

Grafická část

ikona souboruI-1_VÝKRES ZÁKLADNÍHO ČLENĚNÍ ÚZEMÍ

ikona souboruI-2_HLAVNÍ VÝKRES

ikona souboruI-3_VÝKRES VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, OPATŘENÍ A ASANACÍ

ikona souboruI-4_KONCEPCE DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY

II. Odůvodnění územního plánu

Textová část

ikona souboruII. Textová část - odůvodnění

Grafická část

ikona souboruII-1_KOORDINAČNÍ VÝKRES

ikona souboruII-2_VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ

ikona souboruII-3_VÝKRES PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁBORŮ PŮDNÍHO FONDU

ikona souboruII-4_TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

ikona souboruOpatření obecné povahy, kterým byla Změna č. 1 Územního plánu Beňov vydána.Územní plán Beňov

Územní plán Beňov byl vydán usnesením č. 25/2/2014 Zastupitelstva obce Beňov dne 25.6.2014 formou opatření obecné povahy, které nabylo účinnosti dne 11.7.2014. Územní plán Beňov je v listinné podobě uložen k nahlédnutí na Obecním úřadu Beňov. Současně je tato dokumentace uložena k nahlédnutí na Magistrátu města Přerova, Odboru koncepce a strategického rozvoje a Odboru stavebního úřadu a životního prostředí, a dále  na Krajském úřadu Olomouckého kraje, Odboru strategického rozvoje kraje. 

I. Územní plán

Textová část

ikona souboruI. Textová část

Grafická část

ikona souboruI-1_VÝKRES ZÁKLADNÍHO ČLENĚNÍ ÚZEMÍ

ikona souboruI-2_HLAVNÍ VÝKRES

ikona souboruI-3_VÝKRES VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, OPATŘENÍ A ASANACÍ

ikona souboruI-4_KONCEPCE DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY


II. Odůvodnění územního plánu

Textová část

ikona souboruII. Textová část - odůvodnění

ikona souboruII. Textová část - ZPF
 

Grafická část

ikona souboruII-1_KOORDINAČNÍ VÝKRES

ikona souboruII-2_VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ

ikona souboruII-3_VÝKRES PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁBORŮ PŮDNÍHO FONDU

ikona souboruII-4_TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA


ikona souboruOpatření obecné povahy, kterým byl Územní plán Beňov vydán.Zpráva o uplatňování Územního plánu Beňov

Zpráva o uplatňování Územního plánu Beňov v období červen 2014 až červen 2018 byla schválena usnesením č. 25/12/2018 z 25. zasedání Zastupitelstva obce Beňov dne 03.09.2018. Její součástí jsou i pokyny pro zpracování návrhu změny Územního plánu Beňov. Kompletní znění zprávy je zveřejněno níže.

ikona souboruZpráva o uplatňování ÚP Beňov v období 2014-2018


15.1.2013 15:31:09 - aktualizováno 13.3.2020 15:02:47 | přečteno 3591x | Mgr. Jiří Janalík

Územní plány ostatních obcí ORP Přerov

Územní plán Troubky Územní plán Kojetín Územní plán Čelechovice Územní plán Radvanice Územní plán Křtomil Územní plán Stará Ves Územní plán Čechy Územní plán Říkovice Územní plán Polkovice Územní plán Radkovy Územní plán Uhřičice Územní plán Horní Moštěnice Územní plán Beňov Územní plán Sobíšky Územní plán Lipová Územní plán Prosenice Územní plán Přestavlky Územní plán Pavlovice u Přerova Územní plán Lazníčky Územní plán Dobrčice Územní plán Císařov Územní plán Křenovice Územní plán Brodek u Přerova Územní plán Dřevohostice Územní plán Nahošovice Územní plán Měrovice nad Hanou Územní plán Lazníky Územní plán Radkova Lhota Územní plán Tučín Územní plán Buk Územní plán Turovice Územní plán Bezuchov Územní plán Citov Územní plán Stříbrnice Územní plán Hradčany Územní plán Radslavice Územní plán sídelního útvaru Rokytnice Územní plán obce Nelešovice Územní plán Oplocany Územní plán Zábeštní Lhota Územní plán obce Podolí Územní plán obce Šišma Územní plán sídelního útvaru Želatovice Územní plán obce Výkleky Územní plán obce Líšná Územní plán obce Oprostovice Územní plán obce Grymov Územní plán Bochoř Územní plán Žákovice Územní plán Vlkoš Územní plán Věžky Územní plán Tovačov Územní plán Sušice Územní plán Oldřichov Územní plán Lobodice Územní plán Domaželice Územní plán Lhotka Územní plán sídelního útvaru Kokory

Anketa

Líbila se vám vánoční výzdoba náměstí T.G.M.?
 
87% (128)
 
13% (19)
Všechny ankety a kvízy
 
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Městská policie Přerov Sportoviště Přerov s.r.o. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 49963181
Za týden: 223637
Za den: 40703
Online návštěvníků: 407
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2021
load