Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Územní plán Bezuchov

Dokumentace Územního plánu Bezuchov je zde zveřejněn k nahlížení veřejnosti.

Územní plán Bezuchov - úplné znění po Změně č.1

Úplné znění Územního plánu Bezuchov po vydání Změny č. 1 bylo vydáno spolu se Změnou č.1 usnesením č. 22/2022/7 ze 22. zasedání Zastupitelstva obce Bezuchov dne 07.3.2022 formou opatření obecné povahy, které nabylo účinnosti dne 22.03.2022. V elektronické podobě je tato dokumentace trvale zveřejněna na internetových stránkách města Přerova (viz dále).Změna č. 1 Územního plánu Bezuchov

Změna č. 1 Územního plánu Bezuchov byla vydána usnesením č. 22/2022/7 ze 22. zasedání Zastupitelstva obce Bezuchov dne 07.03.2022 formou opatření obecné povahy, které nabylo účinnosti dne 22.03.2022. Současně s dokumentací Změny č. 1 byla vydáno úplné znění dokumentace Územního plánu Bezuchov ve znění Změny č.1. Předmětem Změny č. 1 byly zejména tyto úpravy: aktualizace zastavěného území a převedení vybraných návrhových ploch do ploch stabilizovaných,  vymezení nových zastavitelných ploch smíšených obytných na severním a východním okraji zástavby obce, dílčí změna plochy pro umístění čistírny odpadních vod, vymezení koridorů pro vedení vybraných úseků kanalizace v obci,  dílčí změna hranice správního území obce při k.ú. Šišma včetně souvisejících úprav v území, nové interakční prvky ÚSES, vymezení plochy veřejného prostranství při hranici s k. ú. Oprostovice pro vedení místní komunikace a zrušení ploch změn v krajině K01 a K02 v důsledku zanesení dvou vodních nádrží do katastru nemovitostí.

Změna č. 1 Územního plánu Bezuchov v listinné podobě včetně dokladů o jejím pořizování je uložena a lze do ní nahlížet na Obecním úřadu Bezuchov. Současně jsou dokumentace Změny č. 1 a úplného znění Územního plánu Bezuchov po jejím vydání uloženy k nahlédnutí na Magistrátu města Přerova, Odboru koncepce a strategického rozvoje, dále na Úřadu městyse Dřevohostice a na Krajském úřadu  Olomouckého kraje, Odboru strategického rozvoje kraje.  Způsobem umožňujícím dálkový přístup jsou Změna č. 1 a úplné znění Územního plánu Bezuchov po jejím vydání trvale zveřejněny na webových stránkách města Přerova (viz níže).


I. Změna územního plánu

Textová část

ikona souboruI. Textová část


Grafická část

ikona souboruI-1_VÝKRES ZÁKLADNÍHO ČLENĚNÍ ÚZEMÍ - ČÁST A

ikona souboruI-1_VÝKRES ZÁKLADNÍHO ČLENĚNÍ ÚZEMÍ - ČÁST B

ikona souboruI-1_VÝKRES ZÁKLADNÍHO ČLENĚNÍ ÚZEMÍ - Legenda

ikona souboruI-2_HLAVNÍ VÝKRES  - ČÁST A

ikona souboruI-2_HLAVNÍ VÝKRES  - ČÁST B

ikona souboruI-2_HLAVNÍ VÝKRES  - Legenda

ikona souboruI-3_VÝKRES VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, OPATŘENÍ A ASANACÍ - ČÁST A

ikona souboruI-3_VÝKRES VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, OPATŘENÍ A ASANACÍ - ČÁST B

ikona souboruI-3_VÝKRES VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, OPATŘENÍ A ASANACÍ - Legenda

ikona souboruI-4_KONCEPCE DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY - ČÁST A

ikona souboruI-4_KONCEPCE DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY - ČÁST B

ikona souboruI-4_KONCEPCE DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY - Legenda


II. Odůvodnění změny územního plánu

Textová část

ikona souboruII. Textová část - odůvodnění


Grafická část

ikona souboruII-1_KOORDINAČNÍ VÝKRES - ČÁST A

ikona souboruII-1_KOORDINAČNÍ VÝKRES - ČÁST B

ikona souboruII-1_KOORDINAČNÍ VÝKRES - Legenda

ikona souboruII-2_VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ

ikona souboruII-3_VÝKRES PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁBORŮ PŮDNÍHO FONDU - ČÁST A

ikona souboruII-3_VÝKRES PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁBORŮ PŮDNÍHO FONDU - ČÁST B

ikona souboruII-3_VÝKRES PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁBORŮ PŮDNÍHO FONDU - Legenda

ikona souboruII-4_VÝKRES_TECHNICKÉ_INFRASTRUKTURY - ČÁST A

ikona souboruII-4_VÝKRES_TECHNICKÉ_INFRASTRUKTURY - ČÁST B

ikona souboruII-4_VÝKRES_TECHNICKÉ_INFRASTRUKTURY - Legenda


ikona souboruOpatření obecné povahy, kterým byla Změna č.1 Územního plánu Bezuchov vydána.Územní plán Bezuchov

Územní plán Bezuchov byl vydán usnesením č. 10/6 2016 z 10. zasedání Zastupitelstva obce Bezuchov dne 04.7.2016 formou opatření obecné povahy, které nabylo účinnosti dne 19.7.2016. 

Územní plán Bezuchov v listinné podobě včetně jeho dokladové části je uložen a lze do něj nahlížet na Obecním úřadu Bezuchov. Současně je Územní plán Bezuchov uložen k nahlédnutí na Úřadu městyse Dřevohostice, stavebním úřadu, dále na Krajském úřadu Olomouckého kraje, Odboru strategického rozvoje kraje a na Magistrátu města Přerova, Odboru koncepce a strategického rozvoje. 

15.1.2013 15:47:53 - aktualizováno 25.4.2022 15:23:01 | přečteno 1101x | Mgr. Jiří Janalík

Územní plány ostatních obcí ORP Přerov

Územní plán Lazníčky Územní plán Horní Moštěnice Územní plán Stříbrnice Územní plán Oplocany Územní plán Žákovice Územní plán Šišma Územní plán Bezuchov Územní plán Tučín Územní plán Čechy Územní plán Želatovice Územní plán Buk Územní plán Čelechovice Územní plán Troubky Územní plán Kojetín Územní plán Radvanice Územní plán Křtomil Územní plán Stará Ves Územní plán Říkovice Územní plán Polkovice Územní plán Radkovy Územní plán Uhřičice Územní plán Beňov Územní plán Sobíšky Územní plán Lipová Územní plán Prosenice Územní plán Přestavlky Územní plán Pavlovice u Přerova Územní plán Dobrčice Územní plán Císařov Územní plán Křenovice Územní plán Brodek u Přerova Územní plán Dřevohostice Územní plán Nahošovice Územní plán Měrovice nad Hanou Územní plán Lazníky Územní plán Radkova Lhota Územní plán Turovice Územní plán Citov Územní plán Hradčany Územní plán Radslavice Územní plán sídelního útvaru Rokytnice Územní plán obce Nelešovice Územní plán Zábeštní Lhota Územní plán obce Podolí Územní plán obce Výkleky Územní plán obce Líšná Územní plán obce Oprostovice Územní plán obce Grymov Územní plán Bochoř Územní plán Vlkoš Územní plán Věžky Územní plán Tovačov Územní plán Sušice Územní plán Oldřichov Územní plán Lobodice Územní plán Domaželice Územní plán Lhotka Územní plán sídelního útvaru Kokory

Anketa

Líbila se vám vánoční výzdoba náměstí T.G.M.?
 
90% (270)
 
10% (29)
Všechny ankety a kvízy
 

Vyhledávání v telefonním seznamu úřadu

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
ZAVŘENO*

12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
 ZAVŘENO*

*) veřejnoprávní jednání na pozvání, objednaní klienti
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 1365
Za týden: 372068
Za den: 55257
Online návštěvníků: 1365
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load